Geschiedenis van Nederland
de canon van ons vaderlands verleden
Gerben Hellinga
Auteur:
Uitgegeven:
[Zutphen], 2017
Editie:
Zesde herziene druk
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Jaar van uitgave:
2007
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Inleidingen - Hand- en leerboeken (931)
NUR:
Vaderlandse geschiedenis (688)
Codes
ISBN:
978-94-624-9260-8
EAN:
9789462492608
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
29 cm
Omvang:
191 pagina's
Met illustraties
Bibliografische annotatie
1e druk: 2007.
Annotatie
Overzicht aan de hand van de Canon van de Nederlandse geschiedenis.
Flaptekst
Geschiedenis leeft nog steeds! De zesde druk van de canon van onze vaderlandse geschiedenis is een feit!

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon werd in 2006 samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het onderwijs. Deze geactualiseerde versie van de canon vormt het fundament van de culturele bagage die elke Nederlander als vanzelfsprekend zou moeten hebben.

De geschiedenis loopt almaar door, een boek over de meest recente ontwikkelingen valt nooit langer dan korte tijd echt up-to-date te maken. Deze (zesde) herziene druk is bijgewerkt tot juli 2017. In die maand speelden verschillende rechtszaken die nog lange tijd veel stof zullen doen opwaaien: de eis tot schadevergoeding van de weduwen van Srebrenica, het proces tegen Desi Bouterse en de nog steeds voortslepende eis tot schadevergoeding door de NAM van Groningers van wie gasbevingen de huizen geheel of gedeeltelijk verwoest hebben.

In Geschiedenis van Nederland passeren de 50 hoogtepunten uit onze vaderlandse historie - die samen vanaf 2008 de basis vormen van het nieuwe geschiedenisonderwijs - lange tijd een onderbelicht onderdeel van het lespakket. Elk van de 50 onderwerpen biedt aanknopingspunten voor boeiende verhalen die de belangstelling van scholieren voor geschiedenis kunnen aanwakkeren. Samen vormen deze 'vensters' de rode draad van de geschiedenis van het land dat wij gezamenlijk bewonen. Wie meer wil weten over de afzonderlijke onderwerpen, maar tegelijkertijd een indruk wil krijgen van de plaats die ze in het grote geheel innemen, vindt in Geschiedenis van Nederland. De CANON van ons vaderlands verleden, wat hij zoekt.

Deze prachtige, rijk geïllustreerde uitgave vormt de meest moderne versie van onze historie. Vijftig toegankelijke, vlot geschreven hoofdstukken leiden ons via de hunebedbouwers en de Romeinen, Karel de Grote en Willem van Oranje tot de komst van de televisie, de ontdekking van de gasbel en zelfs Srebrenica.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen