De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
met een editie van De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558
J.A. Mol
Uitgegeven:
2017
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
NUR:
Oorlog en vrede (689)
Codes
ISBN:
978-90-8704-685-9
EAN:
9789087046859
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24,5 cm
Omvang:
416 pagina's
Met illustraties
Flaptekst
In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Dit boek wil hierin verandering brengen. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. Hans Mol beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities. Hij onderzoekt tevens waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten zijn overgeleverd. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. Het boek bevat een editie hiervan.
Locaties
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen