TASP
test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen
I. Smits
Uitgegeven:
2016
Uitgeverij:
Taal:
Nederlands
Verschijningsdatum:
30 maart 2016
Indeling
Medium:
Boek
Fictie / Non-fictie:
Non-fictie
NUR:
Logopedie (896)
Codes
ISBN:
978-94-6292-375-1
EAN:
9789462923751
ASW:
Wetenschappelijk boek
Technische gegevens
Formaat (hoogte):
29,8 cm
Omvang:
50 pagina's
Flaptekst
Snel en foutloos schrijven is een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs, maar ook in het beroepsleven. Het is een belangrijk middel om je deskundigheid uit te drukken. Verschillende studies geven echter aan dat meer en meer studenten in het hoger onderwijs problemen hebben op het vlak van spelling. Een instrument om spellingvaardigheden op zinsniveau in het hoger onderwijs te meten bestaat tot op vandaag niet. De Test geautomatiseerd spellen (TASP) vult dit hiaat op.

De TASP is een zinnendictee voor studenten uit het hoger onderwijs. Het dictee wordt via een audiobestand op tempo aangeboden, zodat studenten beperkte tijd hebben om over de schrijfwijze van de woorden na te denken. Zo is het mogelijk om de geautomatiseerde spellingvaardigheden te meten. Het dictee is in Vlaanderen genormeerd voor studenten met een vooropleiding aso of tso en in Nederland voor studenten met een vooropleiding vwo of havo.

De TASP biedt de mogelijkheid om een nauwkeurige foutenanalyse op te stellen. Dit vormt een goede basis voor verdere begeleiding op maat van de student. Voor logopedisten, pedagogen, psychologen, studie- en studentenbegeleiders is de TASP dan ook een bruikbaar instrument.
Literaire adressenbank
Uitgever
Delen