40. Indonesië 1945-1949
Na de atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan op 15 augustus 1945, waarmee ook in Azië aan de Tweede Wereldoorlog een einde kwam. Twee dagen later riep Soekarno tijdens een korte plechtigheid op straat in Jakarta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Al vóór de oorlog had hij zich met andere leiders als Mohammed Hatta en Soetan Sjahrir ingezet voor zelfbeschikkingsrecht, los van Nederland. Maar het Nederlandse gezag hield de touwtjes strak in handen. Tot de inval van de Japanners in 1942.

Na de nederlaag op 27 februari van de geallieerde strijdkrachten in de slag in de Javazee, was op 8 maart de capitulatie gevolgd. De soldaten werden krijgsgevangen gemaakt, de meeste Nederlanders werden geïnterneerd in burgerkampen en veel mannen werden gedwongen tewerkgesteld. De Japanners ontmantelden het Nederlands-Indische bestuurssysteem, waarmee Nederlands-Indië feitelijk ophield te bestaan.

Na de proclamatie van Soekarno probeerde Nederland het koloniale gezag met onderhandelingen en geweld (door middel van twee zogenoemde Politionele Acties) te herstellen. Maar onder grote internationale druk legde het zich op 27 december 1949 neer bij de Indonesische onafhankelijkheid. Nieuw Guinea werd echter pas in 1962 opgegeven en ten slotte, na een overgangsperiode onder VN-toezicht en een omstreden volksraadpleging onder de Papoea’s, ingelijfd bij Indonesië. Daarmee werden vanaf 1969 de staatsgrenzen van de huidige Republiek Indonesië dezelfde als die van Nederlands-Indië.

Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd werd er over en weer heftig gevochten. Tot in de jaren zestig verlieten in totaal ruim 300.000 Nederlanders, Indische Nederlanders, Papoea’s en Indonesiërs het land. De meesten gingen naar Nederland. Onder hen waren 12.500 Molukse soldaten van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hun gezinnen. Zij kwamen in 1951 naar Nederland, waar hun militair dienstverband werd beëindigd.

Deze dekolonisatiegeschiedenis is nog geen verleden tijd. In 2005 nam Minister van Buitenlandse Zaken Bot deel aan de viering van zestig jaar Indonesische onafhankelijkheid. Nederland aanvaardde daarmee dat Indonesië niet in 1949, maar op 17 augustus 1945 was ontstaan en Bot betuigde spijt dat Nederland toen ‘als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ was komen te staan, en daarmee aan velen leed had berokkend. Voor alle betrokkenen in Nederland was dat eveneens een belangrijke, of zelfs confronterende, uitspraak.


Non-fictie


Ilse Akkermans, Bestemming Soerabaja : een verzwegen verleden in Nederlands-Indië
Amsterdam : Cossee, 2014.
ISBN: 978-90-5936-479-0.
Herinneringen van de marinier Harry Akkermans, oudste zoon in een Brabants middenstandersgezin, aan zijn inzet tijdens het dekolonisatieconflict met Indonesië.

Kees Bals en Martin Gerritsen, De Indonesië weigeraars
Amsterdam : Antimilitaristische Uitgeverij, 1993. 3e dr. 1e dr.: 1989.
ISBN: 90-71124-53-3.
Vooral op basis van interviews samengesteld overzicht van omvang, motieven en behandeling van dienstplichtige Nederlandse soldaten die in de jaren 1946-1950 weigerden in Indonesië tegen de onafhankelijkheidsbeweging te vechten.

Tom van den Berge, H.J. van Mook 1894-1965 : een vrij en gelukkig Indonesië : biografie
Bussum : Thoth, 2014.
ISBN: 978-90-6868-626-5.
Biografie van de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië die gedurende zijn hele carrière 'een vrij en gelukkig Indonesië' als zijn lijfspreuk had, maar in juli 1947 een grootscheepse militaire actie tegen de Republiek Indonesië ontketende.

Els Bogaerts en Remco Raben (redactie), Van Indië tot Indonesië
Amsterdam : Boom, 2007.
ISBN: 90-8506-426-0.
Uitgave van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie met een verzameling artikelen rond een onderzoek naar de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (1945-1950), vanuit het onderbelicht gebleven Indonesische perspectief.

Ben Bouman, Succes in een verloren oorlog : het 6e Regiment Veldartillerie en zijn Speciale Troepen in de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek Indonesië, 1946-1949
Nijmegen : QV Uitgeverij, 2015.
ISBN: 978-90-820800-7-0.
Bijna zeventig jaar na de feiten schreef Ben Bouman, destijds luitenant bij de 2e afdeling van het 6e Regiment Veldartillerie en inmiddels gepensioneerd generaal en gepromoveerd historicus, dit boek. Het is niet alleen gebaseerd op feitelijke militaire verslagen, maar ook op vaak onthullende gesprekken die hij in de loop der jaren voerde met betrokkenen.

Janneke Budding, Voor altijd Indië
Rotterdam : Brave New Books, 2015.
ISBN: 978-94-02-13539-8.
Reconstructie van de Indische jaren (1939-1948) van een jong Nederlands echtpaar, dat de ellende van de Japanse interneringskampen, de bersiap en de wederopbouw in een politiek onstabiele situatie doorstaat, geschreven door een schoondochter.

Gerard Burgers, Dagboek van een ARVA vlieger in Nederlands Indië : de opleiding en de operationele missies van ARVA vlieger Gerard Burgers
Maarssen : Geromy, 2010.
ISBN: 978-90-804981-8-1.
Ervaringen van een vlieger die van maart 1948 tot half 1949 deel uitmaakte van een Squadron en in West- en Midden Java een groot aantal vluchten maakte ter ondersteuning van de grondtroepen.

H.Th. Bussemaker, Bersiap! : opstand in het paradijs : de Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946
Zutphen : Walburg Pers, 2005.
ISBN: 90-5730-366-3.
Van september 1945 tot januari 1946 richtte de volkswoede in Indonesië zich na de Japanse capitulatie op de Nederlanders, van wie er circa 20.000 omkwamen en velen werden geïnterneerd in deze ‘Bersiap’.

H.Th. Bussemaker, Indisch verdriet : strijd om erkenning
Amsterdam : Boom, 2014.
ISBN: 978-90-895346-7-5.
Geschiedenis van de zeventigjarige strijd van de Indische gemeenschap in Nederland om erkenning van leed en geleden schade gedurende de Japanse bezetting en Indonesische revolutie tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Hans Daalder, Vier jaar nachtmerrie : de Indonesische kwestie 1945-1949
Amsterdam : Balans, 2004.
ISBN: 90-5018-639-4.
Deel van een wetenschappelijk biografie van Willem Drees, waarin een gedetailleerde beschrijving en analyse wordt gegeven van zijn betrokkenheid bij de onafhankelijkheid van Indonesië.

Wim van den Doel (redactie), Nederland in de twintigste eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2856-7.
Dit vierde en laatste deel van Plaatsen van herinnering bevat van Marieke Bloembergen de bijdrage ‘Amsterdam: het Van Heutszmonument : het Nederlandse koloniale geheugen’ en van Wim van den Doel ‘Linggadjati/Linggarjat : het Nederlands-Indonesisch conflict’.

Frans van Dreumel, 1-1 R.I.
Leeuwarden : PENN, 2008.
ISBN: 978-90-895407-8-2.
Ervaringen van een bataljon oorlogsvrijwilligers, afkomstig uit Drenthe, dat in de jaren 1946-1948 werd ingezet op Java en Sumatra tijdens het dekolonisatieconflict in Indonesië.

Maurice Ferares, De revolutie die verboden werd : Indonesië 1945-1949
Amsterdam : Abigador, 2014.
ISBN: 978-90-79319-02-2.
Kritisch, polemisch verslag van de stalinistisch-communistische bemoeienis met Indonesië tijdens de koloniale periode en de onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950).

Kester Freriks, Echo's van Indië : de onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2015.
ISBN: 978-90-253-0726-4.
Interviews met en verhalen van ooggetuigen van de periode 1942-1949 in Indonesië, waar na de Japanse bezetting een bittere oorlog volgde tussen Nederland en de Republiek Indonesië (1945-1949), met diep ingrijpende persoonlijke gevolgen.

Frans Glissenaar, Indië verloren, rampspoed geboren
Hilversum : Verloren, 2003. (Verloren verleden ; 19)
ISBN: 90-6550-460-5.
Geschiedenis van de Nederlandse koloniale bemoeienis met Indonesië, met nadruk op de dekolonisatiestrijd en de nasleep ervan.

Hans Goedkoop, De laatste man : een herinnering
Amsterdam : Augustus, 2012.
ISBN: 978-90-457-0574-3.
Verslag door de Nederlandse historicus over de speurtocht naar de acties en drijfveren van zijn grootvader, KNIL-generaal Van Langen, tijdens de afwikkeling van de dekolonisatie van Indonesië in 1949-1950.

Ant.P. de Graaff, Vaarwel, kameraad! : met het vergeten leger in Indië
Franeker : Van Wijnen, 2009.
ISBN: 978-90-5194-340-5.
Notities uit het dagboek van een aalmoezenier op Java en verhalen uit brieven van veteranen van het Indië-leger, aangevuld met toespraken en krantenartikelen naar aanleiding van het overlijden van de auteur. Indiëveteraan De Graaff schreef sinds 1986 zo’n twintig boeken over de dagelijkse belevenissen van de gewone Nederlandse soldaat tijdens de dekolonisatiestrijd.

Frans C. Hazekamp, Het laatste grote gevecht in Indië : tweeduizend guerilla's vallen Solo aan 7-10 augustus 1949 : wat voorafging, strijd, politieke implicaties en het optreden van de commandotroepen, aangevuld met informatie uit Indonesië
Soesterberg : Aspekt, 2012.
ISBN: 978-94-615-3026-4.
Beschrijving van de aanval van tweeduizend guerrilla’s op de oude sultanstad SOLO op Midden-Java, alsook van wat er aan voorafging en van de militaire en politieke gevolgen.

Pierre Heijboer, De eer en de ellende : Nieuw-Guinea 1962
Zoetermer : Literoza, 2012.
ISBN: 978-90-484-9020-2.
Verslag van de diplomatieke en militaire verwikkelingen rond West-Nieuw-Guinea, die in 1962 eindigden met de Nederlandse overdracht van het gebied aan Indonesië.

Harke Hibma, Indië moet vrij : mijn bewogen jaren als oorlogsvrijwilliger in Nederlands Oost-Indië, 1945-1948
Leeuwarden [etc.] : Elikser [etc.], 2011. 5e dr. 1ste dr.: 2005.
ISBN: 978-90-8954-284-7.
Herinneringen van een Friese vrijwilliger aan zijn militaire inzet op Java tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging.

Barend van Houwelingen, Pa, vertel 's over je tijd in Indië! : dagboekaantekeningen Indië 1946-1949
Maastricht : Boekenplan, 2011.
ISBN: 978-90-866618-7-9.
Dagboek van een Nederlandse dienstplichtige militair in Nederlands-Indië, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en de politionele acties.

John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën : het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942 – 2012
Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2013.
ISBN: 978-90-254-3530-1.
Reconstructie van zes decennia Nederlandse dekolonisatiegeschiedenis in Oost en West, vanaf de rede van koningin Wilhelmina, via de politionele acties in Indonesië, de opstand van Willemstad, de staatsgreep en decembermoorden in Paramaribo tot de promotie van Curaçao en Sint Maarten tot ‘land’.

Date Jansonius, Soldaat zonder franje
Oosterbeek : Pro memorie, 2008.
ISBN: 978-90-812886-1-3.
Herinneringen van een in 1928 in Harlingen geboren man aan zijn jeugd tijdens de crisisjaren, aan de Tweede Wereldoorlog en zijn inzet als dienstplichtig militair op Java na de oorlog.

Hilde Janssen, Enkele reis Indonesië : vier Amsterdamse vrouwen in hun nieuwe vaderland
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2015.
ISBN: 978-90-468-1579-3.
Levensverhaal van vier Amsterdamse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog met hun Indonesische echtgenoten naar Indonesië emigreerden. Tegen de stroom in, want ze vielen midden in de onafhankelijkheidsstrijd en schaarden zich aan de kant van de Republiek, ook in de roerige tijden die volgden.

J.J.P. de Jong, Avondschot : hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium
Amsterdam : Boom, 2011.
ISBN: 978-94-610-5270-4.
Geschiedenis van de militaire en diplomatieke strijd tussen Nederland en de Indonesische republiek om de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië in de jaren 1948-1949. Vervolg op Diplomatie of strijd.

J.J.P. de Jong, De terugtocht : Nederland en de dekolonisatie van Indonesië
Amsterdam : Boom, 2015.
ISBN: 978-90-895346-6-8.
Overzicht van de politiek-diplomatieke verwikkelingen van het Nederlands-Indonesische dekolonisatieproces (1945-1950), zowel nationaal (Nederland en Indonesië) als internationaal (de bemoeienis van Engeland, de Verenigde Staten en Verenigde Naties).

René Kok, Louis Zweers en Erik Somers, Koloniale oorlog 1945-1949: van Indië naar Indonesië
Amsterdam : Carrera, 2015. 3e druk. 1e druk: 2009.
ISBN: 978-90-488-3255-2.
Fotoboek over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en de Nederlandse politionele acties daartegen, met veel ongepubliceerd gebleven fotomateriaal uit Nederlandse, Britse en Indonesische bronnen.

Jack Kooistra, Laatste bericht : ereveld van Indië en Nieuw-Guinea
Leeuwarden : PENN Communicatie, 2007.
ISBN: 978-90-77948-14-9.
Biografische gegevens van 5300 Nederlandse en Indonesische militairen in dienst van de Koninklijke Landmacht, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Koninklijke Marine, die omkwamen tijdens de dekolonisatiestrijd in Indonesië en Nieuw-Guinea van 1945 tot 1962.

Henk Krosenbrink (samenstelling), De Indiëgangers 1945-1950
Doetinchem : Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, 2003.
ISBN: 90-73667-58-5.
Bundeling van autobiografische verhalen van militairen uit de Achterhoek en Liemers die van 1945 tot 1950 naar het toenmalige Nederlands-Indië werden uitgezonden.

Bram Kuijpers, 32 dagen Indiëvaarder 30-07-1947 - 30-08-1947 : dagboekkrabbels van Bram Kuijpers : bonloos verkrijgbaar : 23 juni 1926 - 25 februari 1985
[Tilburg] : De Parelreeks, 2011.
ISBN: 978-90-889129-1-7.
Verslag van een Nederlandse onderofficier over de reis per troepentransportschip naar Indië, waar hij werd ingezet tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders.

Gerard van der Lee, Onze Jan in Indië
Arnhem : White Elephant, 2015.
ISBN: 978-90-79763-12-2.
Herinneringen van een Indië-veteraan aan de politionele acties in Indonesië in 1945-1950.

Ad van Liempt, De lijkentrein : waarom 46 gevangenen de reis naar Surabaya niet overleefden
Den Haag : Sdu Uitgevers, 1997.
ISBN: 90-12-08521-7.
Onderzoek naar de gebeurtenissen in november 1947 toen een groep van honderd Indonesische gevangenen in gesloten treinwagons naar Soerabaja werd getransporteerd.

Ad van Liempt, Een mooi woord voor oorlog : ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog
Den Haag : SDU Uitgeverij, 1994.
ISBN: 90-12-06701-4.
Gedetailleerde beschrijving van de politieke verwikkelingen aan Nederlandse zijde die leidden tot de Eerste Politionele Actie in Indonesië in 1947.

Ad van Liempt, Nederland valt aan : op weg naar oorlog met Indonesië, 1947
Amsterdam : Balans, 2012.
ISBN: 978-94-600-3401-5.
Gedetailleerde beschrijving van de politieke verwikkelingen aan Nederlandse zijde die leidden tot de Eerste Politionele Actie in Indonesië in 1947. Bewerking van Een mooi woord voor oorlog.

Rimko van der Maar en Hans Meijer, Herman van Roijen, 1905-1991 : een diplomaat van klasse
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-94-610-5514-9.
Biografie van de Nederlandse topdiplomaat (1905-1991), die onder meer onderhandelde over de onafhankelijkheid van Indonesië (1949) en in de Nieuw-Guineacrisis (1961-1962).

Wilma van der Maten, Vergeten door het vaderland
Schoorl : Conserve, 2015.
ISBN: 978-90-5429-384-2.
Levensverhalen van hoogbejaarde Indische Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen in Indonesië bleven en daar nu in bittere armoede leven.

Willy Meelhuijsen, Revolutie in Soerabaja, 17 augustus-1 december 1945
Zutphen : Walburg Pers, 2015. 2e dr.
ISBN: 978-94-624-9046-8.
Gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen in Soerabaja tussen augustus en december 1945: de Japanse capitulatie, de Indonesische machtsovername en de strijd met de Britten.

Jaap de Moor, Generaal Spoor : triomf en tragiek van een legercommandant
Amsterdam : Boom, 2011.
ISBN: 978-94-610-5791-4.
Biografie van de Nederlandse militair (1902-1949), tijdens de dekolonisatie bevelhebber van de Nederlandse troepen in Indonesië (1945-1949).

Cas Oorthuys, Een staat in wording : fotoreportage van Cas Oorthuys over Indonesië van 1947
Amsterdam : Contact, 2009. Oorspronkelijke uitgave: 1947. Voorwoord: Jan Blokker.
ISBN: 978-90-254-3228-7.
In de maanden januari, februari en maart 1947, toen Nederland verwikkeld was in een bittere dekolonisatiestrijd met de in augustus 1945 uitgeroepen Indonesische Republiek van Soekarno, maakte fotograaf Cas Oorthuys een reis door het land.

Hans Oosterwijk, De Indieje connectie : het gebeurde ergens in de Indonesische archipel
[Groningen] : Pamac, 2011.
ISBN: 978-94-903853-1-6.
Verhalen van Nederlanders en Indo's die persoonlijk de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, de bevrijding en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië hebben meegemaakt.

Geert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950 : getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis
Amsterdam : Prometheus Bert Bakker, 2015.
ISBN: 978-90-351-4349-4.
Ervaringen van Nederlandse militairen die ten tijde van de politionele acties naar Indonesië werden uitgezonden, gebaseerd op hun brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires, en ingebed in de bredere context van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

Marije Plomp, De gentleman-bandiet : verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/Indonesië 1930-1960
Amsterdam : Boom, 2008.
ISBN: 978-90-8506-545-6.
Bloemlezing van authentieke levensverhalen en fragmenten uit de Indonesische literatuur over de individuele beleving van de Indonesische dekolonisatie.

L.P. van Putten, Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië
Rotterdam : ILCO-productions, 2002-2003. 2 delen.
ISBN: 90-5966-002-1.
Portretten in woord en beeld van de 32 hoogste gezagsdragers tussen 1610 en 1945 in de door de Nederlanders gekoloniseerde Indische archipel.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. De onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië komt aan bod in de pagina’s 468-469.

A.W. Reijgwart, 1-15 R.I. : De Blijvertjes : onbewust voorloper van de Luchtmobiele Brigade
Hengelo : Smit van 1876, 2002.
ISBN: 978-90-6289-589-2.
Verslag van de activiteiten van het 15de Regiment Infanterie in Nederlands-Indië, met bijzondere aandacht voor de luchtlandingsacties bij Djokjakarta op 19 december 1948 tijdens de tweede politionele actie.

Stef Scagliola, Last van de oorlog : de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking
Amsterdam : Balans, 2002.
ISBN: 90-5018-593-2.
Uitgebreide studie naar de rol en de opvattingen tot 1995 van politici, journalisten, historici en veteranen in de discussie over oorlogsmisdaden die Nederlandse militairen zouden hebben begaan tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Rien Snijders, Wij werden misleid
Oosterbeek : Kontrast, 2005.
ISBN: 90-75665-83-0.
Autobiografisch verslag van een oorlogsvrijwilliger in voormalig Nederlands-Indië die zich misleid voelt door de Nederlandse autoriteiten, overheid en kerk.

Arend Steenbergen, De Witte Guerrilla Poncke Princen
Amsterdam : Lenthe Publishers & Consultants, 2011.
ISBN: 978-90-75458-60-2.
Filmscenario over het leven van Poncke Princen (1925-2002) die zijn uitzending als dienstplichtige naar Indonesië moreel verwerpelijk vond en daar overliep naar het andere kamp om met de Indonesiërs te vechten voor hun onafhankelijkheid.

Menno Steenhuis, Onhoorbaar groeit de padi : front-soldaten in een verloren oorlog : Indonesië 1948-1950
Glimmen : Steenhuis, 2005.
ISBN: 90-71809-72-2.
Ervaringen van een Nederlands dienstplichtige (1927) uit een gereformeerd milieu die in 1948 vol overtuiging naar Indonesië ging om daar deel te nemen aan de Nederlandse militaire acties tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging.

P.Th. Wester, Dilarang Masoek = (Verboden toegang) : Java '48-'49
Soest : Boekscout.nl, 2008.
ISBN: 978-90-8834-478-7.
Autobiografisch relaas van de auteur die als dienstplichtig soldaat een jaar in voormalig Nederlands-Indië doorbracht.

Louis Zweers, Agressi II : Operatie Kraai : de vergeten beelden van de tweede politionele actie
Den Haag : SDU Uitgeverij, 1995.
ISBN: 90-12-08277-3.
Selectie uit circa 6000 herontdekte foto's die een beeld geven van de door de Indonesiërs Agressi II genoemde actie op Java en Sumatra die duurde van 19 december 1948 tot 5 januari 1949.

Louis Zweers, Strijd om Deli : de verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra
Zutphen : Walburg Pers, 1997.
ISBN: 90-6011-992-4.
Zestig niet eerder vrijgegeven foto's die een indringend en gruwelijk beeld geven van de gevechten op Sumatra in 1947.

Romans en verhalen


Joop van den Berg, Regen over de Digoel : Indische en Nieuw-Guinese verhalen
Schoorl : Conserve, 2004.
ISBN: 90-5429-185-0.
Vijf autobiografische verhalen, waarvan er twee gaan over de jeugd en kamptijd op Java tussen 1942 en 1945 en drie over het werk als ambtenaar op Nieuw-Guinea, in het besef van een spoedig definitief Nederlands vertrek.

Graa Boomsma, De laatste tyfoon
Amsterdam : Van Gennep, 2012. 3e dr. 1e dr.: 1992.
ISBN: 978-94-616-4134-2.
Een man gaat in Indonesië op zoek naar sporen van het verblijf van zijn vader als militair ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd.

Hella S. Haasse, Oeroeg
Amsterdam : Querido, 2011. 51e dr. 1ste dr.: 1948.
ISBN: 978-90-214-4028-6.
De grote en natuurlijke vriendschap tussen een Europese en een Indonesische jongeman, samen opgegroeid op een theeplantage, kan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog geen stand houden.

F. Springer, Zaken overzee
Amsterdam : Singel Pockets, 2000. 7e dr. 1ste dr.: 1977.
ISBN: 90-413-0027-9.
Vier autobiografisch getinte verhalen, waarvan het eerste, ‘De verovering van Bandung’, vanuit het perspectief van een jongen van een jaar of twaalf een beschrijving geeft van de repatriëring uit Indonesië in 1946 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949.

Pramoedya Ananta Toer, Guerrillafamilie
Breda : De Geus, 1995. Vertaling van Keluarga gerilya (1950). Vertaling: Cara Ella Bouwman.
ISBN: 90-5226-331-0.
De leden van een arm vaderloos gezin in Jakarta raken verdeeld door de Indonesische strijd tegen de Nederlandse kolonisator.

Pramoedya Ananta Toer, In de fuik
Breda : De Geus, 1994. Vertaling van Mereka jang dilumpuhkan (1951). Vertaling: Alfred van der Helm en Angela Rookmaaker.
ISBN: 90-5226-177-6.
Vanwege zijn inzet voor het onafhankelijke Indonesië wordt de auteur vanaf juli 1946 door de Nederlanders zonder enige vorm van proces een paar jaar opgesloten in een gevangenis op een eilandje in de baai van Jakarta.

Koos van Zomeren, Het verhaal
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1986.
ISBN: 90-295-5999-3.
De zelfmoord van een oom zet een journalist op het spoor van een politionele actie in Indië.

Toneelstuk


Graa Boomsma, De witte berg : toneelstuk
Amsterdam : Prometheus, 1995.
ISBN: 90-5333-472-6.
Toneeltekst over de confrontatie van Poncke Princen, die ten tijde van de dekolonisatie overliep naar het Indonesische leger, met de KNIL-officier die hem moest opsporen.

DVD’s


Hans van den Berg en Jan Sluiter, Beeld van Nederland : oorlog en vrede : 1940-1945 / Het verlies van Nederlands Indië en Nieuw Guinea / De Koreaanse oorlog / De val van Srebrenica / Irak, Uruzgan en eerdere missies
Naarden : Strengholt Multimedia, 2009. (5 dvd’s, ca. 540 min.)
Box met vijf dvd's over de oorlogen en vredesmissies vanaf 1940 waarbij Nederland was betrokken, waaronder de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties en de val van Srebrenica.

Marion Bloem (regie), Het land van mijn ouders / Wij komen als vrienden
[S.l.] : Cine-View publishing, 2006. 2 dvd's (96, 100 min.)
Twee documentaires van Marion Bloem, de eerste over haar roots, de tweede met interviews met vijf Nederlandse mannen, onder wie Poncke Princen, die tijdens de Indonesische vrijheidstrijd om uiteenlopende motieven overliepen naar de Indonesische kant.

Einde van Indië : oorlog in Indonesië
Hilversum : Tijdsbeeld Media, 2011. 3 dvd's (3,5 u.)
3 DVD-box met de videoversie van televisieprogramma's uit de serie Andere tijden. Bevat: Door soldaten ogen : Nederlandse militairen in Indië, Indië-weigeraars, Een Indische familie, De excessennota, Linggadjati, Linggadjati in de branding, Soldaat overzee en Het akkoord van Linggadjati.

Peter Gerritse (script en regie), Onze jongens overzee : het einde van een wereldrijk
Stad aan het Haringvliet [etc.] : Delta Video Produkties [etc.], 2006. 2 dvd's (ca. 170 min.)
Tweedelige documentaire over de laatste grote actie in het Nederlandse wereldrijk waarbij tussen 1945 en 1951 170.000 militairen naar Nederlands-Indië werden gestuurd, wat leidde tot een militaire overwinning maar een politieke nederlaag.

Hans Heijnen (regie), Van trekbom tot bermbom : Nederlandse militairen in het buitenland
[Hilversum] : Tijdsbeeld Media, 2012. 3 dvd’s (ca. 3 uur). 1 tekst (4 pagina’s).
Archiefbeelden van missies van Nederlandse militairen in onder meer Indonesië, Korea, Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan, aangevuld met de documentaire In vredesnaam, met de ervaringen van vijf veteranen.

Peter Hogendijk (regie), Soerabaja Surabaya : een film over een tropische revolutie in het najaar van 1945
[Amsterdam] : Interakt, 2007. 1 dvd (ca. 55 min.)
Documentaire over de veldslag in de Oost-Javaanse stad Surabaya tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd in 1945, waarbij in drie weken honderden Nederlanders en zo'n 12.000 Indonesiërs omkwamen.

Hans Hylkema (regie), Oeroeg
Woerden : Paramount Home Entertainment, 2005. 1 dvd (113 min.)
Videoversie van de film uit 1993 naar de novelle van Hella S. Haasse over twee van jongs af aan gezworen vrienden die tijdens de vrijheidsstrijd in Indonesië tegenover elkaar komen te staan.

René Kok (samenstelling en redactie), Strijd om Indië : het Nederlands-Indonesische conflict 1945-1949
Zwolle [etc.] : Waanders, 2009. 2 dvd’s (258 min.)
Twee dvd’s met een verzameling originele opnamen in zwart-wit uit de jaren 1945-1950 over het gewapend conflict tussen Nederland en Indonesië.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •