15. De grachtengordelDoor ruimtegebrek en woningnood waren de bestuurders van de steden in het welvarende westen van de Republiek, waarvan de bevolking vanaf het einde van de zestiende eeuw snel was toegenomen, gedwongen besluiten te nemen over uitbreiding. Moesten daarbij nuttigheidsoverwegingen vooropstaan of theorieën over het inrichten van de ideale stad? In Amsterdam werd in 1613 een begin gemaakt met de grote uitbreiding. De Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht werden gegraven tot de huidige Leidsegracht, ten westen daarvan werd een nieuwe buurt ontwikkeld, de Jordaan, en door de aanleg van drie rechthoekige eilanden werd een nieuw westelijk havengebied gerealiseerd.

Die uitbreiding gebeurde volgens een totaalplan, waarbij verschillende partijen betrokken waren: het stadsbestuur, de stadhouder, de Staten van Holland en de stadstimmerman Hendrick Jacobszoon Staets. Nut en schoonheid waren in dat plan gecombineerd. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van strakke geometrische vormen. De grachtengordel is op kaarten en luchtfoto’s onmiddellijk te herkennen door de halfronde vorm van de drie genoemde grachten. Een ander streven was een duidelijke geografische scheiding van de verschillende stedelijke functies. Zo was er in de Jordaan ruimte voor woningen en kleine bedrijven en hadden de grachten een exclusief residentiële functie. Daar verrezen tal van ‘stadspaleisjes’ van rijke kooplieden, bankiers, stadsbestuurders en andere kapitaalkrachtige Amsterdammers.

In de jaren tussen 1656 en 1662 werden de grachten doorgetrokken, tot over de Amstel, waardoor het Amsterdamse centrum zijn huidige vorm kreeg. De lijn van de eerste fase werd voortgezet: nieuwe, nog mooiere en grotere grachtenpanden sierden dit nieuwe gedeelte. De Gouden Bocht van de Herengracht kan daardoor tot op de dag van vandaag gelden als een symbool van de rijkdom van de Gouden Eeuw. Ten tijde van die laatste uitbreiding liep de Gouden Eeuw overigens al ten einde. De nieuw gewonnen stedelijke ruimte ten oosten van de Amstel bleef dan ook tot ver in de negentiende eeuw opvallend leeg.


Non-fictie


Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam : stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw
Bussum : Thoth, 2010.
ISBN: 978-90-6868-491-9.
Documentatie in woord en beeld van de Amsterdamse stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw, waarvan de westelijke grachtengordel in 1610-1613 en de oostelijke grachtengordel in 1662-1663 de belangrijkste en grootste zijn.

Boudewijn Bakker, Amsterdam en de grachtengordel
Bussum : THOTH, 2009.
ISBN: 978-90-6868-505-3.
Beschrijving van de unieke stedenbouwkundige structuur van de grachtengordel die daarbij binnen de bestuurlijke, maatschappelijke en culturele context van de Amsterdamse traditie wordt geplaatst.

Marcel Bergen en Irma Clement, Amsterdam : stads- en wandelgids
Amersfoort : Klapwijk & Keijsers, 2009.
ISBN: 978-90-811296-5-7.
Reisgids voor Amsterdam met tien wandelingen door de historische stadsdelen, met een nadruk op de architectuur en een beschrijving van alle belangrijke panden in de hele grachtengordel.

Simon van Blokland, Amsterdamse grachten : op oude prentbriefkaarten
Amsterdam : Heuff [etc.], 1995.
ISBN: 90-6141-254-4.
Honderd oude prentbriefkaarten waarop de grachtengordel vanaf het Centraal Station op een systematische wijze wordt doorkruist.

Simon van Blokland (samenstelling), Amsterdam in foto’s uit de 19e eeuw
Amsterdam [etc.] : De Heeren Keyser [etc.], 1999.
ISBN: 90-5477-0201.
Kijk- en wandelboek waarin aan de hand van circa 140 foto’s van merendeels onbekende fotografen een beeld worden geboden van het leven in het 19de-eeuwse Amsterdam, met veel aandacht voor het oude centrum van de stad en in het bijzonder de grachtengordel.

Lodewijk Brunt en Kees Tamboer, Prinsengracht
Amsterdam : Boom, 2010. Fotografie: Lodewijk Brunt.
ISBN: 978-90-8506-936-2.
Foto’s van en verhalen over de Prinsengracht, de buitenste en langste gracht van de grachtengordel, en haar bewoners.

W.A. de Clercq, Willem de Clercq
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1999.
ISBN: 90-6707-511-6.
De betachterkleinzoon van de Amsterdamse zakenman en literator Willem de Clercq (1795-1844) schetst in deze lijvige biografie een beeld van een vooraanstaand man in de grachtengordel tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw.

Willemien Dijkshoorn, Erik de Jong en Lodewijk Odé (redactie), Herengracht
Zwolle : Waanders, 1998.
ISBN: 90-400-9256-7.
Voor dit boek, deel van een serie over Amsterdamse grachtentuinen, zijn alle tuinen aan de Herengracht beschreven en gefotografeerd. Het geeft dan ook een beeld van het gevarieerde en rijke bezit aan tuinen in dit deel van de grachtengordel.

Brigitte Forgeur, Wonen en leven in Amsterdam
Warnsveld : Terra, 1992. Met bijdragen van Cees Nooteboom, Max van Rooy en Arend Jan van der Horst.
ISBN: 90-6255-530-6.
Woon- en leefwereld in Amsterdam en de directe omgeving, met de nadruk op architectuur en binnenhuiskunst, waarbij ook de verborgen tuinen van monumentale grachtenpanden worden getoond.

Willem Frijhoff en Maarten Prak (redactie), Geschiedenis van Amsterdam : centrum van de wereld
Amsterdam : SUN, 2004.
ISBN: 90-5875-137-6.
Tussen 1578 en 1650 groeide Amsterdam uit van een provincieplaats tot de derde stad van Europa, de spil van een wereldomspannend handelsnetwerk. Van Boudewijn Bakker is de bijdrage ‘De zichtbare stad 1578-1813’ opgenomen.

Saskia Groeneboer, Isabelle Paz Soldan, Roderick Pelser e.a.,, De Amsterdamse grachtengordel : werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw
Utrecht : Matrijs, 2013. (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed Nederland ; 6).
ISBN: 978-90-5345-475-6.
Beschrijving van de geschiedenis van de aanleg van de grachtengordel, van de architectuur van de grachtenpanden, de opkomst van Amsterdam als wereldstad, het leven in de Gouden Eeuw en de huidige situatie. Met daarnaast ruimschoots aandacht voor speciale gebouwen en bijzondere bewoners.

Maarten Hell en Emma Los, Amsterdam voor vijf duiten per dag
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011.
ISBN: 978-90-253-6843-2.
Beschrijving van Amsterdam in de zeventiende eeuw, in de vorm van een reisgids met bezienswaardigheden en uitgaansmogelijkheden voor toeristen.

Martin Kers (foto’s) en Willem Wilmink (gedichten), Amsterdam : fotografische impressies = photographic impressions
Wormer : Inmerc [etc.], 1999. Teksten in het Nederlands en het Engels.
ISBN: 90-6611-206-9.
Fotografische impressies door Martin Kers van bijzondere plekken in Amsterdam, waaronder de grachtengordel, waarop Willem Wilmink poëtisch en romantisch, maar steeds met een weemoedige ondertoon, heeft ingespeeld.

Koen Kleijn, Ernest Kurpershoek en Jos Smit (redactie), De grachten van Amsterdam : 400 jaar bouwen, wonen, werken en leven
Bussum : Thoth, 2013.
ISBN: 978-90-6868-635-7.
Beschrijving door specialisten van de Grachtengordel in elf hoofdstukken, gevolgd door een uitgebreide beschrijving in woord en beeld van ieder stukje grachtenwand. Met ruim 700 illustraties en 180 fotostrips.

Anja Krabben (redactie), GrachtenGeheimen : 400 jaar grachtengordel
Amsterdam : Thematijdschrift, 2013. Jaargang 3, nummer 2.
ISSN 2211-2693.
Magazine met een diversiteit aan artikelen over de geschiedenis, cultuur en wetenschap van de Amsterdamse grachtengordel.

Walter Kramer, De Noorderkerk in Amsterdam
Zwolle : Waanders, 1998.
ISBN: 90-400-9254-0.
In dit boek over de 17de-eeuwse Noorderkerk wordt onder meer ook het ontstaan van de grachtengordel, de Jordaan en de stadstorens behandeld.

Els ten Napel, Amsterdamse sinjoren, 1576-1622 : in het voetspoor van Antwerpse immigranten
Amsterdam : Lubberhuizen, 1993.
ISBN: 90-73978-18-1.
Aan de hand van een wandeling langs de grachtengordel wordt nagegaan wat de invloed was op de ontwikkeling van de handel met het Verre Oosten en van de kunst, in het bijzonder de architectuur, van de vele rijke Antwerpenaren die er zich eind zestiende eeuw vestigden.

Paul C. Pet (foto’s), Amsterdam : in kleur = in full color = in Farben = en coleur
Rijswijk : Elmar, 1991. Inleiding: Richter Roegholt.
ISBN: 90-6120-827-0.
Uitbundig kijkboek dat een fotografisch loflied is op Amsterdam, meer bepaald op de grachtengordel met de vele monumenten.

Maarten Prak (redactie), Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 978-90-351-2990-0.
Dit tweede van de vier delen van Plaatsen van herinnering bevat van P.W. Klein de bijdrage ‘Amsterdam: Trippenhuis : handel in de Gouden Eeuw’.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over de grachtengordel gaat het in de pagina’s 230-233 en 246.

Jos van Rijn, In en nabij de grachtengordel : een rondreis door het Nederlandse boekenvaklandschap
Zwolle : Bergboek, 2002.
ISBN: 90-70037-29-7.
Aan de grachtengordel zijn zoveel uitgeverijen gevestigd dat het de ideale locatie is voor een rondgang langs het Nederlandse literaire bedrijf, met aandacht voor de concernvorming van uitgevers en boekhandels en voor de dag- en weekbladen in de periode 1946-2002.

Marjolein van Rotterdam, Werelderfgoed van Nederland : Unesco-monumenten van nu en de toekomst
Hilversum : Lias, 2015. Herdruk.
ISBN: 978-90-8803-071-0.
Overzicht van de negen door de Unesco erkende werelderfgoedmonumenten, waaronder de droogmakerij Beemster, het Rietveld-Schröderhuis en de Amsterdamse grachtengordel.

Ger Schoolenaar, 400 jaar Amsterdamse grachtengordel : 100 bijzondere monumenten uit de Gouden Eeuw
Amsterdam : Uitgeverij Huys, 2012.
ISBN: 978-94-908920-2-9.
Impressies in woord en beeld van panden aan de Amsterdamse grachtengordel en de hedendaagse bewoners en gebruikers.

Herman Scholten (foto’s en samenstelling), Amsterdam
[Veghel] : Allmedia, 2006. Tekst: Frederik Wiedijk.
ISBN: 90-5495-912-6.
Fotoboek met ondersteunende teksten met praktische tips en historische anekdotes dat de lezer onder meevoert langs de monumentale panden in de grachtengordel, met bijzondere aandacht voor de gouden bocht langs de Herengracht.

Marleen Slooff en Jaap Evert Abrahamse (redactie), Amsterdams werelderfgoed : de grachtengordel na 400 jaar
Bussum : Thoth, 2012.
ISBN: 978-90-6868-604-3.
Bewerking van de lezingen gehouden op het symposium 'De grachtengordel werelderfgoed: leve de grachtengordel!' in Felix Meritis in Amsterdam op 10 februari 2011.

Jos Smit en Ernest Kurpershoek, Het grachtenwandelboek
Amsterdam [etc.] : Island Publishers [etc.], 1999. Redactie: Paul Spies.
ISBN: 90-803746-9-5.
Twee stadswandelingen door het hart van Amsterdam, respectievelijk door het noordelijk en het zuidelijk deel van de grachtengordel. Deze uitgave is een selectie van de meest typerende feiten en anekdotes uit Het Grachtenboek, het door dezelfde auteurs samengestelde standaardwerk over de Amsterdamse grachten.

Herman Souer, Stadswandelingen door Amsterdam : 5 : drie wandelingen door ’t hartje van de hoofdstad
Abcoude : Uniepers, 2004. 2e herziene dr. 1e dr.: 1998.
ISBN: 90-6825-316-6.
Drie stadswandelingen waarvan er twee door de grachtengordel voeren. Daarbij wordt zowel praktische als historische informatie geboden.

Paul Spies (samenstelling), Het grachtenboek
Den Haag: SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 1993.
ISBN: 90-12-06553-4.
Omvangrijk boek met foto’s van de gevels van alle panden, zo’n 3.200, aan de Amsterdamse grachten, met onder meer hoofdstukken over de architectuur en het ontstaan van de grachtengordel.

Pieter Vlaardingerbroek e.a. (redactie), De wereld aan de Amsterdamse grachten : huis en interieur 1613-1800
Amsterdam : Bureau Monumenten & Archeologie, 2013.
ISBN: 978-90-5937-358-7.
Overzicht van de zeventiende-eeuwse architectuur van de Amsterdamse grachtengordel. Al kwamen door de handelsbetrekkingen in Europa en daarbuiten ook bouwstijlen, bouwmaterialen en gebruiksgoederen naar Amsterdam, toch is de stad typisch Hollands: de invloeden van buiten zijn op geheel eigen wijze verwerkt tot nieuwe, eigen vormen.

Pieter Vlaardingerbroek en Koen Ottenheym, Adriaan Dortsman 1635-1682 : de ideale gracht
Zwolle : WBooks, 2013.
ISBN: 978-90-6630-341-6.
Inleidend overzicht in woord en beeld van het werk van de Nederlandse architect (1635-1682), dat beeldbepalend was voor de Amsterdamse grachtengordel met ontwerpen als de Ronde Lutherse Kerk (Koepelzaal Renaissance Hotel), het Walenweeshuis (Maison Descartes) en de tweelingpanden Keizersgracht 672-674 (Museum van Loon).

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam : wandelen langs bijbelse voorstellingen
Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Recreatief, 2001.
ISBN: 90-5881-037-2.
Kijk- en wandelgids waarin ongeveer een tiende van de ruim achthonderd gevelstenen in de grachtengordel is opgenomen: die met een bijbelse voorstelling.

Romans


Désanne van Brederode, Mensen met een hobby
Amsterdam : Querido, 2003. 3e dr. 1ste dr.: 2001.
ISBN: 90-214-5275-8.
Anders dan haar vrienden in de grachtengordel is een jonge Amsterdamse striptekenares erg in de weer met de geloofsproblematiek.

Gerard van Emmerik, < i>Amsterdamse impressies
Haarlem : Gottmer, 2001.
ISBN: 90-257-3410-3.
Novelle over twee veertigers die een rommelige en lawaaierige etage op de grachtengordel delen, met alle voor- en nadelen die daaraan zijn verbonden, tot een van hen besluit in Haarlem te gaan wonen.

Merel van der Gracht (pseudoniem), Adriaan en de anderen : een toekomstroman waarin de literatuur wordt gered en het Huis van Oranje tot bloei komt
Maassluis : Compaan Uitgevers, 2010.
ISBN: 978-94-9037406-8.
De grachtengordel zucht in het jaar 2015 onder het juk van een gristelijk-rode regering die de literatuur in de ban heeft gedaan.

Marijke Höweler, Onder de gordel
Amsterdam : Atlas, 2002.
ISBN: 90-450-0973-0.
In de grachtengordel gesitueerde zedenschets met absurdistische trekjes rond een succesvolle schrijver.

Geerten Meijsing, De grachtengordel : een roman
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1992.
ISBN: 90-295-3117-7.
In de wereld van uitgevers, schrijvers en boekhandelaren in de grachtengordel in de jaren zeventig en tachtig gesitueerde roman over de carrière van de schrijver Erik Gardenier. Joost Zwagerman schreef daar met Chaos en rumoer (1997) min of meer een parodie op (zie aldaar).

Connie Palmen, Lucifer
Amsterdam : Prometheus, 2007.
ISBN: 978-90-446-0999-8.
Sleutelroman over de impact van een tragische gebeurtenis op een kunstenaarskring in Amsterdam in de jaren tachtig, met als uitgangspunt een zin in de overlijdensadvertentie van de vrouw van componist Peter Schat.

Philibert Schogt, De vrouw van de filosoof
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2005.
ISBN: 90-295-6224-2.
In de grachtengordel gesitueerde roman over een jonge filosofe die zich opoffert voor de carrière van haar man, eveneens filosoof, maar weinig erkentelijkheid ondervindt van zijn kant.

Hans Vervoort, Opwinding
Amsterdam : Nijgh & van Ditmar, 2007.
ISBN: 978-90-388-9028-9.
De auteur, van 1975 tot 2000 marktonderzoeker en uitgever bij de Weekbladpers, de uitgeverij van onder meer Vrij Nederland, verwerkte zijn herinneringen in de trilogie Het bedrijf, naast Opwinding bestaand uit Betere tijden (2008) en Confrontatie (2010).

Joost Zwagerman, Chaos en rumoer
Amsterdam : Singel Pockets, 2010. 7e dr. 1e dr.: 1997.
ISBN: 978-90-413-3177-9.
Een schrijver die met een writer’s block kampt en presentator wordt van een radioprogramma, is not amused als hij de hoofdpersoon wordt in een roman van zijn grote rivaal. Een aantal figuren uit de literaire grachtengordel is hilarisch neergezet.

Joost Zwagerman, Gimmick!
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2010. 20e dr. 1e dr.: 1989.
ISBN: 978-90-295-6776-3.
Het leven van een gedesillusioneerde kunstschilder is nauw verweven met het turbulente en decadente wereldje van de avant-garde binnen de grachtengordel eind jaren tachtig.

CD


Karel Baracs, Het verhaal van Amsterdam : deel 2
Amsterdam : Rubinstein, 2009. 1 cd (75 minuten).
ISBN: 978-90-476-0855-4.
Drie Amsterdamse verhalen verteld door de officieel aangestelde stadsverteller, waarvan het tweede zich afspeelt in de gouden bocht van de Herengracht in de zeventiende eeuw, waar de allerduurste grachtenpanden staan.
Schilderij boven: De bocht van de Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat, Gerrit Adriaensz. Berckheyde.
Collectie Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-4750.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •