Hoogstraten
Ode aan de Mark
In 2013 werden in samenwerking met kunstenares en dichteres Pien Storm van Leeuwen acht zwerfkeien met daarin een gedicht gebeiteld langs het stroomgebied van de Mark geplaatst, in het grensgebied tussen België en Nederland, bij wijze van rustplekken tijdens een wandeling.

In de bundel Ode aan de Mark zijn niet alleen de ‘poosplaatsen’ in het stroomgebied van de Mark opgenomen die in de provincie Antwerpen gelegen zijn, maar tevens die in Nederland een aantal jaren geleden al werden gerealiseerd. Deze werden indertijd vastgelegd in de bundel De Mark en de stad Breda.
De nieuwe uitgave Ode aan de Mark, is geïllustreerd met fraaie foto’s en geeft ook informatie over de geschiedenis van het gebied.
Daarnaast is er voor alle acht poosplaatsen een postkaart gemaakt. Kaarten en de dichtbundel zijn te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten (in het stadhuis), of bij VVV vestigingen en boekhandels in Breda en omgeving.
Meer informatie over dit project, een kaartje, en een gefilmd interview met de initiatiefneemster Pien Storm van Leeuwen is te vinden in haar website.

Laatst gewijzigd: 31-07-2018

Naar de overzichtspagina

Delen
Wereldkaart