Het VOC-bedrijf op Ceylon
een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw
Albert van den Belt
Uitgegeven:
Zutphen, 2008
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Nederlandse handelscompagnieën (939.2)
NUR:
Vaderlandse geschiedenis (688)
Codes
ISBN:
978-90-5730-534-4
EAN:
9789057305344
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
25 cm
Omvang:
303 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden, 2008. - Met lit. opg., index. - Met samenvatting in het Engels.
Annotatie
Aan de hand van archiefgegevens in Den Haag en Colombo onderzoekt de auteur een aantal aspecten van de bedrijfsvoering van de VOC in Ceylon, het huidige Sri Lanka, in de achttiende eeuw.
Flaptekst
De opvatting dat Compagniesdienaren de VOC door onbeschaamde privéhandel naar het failliet leidden is onjuist. Integendeel: zonder de actieve participatie van haar dienaren in allerlei onofficiële activiteiten had de maatschappij al veel eerder het loodje gelegd.

Auteur Albert van den Belt behandelt in deze uitgave een aantal nauwelijks onderzochte aspecten van de aanwezigheid van de VOC in Azië. De feiten over Ceylon - het huidige Sri Lanka - zijn van buitengewone betekenis voor een goed begrip van het functioneren van de gehele maatschappij in de Oost. Ceylon was in territoriaal opzicht de grootste vestiging van de Compagnie. Hier behaalde de Maatschappij minstens 15% van haar inkomsten. Analyse van het op het eiland gebruikte boekhoudkundige systeem en de assignaties (overboekingen van geld) naar Nederland brengen een aantal interessante, niet eerder beschreven verschijnselen aan het licht.

Uitgebreid komen de werknemers van de VOC op Ceylon aan bod. Opvallend is het grote aantal onder hen dat ter plaatse werd geboren. Al even opvallend is dat deze 'inlandse kinderen' tot de hoogste posities konden opklimmen. Van den Belts analyse van een groep van de hoogste dienaren brengt interessante gegevens aan het licht over promotie, bekwaamheden en carrièreverloop.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen