De trektocht
Albertina Soepboer
Uitgegeven:
Amsterdam [etc.], 2010
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Fictie
Trefwoord(en):
SISO:
c. 1880 - heden (875)
NUR:
Poëzie (306)
Codes
ISBN:
978-90-254-3539-4
EAN:
9789025435394
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24 cm
Omvang:
143 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Friese gedichten met Nederlandse vert. parallel.
Annotatie
Gedichten.
Flaptekst
In deze omvangrijke, tweetalige bundel volgt de dichter een vogel op doorreis, niet alleen door de ruimte, maar ook door de tijd. Het zijn uitheemse plekken die de vogel aandoet: het antieke Rome, het verre Oosten, het mythische Avalon en het barre Lapland. Maar begin en eindpunt van de reis zijn de zee, het wad boven Friesland.
In zeventig sonnetten zet Soepboer taal en vorm steeds naar eigen hand. Juist de tweetaligheid maakt het voor de lezer nog bijzonderder, hoe jaloersmakend melodisch het Fries, hoe helder het Nederlands.
kop fan haven rôlet de see yn, de wetterslang
slingerjend petear fan twa froulju oer wa en
wat en hoe lang en westewyn lyk in grouwe
tonge derby. gjin ein deroan breidzje kinne

kop van haven rolt de zee in, de waterslang
slingerend gesprek van twee vrouwen over wie
en wat en hoe lang en westenwind als een vette
tong erbij. geen eind daaraan kunnen breien

Over Zone:
‘Veel gedichten zijn raadselachtig, maar op een geladen, verontrustende manier. Met deze bundel ben ik nog lang niet klaar. Gelukkig niet.’ PIET GERBRANDY, DE VOLKSKRANT
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen