Krijgsmacht en handelsgeest
Om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813)
Alan Lemmers
Uitgegeven:
2019
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
8 november 2019
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
NUR:
Geschiedenis algemeen (680)
Codes
ISBN:
978-90-244-3038-3
EAN:
9789024430383
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Omvang:
504 pagina's
Flaptekst
In 1667, het jaar van de Tocht naar Chatham, stond de Republiek op het toppunt van haar roem. Anderhalve eeuw later was daar weinig meer van over en werd ons land door Napoleon van de politieke landkaart geveegd. Dit boek geeft een militaire verklaring voor het ‘wonder’ in de zeventiende eeuw en de neergang die daarna volgde.

Hoe waren leger en vloot in de Republiek georganiseerd en gefinancierd? Welke tactieken werden gebruikt en hoe functioneerde de militaire leiding? Waar kwamen de Staatse troepen vandaan en hoe was de samenleving erbij betrokken? Hoe leefden de tienduizenden anonieme matrozen en soldaten, en hoe keken de burgers tegen hen aan?

Een publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag, waaraan alle auteurs verbonden zijn. Marc van Alphen is gespecialiseerd in vroegmoderne maritieme geschiedenis, Jan Hoffenaar is hoofd onderzoek en tevens hoogleraar militaire geschiedenis in Utrecht, Alan Lemmers doet onderzoek naar maritieme geschiedenis en techniekgeschiedenis, en Christiaan van der Spek richt zich vooral op de achttiende eeuw en de Bataafs-Franse tijd.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen