Heilige vaders
het verhaal van de pausen
Wim Zaal
Auteur:
Uitgegeven:
Soesterberg, 2017
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
6 februari 2017
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Pausdom en pausen (248.5)
NUR:
Theologie algemeen (700)
Codes
ISBN:
978-94-615-3806-2
EAN:
9789461538062
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24 cm
Omvang:
370 pagina's
Bibliografische annotatie
Met register.
Annotatie
Korte biografieën van de pausen vanaf Petrus tot en met Franciscus, de huidige paus.
Flaptekst

Bijna tweeduizend jaar, in één onafgebroken
volgorde verteld: het verhaal van de
264 pausen is uniek in de geschiedenis van
de mensheid. De twee grote tegenpolen, macht
en genade, heersen en dienen, gaan een verbond
aan, een monsterverbond, dat in zowel demonen
als heiligen belichaamd wordt. Gelukkig is de
tijd voorbij, dat hun verhaal òf door vrome katholieken
óf door papenvreters werd geschreven.
Wim Zaal, met zijn afstandelijke humor en zijn
vermogen zich in mensen te verplaatsen, brengt
feiten en verbanden aan het licht die steeds opnieuw
de lezer verrassen en de geschiedenis verhelderen.
Een bezit voor het leven!

Literaire adressenbank
Uitgever
Delen