Bernebibel
Marijke ten Cate
Uitgegeven:
Hearrenfean [Heerenveen], 2010
Taal:
Fries
Verschijningsdatum:
1 oktober 2010
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Titel:
Prentenbijbel
Jaar van uitgave:
2008
Plaats van uitgave:
Heerenveen
Uitgever:
Nederlands Bijbelgenootschap
(Overige) personen
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Bijbelbewerkingen (222)
NUR:
Religie en kinderbijbels (< 12 jaar) (224)
Codes
ISBN:
978-90-891202-9-8
EAN:
9789089120298
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
26 cm
Omvang:
184 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Gebonden
Bibliografische annotatie
Vert. van: Prentenbijbel. - Heerenveen : Nederlands Bijbelgenootschap, cop. 2008.
Annotatie
Met hulp van korte teksten worden twaalf bekende verhalen uit het Oude en dertien uit het Nieuwe Testament naverteld. Met sfeervolle, paginagrote tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar.
Flaptekst
Yn de Bernebibel steane 25 bibelferhalen út it Alde en it Nije Testamint mei koarte teksten en grutte yllustraasjes. De ferhalen wurde ienfâldich en oansprekkend ferteld yn eigentiidske en op bern rjochte taal.
Mei de waarme en kleurrike yllustraasjes fan Marijke ten Cate - mei in protte details - fertelle se it ferhaal fan de skepping oant de dei dat Jezus weromkomme sil.
Ut it Alde Testamint komme nêst de bekende ferhalen oer de skepping en Noach ek minder bekende ferhalen oan bod, lykas it wer opbouwen fan de muorren fan Jeruzalem ûnder lieding fan Nehemia.
Ut it Nije Testamint is ûnder mear keazen foar de berte en it libben fan Jezus, Sacheüs, de reizen fan Paulus en de fisioenen fan Johannes.
De teksten binne skreaun troch seis betûfte berneboekeskriuwers. De Afûk soarge foar de oersetting.

De oarspronklike útjefte yn it Nederlânsk, de Prentenbijbel, ferskynde foar it earst yn 2008 en kaam tagelyk ek út yn it Dútsk, en dêrnei yn it Frânsk en it Noarsk.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen