Jan Campertprijzen 1981: Hella S. Haasse, Judith Herzberg, Cees Nooteboom, Sonia Garmers en Jozef Deleu
door H. van Buuren, H. de Coninck, J. Goedegebuure e.a. : uitg. in opdracht van de Jan Campertstichting
Herman De Coninck
Uitgegeven:
's-Gravenhage, 1981
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Indeling
Medium:
Boek
SISO's:
c. 1950 - heden (857)Zuidnederlandse letterkunde; c. 1950 - heden (859.4)
Codes
ISBN:
90-6291-110-2
Technische gegevens
Omvang:
110 pagina's
Bibliografische annotatie
Bevat bio- en bibliografische gegevens en literatuuropgaven.
Annotatie
Opstellen over het werk van vijf nederlandstalige auteurs
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen