Karel de Grote
Aat van Gilst
Auteur:
Uitgegeven:
Soesterberg, 2009
Serietitel:
Aspektbiografie
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
20 februari 2009
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Frankische Rijk (925.3)
NUR:
Geschiedenis algemeen (680)
Codes
ISBN:
978-90-5911-702-0
EAN:
9789059117020
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
22 cm
Omvang:
346 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Met lit. opg., reg.
Annotatie
Omvangrijke biografie van Karel de Grote, deels gebaseerd op de levensbeschrijving die de kroniekschrijver Einhard schreef tussen 830 en 840. In het bijzonder de Saksen zijn het slachtoffer geworden van wat Karel zag als een goddelijke opdracht een groot christelijk rijk te stichten. De levensbeschrijving door Einhard is in 1999 als Het leven van Karel de Grote verschenen bij Athenaeum-Polak & van Gennep.
Flaptekst
Niet alleen hoe Karel de Grote leefde, oorlog voerde, liefhad en stierf, maar ook zijn betekenis voor de christelijke godsdienst en cultuur komt ter sprake in het boek over deze door sagen omgeven vorst dat ons bovendien een blik gunt in de vroegmiddeleeuwse Europese maatschappij.

In de tijd van Karel de Grote was de kerstening van een groot deel van Europa in volle gang en de vorst had daarin een belangrijk aandeel. Hij onterfde de kinderen van zijn overleden broer, begunstigde de kerk in hoge mate, was vroom maar ook wreed, grootmoedig maar ook onverzoenlijk, streng godsdienstig maar ook zinnelijk. Zowel de heidense Saksen als de christelijke Longobarden onderwierp hij.

Velen prezen hem en vereerden hem later als heilige, maar anderen vervloekten hem als Saksenslachter. Hij was bevriend met de pausen, maar riep zelf concilies bijeen en stelde bisschoppen en abten aan. Zijn rijk strekte zich uit van de Elbe tot de Ebro, van de Noordzee tot in een aanzienlijk deel van Italië. Zijn kroning tot keizer door de paus was van grote betekenis voor de verder geschiedenis van Europa.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen