Hebzucht
een filosofische geschiedenis van de inhaligheid
Jeroen Linssen
Auteur:
Uitgegeven:
Nijmegen, 2019
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
4 februari 2019
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Sociale vraagstukken; algemeen - Sociale ethiek (311)
NUR:
Filosofie algemeen (730)
Codes
ISBN:
978-94-600-4414-4
EAN:
9789460044144
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
22 cm
Omvang:
340 pagina's
Bibliografische annotatie
Met literatuuropgave, register.
Annotatie
Geschiedenis van het denken over hebzucht vanaf de elfde eeuw tot heden.
Flaptekst
In het afgelopen decennium stond de hebzucht in het middelpunt van de belangstelling. Alom werd zij beschouwd als de oorzaak van de financiële ineenstorting en de economische crisis die daarop volgde. Toch moest ze tegelijk haar nut bewijzen en de kwakkelende economie uit het slop trekken.Hebzucht was de oorzaak van de ziekte, maar ook het medicijn. Deze curieuze ambiguïteit heeft ontegenzeglijk historische wortels. In de afgelopen duizend jaar is de kritiek op het kwaad van de hebzucht nooit verstomd, maar geleidelijk kwam er wel meer oog voor de nuttige werking ervan. Hebzucht ontsluit de ontwikkeling van het filosofisch denken over inhaligheid in het voorbije millennium: van de worsteling bij Thomas van Aquino, Poggio Bracciolini en Thomas More, via de ontdekking van de weldaden bij Bernard Mandeville en Adam Smith, tot aan de hedendaagse normalisering en problematisering van de hebzucht. Met dit boek biedt Jeroen Linssen inzicht in de achtergronden van de huidige tweeslachtige benadering van hebzucht.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen