Interview met Hans van Velzen

‘Het meest van alles heb ik genoten van de schrijversontmoetingen’

1 juli 2014

Guus Bauer

Ik ben met het bibliotheekvak in aanraking gekomen in mijn geboorteplaats Alphen aan de Rijn. Eigenlijk wilde ik naar de sportacademie in Den Haag. Bij de tweede ronde werden de eisen strenger. Je moest heel hard kunnen lopen en handstandjes kunnen maken; veel kunst- en vliegwerk – iets dat ik in zekere zin in mijn carrière toch vaak heb moeten doen. Het liep al tegen augustus en ik had nog geen uitsluitsel gekregen. Omdat het niet lukte om me zo snel nog ergens bij een studie in te schrijven, ben ik bij uitgeverij Samsom gaan werken. Een van hun belangrijkste uitgaven was de Belastinggids.

Haarlem
Op een gegeven moment vroegen ze me de bedrijfsbibliotheek te ordenen. Dat bleek ik leuk te vinden. De bibliotheek, we spreken over begin jaren zeventig, was toen sterk in opkomst en er was net een bibliothecarisopleiding in Den Haag gestart. Na twee jaar ben ik in Tilburg verder gegaan met de opleiding voor leidinggevenden.

Daarna zond ik open brieven rond en werd in Haarlem aangenomen. Daar was ik erg verheugd mee, aangezien ik ook toen al lid was van het Godfried Bomans Genootschap. Degene die op de academie het vak titelbeschrijving gaf, was in Haarlem leidinggevende. Ze vond me blijkbaar, ahum, een modelleerling. Haarlem had toen nog een apart indelingssysteem. Ik moest zorgen voor de omvorming naar het landelijke systeem van de Nederlandse Bibliotheek Dienst. Ik kreeg daarbij hulp van uitkeringsgerechtigden die bij ons ‘tewerk waren gesteld’. Eentje van hen was de latere schrijver Auke Kok.

Spijkenisse
Ik werkte drie jaar in Haarlem toen ik een advertentie zag waarin een directeur voor Spijkenisse werd gevraagd. Dat was een bibliotheek die tot dat moment onder de zogenaamde Provinciale Bibliotheek Centrale viel en verzelfstandigd moest worden. Alles moest worden opgezet. Daar had ik bijna geen ervaring mee, maar ik kreeg, nota bene als zesentwintigjarige, van het bestuur wel de kans. Je kunt ambitie hebben en hard willen werken, maar de gunfactor is heel belangrijk. In de eerste jaren hield de voorzitter van de raad van bestuur een hele dikke vinger aan de pols. Elke vrijdag kwam hij langs om de facturen mede te ondertekenen. Dat heeft mij gevormd, want deze man, hoofd van het grondbedrijf, had een scherpe blik, stelde altijd de goede vragen.

Daar heb ik in de praktijk geleerd om een organisatie van de grond af aan op te bouwen. Omdat Spijkenisse was bestempeld tot groeigemeente, kreeg ik ook te maken met nieuwbouw. Daarnaast werd daar een proef gedaan met automatisering. Spijkenisse was de eerste bibliotheek in Nederland die daartoe overging. Een vrij simpel systeem natuurlijk nog, maar ik heb er veel ervaring opgedaan die me later goed van pas is gekomen.

Belevingsbibliotheek
Ik ben altijd een groot literatuurliefhebber geweest. In het theater waarmee we gelieerd waren, begon ik schrijvers uit te nodigen. De eerste was Simon Vinkenoog, een groot succes. Hij droeg de gedichten voor van beginnende poëten bij ons uit de stad. Met zijn gebruikelijke flair – bovenop de tafel springen, grote gebaren, uithalen afwisselen met intieme momenten – bracht hij ze tot leven. Ze praten er bij wijze van spreken nu nog over. Daarna bleven we van alles organiseren. Acteur Hens van Ulsen kwam bijvoorbeeld voordragen, we vertoonden Een vlucht regenwulpen en samen met Jef van Gool van de toenmalige overkoepelende organisatie van bibliotheken exposeerden we Schatten uit de Nederlandse literatuur. In Spijkenisse is eigenlijk mijn idee van de ‘belevingsbibliotheek’ ontstaan. Niet alleen maar beheren en uitlenen van boeken, maar activiteiten organiseren en faciliteren.

In Amsterdam bouwde ik dat uit. Het was natuurlijk een eldorado voor mij. Op elke hoek zat bij wijze van spreken een uitgeverij. Schrijvers liepen bij ons in en uit. Je kwam ze op straat gewoon tegen. Dezelfde activiteiten als die ik in Spijkenisse had georganiseerd, kregen hier veel meer aandacht in de media. Dat is de kracht van Amsterdam.

Amsterdam
Toen ik na tien jaar werken in Spijkenisse in 1988 naar Amsterdam ging, was dat, hoe vreemd dit ook klinkt, in eerste instantie een stapje terug. Op de Prinsengracht was eigenlijk geen ruimte om iets te organiseren, hoogstens konden we de personeelsfoyer omtoveren. We hebben er ons niet door laten weerhouden en toch van alles gedaan.

Er is veel discussie geweest toen ik voor de nieuwbouw van de hoofdvestiging in 2007 op het Oosterdokseiland een eigen volwaardig theater wilde. Dat had volgens de sceptici geen kans van slagen. Amsterdam telde al zoveel podia. Na een studiereis tezamen met een paar gemeenteambtenaren naar Los Angeles, San Francisco en Seattle ging men overstag. In de bibliotheken aldaar was een theater én een horecagelegenheid. Kleinschaliger dan hier in Amsterdam. Nu komen, ha, de Amerikanen bij ons kijken. En onlangs de Japanners, de Chinezen en de Zuid-Koreanen. Het theater en de vestiging van restaurant La Place zijn succesvol.

Droombaan
Ik heb altijd de ambitie gehad om naar ‘de grote stad’ te komen. Het directeurschap van de OBA was mijn droombaan. Ik had nooit verwacht dat ik zo snel aan de beurt zou komen. Ik was pas vijfendertig toen ik solliciteerde. ‘Bijna zesendertig’ schreef ik in mijn brief. Gelukkig was mijn voorganger ook op die leeftijd begonnen. Er waren in tegenstelling tot de meer dan honderd kandidaten van kaliber nu, maximaal twintig sollicitanten. Amsterdam had niet echt een goede naam. Tot mijn verbazing was ik na twee rondjes aangenomen. Iemand van het bestuur is toen met me meegegaan naar Spijkenisse om te kijken of mijn ‘mooie verhalen’ wel waar waren. Een goede zaak, vond ik. Ze gaven me, gezien ook alle heikele kwesties die moesten worden geregeld, toch maar weer die kans. Die ik vervolgens natuurlijk ook heb genomen.

Ik ben competitief ingesteld. De OBA heeft een traditie van lang zittende directeuren. Dat is goed voor een organisatie. Betrokken leiders zorgen voor continuïteit. Het is natuurlijk geen competitie, maar op dit moment ben ik de directeur die het langst in dienst is geweest met zesentwintig jaar. Dat zie ik zo snel niet iemand mij nadoen.

Toegang tot kennis
Nu is de functie heel politiek gericht. Ik heb ook heel bewust die netwerken binnengebracht bij de OBA. De bibliotheek is eigenlijk ook een sociaaldemocratische instelling. Ik ben echt uit de tijd van Joop den Uyl. Toegang geven tot kennis. Je moet als een grote bibliotheek ook verantwoording nemen. Je moet buiten de deur kijken, daar de inspiratie uit halen. Een wisselwerking met de regio.

Ik zou op zich nu in de politiek kunnen gaan, maar uitsluitend omdat ik een man van de praktijk ben geweest. Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld. Schrijvers ontvangen, een inleidend praatje houden. Daar ging het me ook om. Het is belangrijk dat je aanwezig bent, bij een voorstelling, om na afloop een handje te geven, een praatje te maken en wat te drinken. Daar krijg je van de schrijvers ook weer veel voor terug.

Tropenjaren
De beginjaren waren echt tropenjaren. Ik had veel met scepsis te maken. Alles moest veranderen en men zat als het ware met de armen over elkaar achterover om te zien of ik het aankon. Er zijn zelfs weddenschappen afgesloten over hoe lang ik het zou volhouden. Ik ben in het begin onderschat. Men vergat dat ik in Spijkenisse al tien jaar directeur was geweest. In principe praatte je daar over dezelfde onderneming, maar op een veel bescheidener niveau.

Had ik daar drie vestigingen, in Amsterdam waren het er toen dertig. Ik was ineens verantwoordelijk voor vierhonderd in plaats van dertig personeelsleden. Alleen mijn salaris, ha, werd niet vertienvoudigd. De overgang van filiaalhoofd in Haarlem naar Spijkenisse was naar mijn gevoel lastiger dan die van Spijkenisse naar Amsterdam. Dat was feitelijk gezien alleen schaalvergroting.

Automatisering
Ik werd in Amsterdam gelijk geconfronteerd met een forse bezuiniging. En daarnaast moest alles geautomatiseerd worden. Ik weet niet hoe het nu is, maar ik was in de eerste jaren beslist niet populair. Dat kan je ook niet verwachten, want de directeur is de officiële gezagsdrager. Maar goed, men had zeventig jaar alles met de hand op kaartjes genoteerd. Ze werkten in Amsterdam niet met de Nederlandse Bibliotheek Dienst. Er was een afdeling met wel dertig mensen die boeken bestelden bij boekhandels, beschrijvingen maakten en kaartjes tikten. Aan het einde van het tweede jaar werd die hele afdeling opgeheven.

Er kwam veel protest. Werknemers gingen een tijd lang in het zwart gekleed onder het motto: de OBA is in rouw. Er gingen petities naar het bestuur. Het was fijn dat ik door hen gesteund werd. Ik deed dan ook precies wat we hadden afgesproken. Ze zijn ook met me mee geweest naar de ondernemingsraad. Ik was ook met een hoop rare regelingen opgezadeld waar ik doorheen moest breken. Zo was er door mijn voorganger een arbeidsplaatsengarantie afgegeven. Na bezuinigingen en automatisering kon ik het aantal arbeidsplaatsen niet aanhouden. Ik ben een vechter en liet me niet kapotmaken. Ook in die tijd hadden we overigens geen slechte pers. In het algemeen niet in de afgelopen jaren. Daar prijs ik me gelukkig mee.

Na een paar jaar kwam de kentering. Ik zette de automatisering namelijk gewoon door. Ik gaf werkopdrachten, dat waren de werknemers ook niet gewend, en die moesten worden uitgevoerd. De sanctie voor werkweigering is bekend. Aan de andere kant was men toch ook weer gezagsgetrouw. Maar het viel niet mee om een bedrijfscultuur in te voeren in deze instelling. De projectleider die voor de automatisering was benoemd, werkte heel secuur en schematisch. Toen tien vestigingen klaar waren, merkten de overige dat ze achterliepen. Men realiseerde zich dat ik het toch voor elkaar zou krijgen.

Centralisatie
De vijfentwintigste jaarrekening van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is net goedgekeurd. Mooier kan ik dit bedrijf niet meer maken. De vestiging op IJburg is onlangs geopend. Daar zijn we wel vijftien jaar mee bezig geweest. Toen ik kwam in 1988 begon net de decentralisatie van de stad. In de ultieme vorm kregen wij geld van twintig subsidiegevers. Die opsplitsing én de op stapel staande automatisering was voor mijn voorganger de reden om te stoppen.

Ik vind het feit dat nu weer alles gecentraliseerd wordt een mooie, bijna symbolische afsluiting. De jaarrekening gaat nu met een briefje naar de dertien stadsdelen. Mijn opvolger heeft voor de begroting weer met de centrale stad te maken. Beleidsplannen worden doorgaans voor een termijn van vier jaar gemaakt. Wanneer je doorgaat, moet je die periode ook helemaal vol willen en kunnen maken. Ik word in juli tweeënzestig en ben nu nog gezond. Ik heb de laatste tijd ook het geluk gehad dat de bibliotheek, in weerwil van de crisis, in rustig vaarwater verkeerde. In feite is het leiden van een dergelijke organisatie topsport. Ik heb een hoog verantwoordelijkheidsbesef en wil dus altijd optimaal presteren.

Discipline
Je hebt natuurlijk een zeker talent nodig voor een functie als deze, maar bovenal een ongekende discipline. Ik ben vrijwel dagelijks aanwezig geweest. Dat lijkt niets, maar is uiterst belangrijk. Personeel aanstellen, het bewaken van de budgetten, handtekeningen zetten, zorgen dat alles draait. Dat vindt men gewoon, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Het is allemaal niet zo spectaculair, maar het moet wel gebeuren.

De andere zaken maken een dag leuk. De verschillende voorzitterschappen en adviesfuncties bijvoorbeeld. Een goede gezondheid, werklust en de wil om iets tot stand te brengen zijn voor mij belangrijk. Ik moet een uitdaging hebben. Het zal dan ook nog lang duren voordat ik voorgoed achter de geraniums verdwijn. Ik zou stiekem wel een kleine, goed gesorteerde boekhandel willen runnen.

Bomans en Vestdijk
Ik zal het Bomans Genootschap en de Vestdijkkring blijven steunen. Godfried Bomans was eigenlijk de eerste schrijver die een publiek figuur werd. Men moet niet vergeten dat in zijn tijd er nog maar één tv-net was. Zijn optredens waren legendarisch. Bomans in triplo maakte op mij een verpletterende indruk. Daarnaast las ik zijn boeken graag. Er steekt ook iets van een verzamelaar in me. Het opbouwen van een eigen bibliotheek. Bomans was de eerste auteur die ik volledig op de privéplank had staan. Na de boeken van De Kameleon natuurlijk. Ik kom uit een groot gezin. Tweemaal per jaar kregen we een cadeau, met de verjaardag en met kerst. Van de boeken over Hielke en Sietse verschenen er precies twee per jaar. Ze wisten wat ze me moesten geven.

Op 24 december 1971, toen ik nog bij uitgeverij Samsom werkte, ben ik naar de begrafenis geweest van Bomans. Ik voelde me heel betrokken. Op het moment van de teraardebestelling op het kerkhof in Bloemendaal begon het te sneeuwen. Simon Vestdijk stierf datzelfde jaar, maar dat is aan me voorbijgegaan omdat ik hem toen nog niet las. Ik ben ‘tot Vestdijk’ gekomen door Maarten ’t Hart. Zijn boeken heb ik ook verzameld en hij schreef ooit in een essaybundel het naar mijn mening compleetste stuk over Vestdijk. Daarin onderscheidt hij heel precies de verschillende soorten boeken van de veelschrijver en weet echt te enthousiasmeren. Toen ging ik de Anton Wachter-reeks lezen. Ik was natuurlijk al lang puber af, maar het was heel herkenbaar. Naar aanleiding van de eerste biografie over Vestdijk van Hans Visser heb ik een bijeenkomst georganiseerd. Niet wetende dat ik later Visser als voorzitter van de Vestdijkkring zou opvolgen. Achteraf gezien vallen veel puzzelstukken samen.

Bestuurs- en adviesfuncties
Ik ben altijd enthousiast geweest over de literatuur in het algemeen. Ik denk dat dit wel is overgekomen bij de mensen. Mijn moeder wist van bijna niets een mooi verhaal te maken. Een zeker verteltalent heb ik wel van haar geërfd. Al heb ik in de laatste jaren voornamelijk speeches gehouden. Ontelbaar veel, bij openingen, jubilea en afscheidceremonies. We hebben in Amsterdam heel veel grote manifestaties gehad, het IFLA congres bijvoorbeeld (International Federation Library Associations) en in 2008 natuurlijk Amsterdam Wereld Boeken Stad.

Ik was en ben betrokken bij vele andere organisaties, in bestuurs- dan wel adviesfuncties, zoals bij de CPNB. Daarnaast natuurlijk de branchegerichte overkoepelende organisaties zoals WOB, de werkgeversorganisatie, de VOB en het SIOB. Ik verzorg de commissie van inkoop van de e-books en onderhandel mee aangaande het leenrecht. Dit zijn functies op persoonlijke titel, buiten de OBA om, en die ga ik dan ook nog een tijdje doen.

Schrijversontmoetingen
Het meest van alles heb ik genoten van de schrijversontmoetingen, de OBA als podium. Abdelkader Benali die in de OBA zijn doorbraak beleefde door het winnen van de El-Hizjra literatuurprijs. Hij heeft de bibliotheek altijd gesteund en het bij een zomerprogramma van AT5 zelfs de mooiste plek van Amsterdam genoemd. Kader Abdolah heeft in het Theater van het Woord zijn hertaling van de Koran gepresenteerd. ‘Komt allen’ had de uitgever gezegd. Er stonden dus ruim zeshonderd mensen voor de poort. Toen hebben alle deelnemers tweemaal ‘het toneelstukje’ opgevoerd. Het zorgde voor een goede band met schrijver en uitgever.

Later hebben we op hetzelfde podium nog avonden georganiseerd rond de beide Nobelprijswinnaars Gustave Le Clézio en Herta Müller, beiden eveneens publicerend bij De Geus uit Breda.

Annie en de bibliotheek
Annie M.G. Schmidt is gedurende mijn directeurschap diverse malen geweest. Ze was natuurlijk zelf ooit directrice van de bibliotheek in Vlissingen en behalve dat ze bij Het Parool werkte, was ze ook betrokken bij de jeugdbibliotheek. We wilden toen in de Waag op de Nieuwmarkt een kinderboekenmuseum vestigen. Alles was rond. Annie had een behoorlijk bedrag geschonken, maar de gemeente stribbelde tegen inzake het huurcontract. Toen is het op het laatst afgeketst. We hebben mevrouw Schmidt het bedrag terugbetaald.

De gemeente liet toen als een soort compensatie een portret van haar maken. Dat hangt nog steeds in de kinderafdeling van de hoofdvestiging. Als huldebetoon aan haar hebben we het kindertheater naar haar vernoemd. Een paar jaar geleden is er nog eindejaarsgeschenkboekje getiteld Annie en de bibliotheek verschenen. Een gezocht werkje.

Hella Haasse
De zalen in de hoofdvestiging wilde ik verbinden met schrijvers. Harry Mulisch heeft op 7 juli 2007, de opening van de nieuwe hoofdvestiging, zijn eigen zaal geopend. Hella Haasse sprak toen de laudatio uit. Je voelt in die tekst de twijfel die ze had bij de nieuwe weg die de bibliotheek in is geslagen. Ze was toch wel gehecht aan de oude stille leeszaal, maar zag in dat het wel anders móest. Wij kregen haar Indische bibliotheek. Ik ging die zelf halen en ze verontschuldigde zich voor de overlast. Een jaar later vierden we haar negentigste verjaardag in het Theater van het Woord en werd tegelijkertijd het digitale Hella S. Haasse Museum geopend.

Na haar overlijden heeft de OBA een borstbeeld van haar aangekocht, dat staat uiteraard in de Hella Haassezaal. Ik houd van die complete verhalen. De Haassezaal zit naast de Vestdijkzaal en beide zijn te combineren door het openen van de schuifwand. Als er iemand is die mooi over Vestdijk heeft geschreven, dan is het mevrouw Haasse wel.

Steenbeek, Wolkers, Hermans, Vinkenoog…
Rosita Steenbeek brak door met haar boek over haar relatie met Fellini. Zij trok en trekt altijd heel veel bezoekers. Mannen zowel als vrouwen. Tijdens een lezing was er iemand die maar foto’s bleef maken. Met die meneer is Rosita nog steeds samen. Zij heeft de liefde gevonden in de bibliotheek en draagt dus onze instelling begrijpelijkerwijs een warm hart toe. Laatst heb ik nog met haar opgefietst toen ze een tournee per fiets door Nederland deed. Uiteraard was de slotmanifestatie in ons theater.

Ik zie nog Jan Wolkers zitten tijdens de Boekenweek, denk nog aan het gesprek met Willem Frederik Hermans. De tachtigste verjaardag van Simon Vinkenoog met een heel bijzonder programma met bijvoorbeeld Spinvis. Van Simon staat ook een borstbeeld in het gebouw en zijn gedicht over Amsterdam is te lezen bij de ingang, net als de speciaal voor de OBA geschreven gedichten van de achtereenvolgende stadsdichters. Simon heeft ook voor een prachtig pandemonium gezorgd toen we hier het gemeentebusje ‘de opstapper’ introduceerden.

Samenspel
Alles stond altijd in het teken van toegankelijk maken, kennis en literatuur. De OBA is een heel open instelling. Iedereen is welkom. Mijn mooiste beloning is als ik door het gebouw loop en al die mensen zie zitten. Ze lezen een boek, zijn aan het studeren, zoeken informatie, bekijken een krantje of een tijdschrift of spelen een spelletje. De OBA is echt een begrip geworden. Er zijn veel Amsterdammers die trots zijn op wat er nu staat naast het CS, het zelfs showen aan hun familie van buitenaf. Leesbevordering, of kennisbevordering zo men wil, is een mooie taak van de bibliotheek en daar is dit gebouw bij uitstek voor geschikt.

Ik ga weg bij de bibliotheek, maar de bibliotheek gaat niet weg. Ook nu kom ik niet elke dag op alle zesentwintig vestigingen, maar ze zijn er wel en ik ben er zogezegd apetrots op. Ze zien er allemaal goed uit, Reigersbos is net verbouwd, en er wordt goed gebruikgemaakt van de faciliteiten. Dat schrijf ik toch een beetje op mijn conto. Ik realiseer me heel goed dat me veel vertrouwen is geschonken. Ik kwam bij de gemeente aan met een koffertje met ideeën. Zei dat ik graag een nieuwe hoofdvestiging wilde met een oppervlak van dertigduizend vierkante meter. Voor hetzelfde geld – een hele hap minder eigenlijk – hadden ze deze jongen vriendelijk bedankt en naar huis gebonjourd, maar ze namen negentig procent van mijn plannen over. Dat is ook een groot geluk, dat samenspel.

Inspirerende plek
Ik denk dat die nieuwe gebouwen een garantie geven voor het voortbestaan van de bibliotheek als instelling. Je hebt enerzijds natuurlijk de digitale versie, niets op tegen, prima als informatieverstrekker, maar de mensen hebben toch ook, ondanks dat ze thuis kunnen internetten, behoefte om naar de bibliotheek te komen met hun laptop omdat ze het een inspirerende plek vinden. Als ik straks door de stad loop of fiets, zie ik overal nog dat logo staan en dan weet ik zeker dat me dat een goed gevoel geeft. Kijk maar eens hoe die stad er nu bijstaat. Het muziekgebouw, het conservatorium, de musea… Er is hier heel veel moois gerealiseerd. Om dat in te zien, moet je misschien een buitenstaander zijn.


Foto’s
1. Hans van Velzen. Foto OBA.
2. Hans van Velzen. Foto Klaas Koppe.
3. Simon Vinkenoog in 1987. Foto: Klaas Koppe.
4. Bij de nieuwbouw van de OBA in 2007. Foto: Klaas Koppe.
5. Met minister Jet Bussemaker en de 10.000.000ste bezoeker aan de OBA.
6. De openbare bibliotheek aan de Keizersgracht. Foto: Streetview.
7. Bij de afsluiting van Nederland Leest De gelukkige klas in 2007.
8. Met Candy Duinker bij het Goudbeladen Boekenbal in 2013. Foto: Klaas Koppe.
9. De begrafenis van Godfried Bomans in Bloemendaal op 24 december 1971.
10. Als voorzitter van de Vestdijkkring bij het symposium Vestdijk verwerkt Kafka op 9 november 2013. Met v.l.n.r. Joan Verheyen, Niels Bokhove, Boris van de Wijngaard en Willem van Toorn.
11. Cover van Annie M.G. Schmidt en de bibliotheek.
12. Met beeldhouwster Ellen Wolff bij het borstbeeld van Hella S. Haasse.
13. De OBA kort na de opening op 7 juli 2007.
14. Bij de tentoonstelling van Teigetje en Woelrat in het Reve-museum in de OBA. Rechts ook Herman Finkers. Foto: Klaas Koppe.

Naar de overzichtspagina

Personen

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Teun van de Keuken

  Podcast van Erik Jan Harmens met Teun van de Keuken over diens romandebuut Goed volk.

  Opname: 08-02-2017
  Erik Jan Harmens
 • K. Michel

  Podcast van Erik Jan Harmens met K. Michel over zijn dichtbundels Speling zoeken en Te voet is het heelal drie dagen ver

  Opname: 17-01-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Boekenweek 2017Van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april wordt voor de 82ste keer de Boekenweek gehouden, met tal van evenementen in bibliotheken, boekhandels en scholen. Het thema is dit jaar 'Verboden vruchten'.

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •