Lorrendrayen op Africa
de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734
Ruud Paesie
Auteur:
Uitgegeven:
Amsterdam, 2008
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO's:
Slavernij; algemeen (904.1)Internationale handel (im- en export) (372.3)
NUR:
Nieuwe geschiedenis (1500-1870) (685)
Codes
ISBN:
978-90-6707-627-2
EAN:
9789067076272
ASW:
Algemeen boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
25 cm
Omvang:
428 pagina's
Met illustraties
Bindwijze:
Gebonden
Bibliografische annotatie
Ook verschenen als online resource. - Proefschrift Universiteit Leiden. - Met lit. op., reg. - Met samenvatting in het Engels.
Annotatie
De West-Indische Compagnie die in de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw het alleenrecht had op de handel in het Atlantische gebied, kreeg af te rekenen met de ‘lorrendraaiers’, smokkelaars die West-Europese handelswaar naar West-Afrika vervoerden, daar goud, ivoor en slaven inkochten en op de Antillen slaven verkochten aan plantage-eigenaars.
Flaptekst
Op 3 juni 1621 verleenden de Staten-Generaal het octrooi aan de West-Indische Compagnie waarmee zij het alleenrecht verwierf op de scheepvaart en handel in het Atlantisch gebied. Dit handelsmonopolie werd periodiek verlengd en zou wat betreft de handel op West-Afrika tot 1730 onveranderd van kracht blijven.

Overtreding van het octrooi werd zwaar bestraft, maar desondanks werd dit handelsrecht stelselmatig door schepen uit de Republiek geschonden. Vooral na de heroprichting van de WIC in 1674 hebben Zeeuwse smokkelschepen dit handelsmonopolie op grote schaal ontdoken. Deze lorrendraaiers, zoals ze destijds werden genoemd, zeilden met snelle en wendbare schepen naar de West-Afrikaanse kust waar zij Europese koopwaren tegen Afrikaanse producten en slaven verhandelden. Voor de bestrijding van deze illegale goederen- en slavenhandel rustte de WIC kruisers uit die op de West-Afrikaanse kust patrouilleerden. Gedurende de laatste octrooiperiode wisten compagnieschepen ruim vijftig lorrendraaiers op te brengen. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot en bij de schermutselingen vonden vele tientallen zeelieden de dood.

In dit boek wordt de illegale goederen- en slavenhandel tijdens de laatste octrooiperiode van de WIC behandeld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de omvang daarvan veel omvangrijker is geweest dan tot nu toe werd aangenomen. Ook ten aanzien van het Nederlands aandeel in de Atlantische slavenhandel moeten de cijfers worden bijgesteld.
Literaire adressenbank
Uitgever
Literaire Prijzen
Delen