Het empathisch teveel (Evenementen)
15-11-2017 van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie:
SPUI25
Spui 25-27
1012 XM Amsterdam
+31(0)20 525 81 42
http://www.spui25.nl/
Organisatie:
Beschrijving:
In een tijd waarin maatschappelijke tegenstellingen en sociale ongelijkheid op de voorgrond treden, klinkt een sterke roep om meer empathie. Auteur Ignaas Devisch gaat bij het verschijnen van zijn nieuwe boek ‘Het empatisch teveel’ in gesprek met René ten Bos en Simone van Saarloos over onder andere de vraag: schuilt in ieder mens behalve een vriend niet ook een schurk?

Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver – velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in anderen als stuwende kracht voor moreel handelen en als probaat middel tegen onverschilligheid. Maar is empathie altijd goed? Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenselijk, maar empathie is geen wondermiddel waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Een zekere onverschilligheid is gewenst en soms zelfs bittere noodzaak.

Aan de hand van zijn nieuwe boek Het empathisch teveel neemt Ignaas Devisch ons, uitgaande van voorbeelden uit het actuele maatschappelijke debat, mee in de geschiedenis van het denken over empathie. Hij zal ook in gesprek gaan met Denker des Vaderlands René ten Bos en schrijver en filosoof Simone van Saarloos over empathie, Devisch’ nieuwe boek, en voorbeelden van (het gebrek aan) empathie.

In samenwerking met uitgeverij De Bezige Bij.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.
Meer informatie en aanmelden: spui25.nl.