VOC & onderwijs
een inventarisatie
Ben Koolen
Uitgegeven:
Assen, 2011
Serietitel:
Boekwinkeltjes-reeks
Serienummer:
7
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
15 mei 2011
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Jaar van uitgave:
1993
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO's:
Zending (252.8)Nederlandse handelscompagnieën (939.2)
NUR:
Nieuwe geschiedenis (1500-1870) (685)
Codes
ISBN:
978-90-874800-8-0
EAN:
9789087480080
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
22 cm
Omvang:
445 pagina's
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Geheel herschreven en uitgebr. versie van: Een seer bequaem middel : onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC. - Kampen : Kok. - (Kerk en theologie in context = ISSN 0922-9086 ; dl. 19). - Oorspr. verschenen als Proefschrift Nijmegen, 1993. - Met lit. opg.
Annotatie
Overzicht van de activiteiten van de Verenigde Oostindische Compagnie op het gebied van basis- en voortgezet onderwijs en uiteenlopende beroepsopleidingen in de door haar beheerste gebieden in Afrika en Azië.
Flaptekst
De Verenigde Oost-Indische Compagnie is op veel terreinen betrokken geweest bij het onderwijs. In Nederland heeft de VOC beurzen aan buitenlandse studenten beschikbaar gesteld om aan een universiteit een vervolgopleiding te volgen en in Leiden zette ze een aparte opleiding op voor in Indië te werk te stellen
predikanten. Maar vooral in de overzeese gebieden heeft de compagnie onderwijs gefaciliteerd, van kleuter- tot bejaardenonderwijs, basisscholen, beroepsvorming en voortgezet onderwijs, voor blank en zwart, in zowel de
Nederlandse als in de lokale volkstalen.

Dit boek geeft een inventarisatie van de wijze waarop de VOC op onderwijsgebied initiatieven heeft ontplooid.
Nagenoeg alle facetten ervan worden op een zakelijke manier geschetst. Zo komt een beeld van de VOC tot stand dat tot nu toe onderbelicht is gebleven.

Dr. Ben Koolen (*1938 ’s-Hertogenbosch) promoveerde in 1993 met het proefschrift ‘Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC. Dit proefschrift is geheel herschreven en uitgebreid tot alle onderwijsintiatieven van de VOC in de 17e en 18e eeuw.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen