Competentievergroting
jeugdhulp in tehuizen en dagcentra
N.W. Slot
Auteur:
Uitgegeven:
Amersfoort, 2016
Editie:
Vierde druk
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Secundaire auteur:
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Inrichtingsopvoeding (468)
NUR:
Educatieve uitgaven algemeen (100)
Codes
ISBN:
978-90-06-34034-1
EAN:
9789006340341
ASW:
Schoolboek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
25 cm
Omvang:
326 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Oorspronkelijke titel: Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg : hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. - Baarn : Intro, 1999. - Met literatuuropgave.
Annotatie
Methodiek waarbij jongeren voldoende vaardigheden leren om zich in het dagelijks leven goed kunnen redden.
Flaptekst
'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' staat uitgebreid stil bij de vraag hoe competentievergroting in de praktijk van de residentiële hulpverlening gerealiseerd kan worden. De technieken en hulpmiddelen worden op praktische en concrete wijze en aan de hand van veel voorbeelden beschreven. De methodische aspecten in dit boek grijpen terug op de ontwikkelingspsychologie en de leertheorieën. Het aantal theoretische uiteenzettingen is beperkt omdat het vooral een praktijkboek is.

'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' sluit aan bij de jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen die in 2015 van kracht zijn gegaan. De krachten en doelen van jeugdigen, ouders en netwerk vormen nog sterker de rode draad voor de hulp. Daarnaast is er in de nieuwe druk extra aandacht voor veiligheid van jeugdigen in tehuizen.

'Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra' is bestemd voor professionele hulpverleners in de jeugdhulp en hun begeleiders, voor methodiekontwikkelaars en voor studenten.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen