Het teken
de lijkwade van Turijn en het mysterie van de opstanding
Thomas De Wesselow
Uitgegeven:
Houten, 2012
Editie:
2e dr
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
29 maart 2012
Met betrekking tot de oorspronkelijke uitgave
Titel:
The sign : the shroud of Turin and the secret of the resurrection
Uitgever:
Viking
Vertaald uit:
Engels
(Overige) personen
Secundaire auteur:
Vertaling:
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
Trefwoord(en):
SISO:
Bijbelse aardrijkskunde, geschiedenis en oudheidkunde (225)
NUR:
Theologie algemeen (700)
Codes
ISBN:
978-90-00-31313-6
EAN:
9789000313136
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
24 cm
Omvang:
544 pagina's
Extra pagina's:
[32] p. pl
Met illustraties
Bindwijze:
Ingenaaid
Bibliografische annotatie
Vert. van: The sign : the shroud of Turin and the secret of the resurrection. - Viking, cop. 2012. - Met lit. opg., reg. - 1e dr. Nederlandse uitg. (geb.): 2012.
Annotatie
Onderzoek door een kunsthistoricus naar de geschiedenis en de echtheid van de lijkwade van Turijn en het verband van dit relikwie met het geloof in de opstanding van Christus.
Flaptekst
Het christendom ontstond bijna 2000 jaar geleden in het oude Palestina. Het heeft de geschiedenis van de mens vormgegeven. Toch kunnen historici nog altijd niet zeggen hoe het werkelijk begon. Hoe kon het gebeuren dat één joodse man uit de eerste eeuw van onze jaartelling de aanzet gaf tot een nieuwe religie?

Traditioneel wordt het ontstaan van het christendom altijd verklaard aan de hand van het wonder van de opstanding. Nadat Jezus was gestorven, werd hij door God opgewekt uit de dood, verscheen hij aan zijn leerlingen en droeg hij hen op het Evangelie te verkondigen. Toen ze de opgestane Jezus hadden gezien, kon niets het geloof van de leerlingen nog aan het wankelen brengen. Alleen een echt wonder kon de razendsnelle verspreiding van het christendom verklaren: waarom zouden mensen zich anders bekeren tot een geloof waarvan de belijders door de Romeinen streng vervolgd werden? Binnen slechts enkele generaties had het christendom zich verspreid over het Midden-Oosten en Europa, een paar eeuwen later had het een groot deel van de wereld voor zich gewonnen.

Vandaag de dag geloven zelfs veel christenen niet langer in een letterlijke opstanding. Historici zijn al decennia op zoek naar een nieuwe verklaring voor de explosieve groei van het christendom in de eerste eeuw van onze jaartelling. Als er geen wonder plaatsvond, waarom bekeerden zich dan zo veel mensen tot een geloof dat hun leven in gevaar bracht?

Kunsthistoricus Thomas de Wesselow heeft zich de afgelopen zeven jaar beziggehouden met dit vraagstuk en kwam daarbij tot en geheel nieuwe visie op het ontstaan van het christendom. Aan de hand van een herlezing van bekende, maar verkeerd begrepen historische bronnen en een herinterpretatie van een groot aantal passages in de Bijbel, toont de Wesselow dat de oplossing al meer dan een eeuw voor het grijpen ligt.

De Lijkwade van Turijn speelt in zijn verklaring een cruciale rol. De Lijkwade, waarvan algemeen werd aangenomen dat het een vervalsing is, stamt echt uit de tijd van Jezus. De eerdere koolstofdateringen waren onjuist: het nieuwste bewijs toont zelfs aan dat het kleed rond het begin van onze jaartelling in het Midden-Oosten is geweest. En juist die Lijkwade helpt ons het grootste mysterie in de geschiedenis van de mens op te lossen.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen