Bataven!
Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795
Joost Rosendaal
Auteur:
Uitgegeven:
[Nijmegen], 2003
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
18e eeuw (934.6)
NUR:
Vaderlandse geschiedenis (688)
Codes
ISBN:
90-77503-06-4
EAN:
9789077503065
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
25 cm
Omvang:
735 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Gebonden
Bibliografische annotatie
Ook verschenen als proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. - Met lit. opg., reg.
Annotatie
Geschiedenis van de circa vijfduizend Nederlandse Patriotten die na het neerslaan door het Pruisische leger van de 'Nederlandse Revolutie' van 1787 tot 1795 als politieke vluchtelingen in Frankrijk verbleven.
Flaptekst
Frankrijk, het land van de revolutie. Duizenden Nederlanders maakten de Franse Revolutie als politieke vluchtelingen mee. Een groot Pruisisch leger had hen in september 1787 uit Nederland verdreven. Dit Pruisische leger was de prins van Oranje, stadhouder Willem V, te hulp geschoten bij het onderdrukken van de democratische hervormingsbewegingen van de patriotten. De krijgshandelingen gingen gepaard met veel geweld, duizenden vernielde huizen en massale vervolgingen.

Het Frankrijk van koning Lodewijk XVI bood de patriotse vluchtelingen veiligheid, uitkeringen en onderdak. In Frans-Vlaanderen vormden zij een soort kolonie. Zowel daar als in Parijs waren zij getuige van de Franse Revolutie die korte tijd later uitbrak. De patriotse leiders hadden nauwe banden met revolutionairen als Mirabeau, Lafayette en Cloots. Samen met hen zaten zij in revolutionaire clubs.

Naar het voorbeeld van hun heldhaftige voorvaderen namen de patriotse vluchtelingen de naam aan van Bataven. Ze bezaten hun eigen uitgeverijen, kranten en genootschappen. Met succes voerden zij een lobby om democratie en mensenrechten alsnog met Franse militaire steun in Nederland ingevoerd te krijgen.
Literaire adressenbank
Uitgever
Relevante links
Delen