Van de slavenzweep en de muze
twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname
Elmer Kolfin
Auteur:
Uitgegeven:
Leiden, 1997
Serietitel:
Caribbean series, ISSN 0921-9781
Serienummer:
17
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
SISO's:
Motieven (708.5)Vroegste geschiedenis tot Middeleeuwen (944.2)
Codes
ISBN:
90-6718-107-2
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
30 cm
Omvang:
184 pagina's
Met illustraties en foto's
Bibliografische annotatie
Verschijnt onregelmatig. - Omslag- en rugtitel: Van de slavenzweep & de muze. - Vanaf nr. 13 (1992) uitg. door: Leiden : KITLV Uitgeverij. - Met lit. opg., reg.
Annotatie
Kunsthistorische studie over de slavernij in Suriname zoals die in gravures, tekeningen en schilderijen uit de achttiende en negentiende eeuw in beeld is gebracht.
Flaptekst
Overzichtsstudie van de gravures, litho's en tekeningen die betrekking hebben op twee eeuwen Surinaamse slavernij. In woord en beeld worden de kunstenaars en hun beeldmateriaal gepresenteerd.

De prenten zijn zeer geschikt om slavernij wat tastbaarder te maken voor leerlingen. Er wordt aangetoond hoe in de loop der tijd de verbeelding van de slaven veranderde. In de 18de eeuw was er vooral aandacht voor de slaaf als economisch voorwerp, terwijl in latere periodes de interesse meer etnografisch van aard was.

Uitvoerige aandacht wordt besteed aan het negentiende-eeuwse emancipatiedebat en de invloed hiervan op de afbeeldingen. Tenslotte wordt er een vergelijking gemaakt met de verbeelding van de slavernij in Noord-Amerika en elders in het Caribisch gebied.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen