Nederland in 7 overstromingen
Frank Westerman
Uitgegeven:
[Hilversum], 2014
Taal:
Nederlands
(Overige) personen
Secundaire auteur:
Indeling
Medium:
DVD Video
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
SISO:
Geschiedenis van de strijd tegen het water - Stormvloeden, dijkdoorbraken en overstromingen (699.1)
Codes
ISBN:
-
Technische gegevens
Omvang:
2 DVD Video
Bibliografische annotatie
Videoversie van de documentaireserie: Nederland : Kunst & Wunderkammer/NTR, ©2013. - Bevat: 1. Help! ; 2. Dijken, dijken, dijken ; 3. Water als water ; 4. Het nieuwe land ; 5. De adem Gods ; 6. Ze steken de dijken door! ; 7. De ergst denkbare overstroming.
Annotatie
Geschiedenis van de Nederlandse waterhuishouding en de strijd tegen het water.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen