Breuken
voor groep 6 en hoger
Sietse Kuipers
Auteur:
Uitgegeven:
[Uithoorn], 2011
Editie:
Versie 2.0
Serietitel:
De leerlijn. Rekenen
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
28 april 2004
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Jaar van uitgave:
2004
Indeling
Medium:
CD Rom
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Rekenkunde (512)
NUR:
Kinderen en jongeren (cd-rom) (044)
Codes
ISBN:
978-90-6112-652-2
EAN:
9789061126522
ASW:
Overig
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
19 cm
Omvang:
1 CD Rom
Bindwijze:
Audio Visuele Media
Bibliografische annotatie
Titel van label. - Voor groep 6 en hoger. - Nederlandstalig.
Annotatie
Oefeningen en toetsen in oplopende moeilijkheidsgraad met breuken. Vanaf 9 jaar
Flaptekst
LeerLijn Taal en Rekenen: extra oefening en uitleg op de pc

De serie LeerLijn
De serie LeerLijn bestaat uit een reeks cd-roms voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 basisschool. Iedere cd-rom bevat een complete deel-leerlijn taal of rekenen, ingedeeld naar niveau en doorlopend over meer leerjaren. De software neemt eerst een instaptoets af om het startniveau te bepalen. Het kind begint dus altijd op het juiste niveau. Het programma biedt duidelijke instructies bij de oefeningen en neemt afsluitende toetsen per niveau af.
Inclusief beheermodule met o.a. een logboek voor ouders en leerkrachten.

Wat is een (deel-)leerlijn?
De lessen rekenen en taal zijn op de basisschool in volgorde van eenvoudig naar moeilijk geplaatst. Alle rekenlessen op een rij worden de 'leerlijn rekenen' genoemd. Een leerlijn rekenen bestaat weer uit kleinere deel-leerlijnen. Er zijn deel-leerlijnen voor de tafels, voor het metriek stelsel, voor procenten en verhoudingen, en ook voor staartdelingen. Veel leerlijnen zijn niet gebonden aan 1 leerjaar maar lopen door verschillende leerjaren heen. De leerlijn procenten begint bijvoorbeeld in groep 6 en loopt door tot groep 8. Meestal zijn leerlingen in dezelfde groep niet allemaal even ver met een leerlijn. De software van de serie De LeerLijn houdt daar rekening mee.

Kenmerken serie LeerLijn
* Unieke serie taal- en reken-cd-roms voor leerlingen van groep 4 - 8 basisschool
* Stap voor stap zelfstandig een complete deel-leerlijn taal of rekenen doorwerken
* Per titel minimaal 1350 opgaven, indeling in niveaus
* Met instaptoets voor niveaubepaling - ieder kind start op eigen niveau
* Duidelijke instructie en uitleg bij de opgaven en afsluitende toetsen per niveau
* Met beheermodule, logboek en foutenregistratie
* Sluit aan bij alle onderwijsmethoden
* Geschikt voor thuis en op school

Inhoud cd-rom
Deze LeerLijn-cd-rom bevat een complete deel-leerlijn Rekenen - Breuken voor groep 6, 7 en 8 basisschool. Deze titel bevat meer dan 1350 opgaven onderverdeeld in 30 niveaus, o.a. deel weghalen van een hele, wat houd je over?, helen uit een breuk halen, gelijknamig maken als algoritme, vermenigvuldigen van breuken en breuken delen. Inclusief uitleg per opgave.

Geschikt voor Windows 7 / Vista / XP
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen