Geschiedenis van de Wadden
de CANON van de Waddeneilanden
A. Doedens
Auteur:
Uitgegeven:
Zutphen, 2015
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
1 april 2015
(Overige) personen
Secundaire auteur:
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Delen van Nederland en provincies; afzonderlijk (938)
NUR:
Geschiedenis algemeen (680)
Codes
ISBN:
978-90-5730-429-3
EAN:
9789057304293
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
29 cm
Omvang:
192 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
Met literatuuropgave.
Annotatie
Geschiedenis van het Nederlandse Waddengebied.
Flaptekst
Veel werd geschreven over de natuur en de geschiedenis van ieder eiland apart. Geschiedenis van de Waddeneilanden - Canon van de Wadden is het eerste dat vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft. In hun samenhang en apart. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog.
Het water verbond de eilanders. Hun blik was gericht op de Noord-, de Zuider- en de Waddenzee, op de Oostzee en Indië; zonder zeevaart en visserij kon geen eiland. De eilander 'talen' zijn verwant. De folklore kent overeenkomsten. De aanleg van bossen maakt op alle eilanden deel uit van één proces. Opvallend is de aanwezigheid van doopsgezinden. De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis. Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders. Aparte staatjes als Ameland, beroemde Nederlanders als kardinaal de Jong, Willem Barendsz. en Willem de Vlaming komen aan bod. De betekenis voor onze nationale defensie is en was groot. Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort, zoals Wolkers op Texel.
Er werd overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig beeld te scheppen. Een totale geschiedenis in hoofdzaken.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen