Nuenen
Vincent van Gogh was behalve een baanbrekend kunstenaar ook een begenadigd schrijver. De honderden brieven die hij aan zijn broer Theo en aan kunstenaarsvrienden als Paul Gauguin en Émile Bernard schreef, zijn een niets verhullend commentaar op zijn leven en kunstenaarschap. Tegelijkertijd hielp het schrijven hem zijn gedachten te ontwikkelen: schrijven als vorm van denken - over kunst, leven, literatuur, schildertechniek en artistieke ambities. Over voortdurende strijd en gering succes; over vertwijfeling en ziekte. De brieven zijn te lezen in enkele prachtige uitgaven, maar wie alvast een indruk wil krijgen kan terecht op de website Vincent van Gogh - The Letters. Het is even zoeken naar de originele teksten, maar ze staan erin.

Schilderij rechts: Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen - Vincent van Gogh (1884 - 1885)

Nuenen
Van Gogh werd geboren in Zundert, waar zijn vader predikant was. Ook heeft hij bij tijde en wijle in Nuenen gewoond. Deze beide gemeenten, met nog enkele andere (Tilburg, Breda, Etten-Leur) in Brabant die op de een of andere wijze een verbinding hebben met van Gogh, trekken gezamenlijk op in de website Van Gogh in Brabant.
Daar is o.a. de Van Gogh Fietsroute te vinden, die bestaat uit een tocht van in totaal 335 kilometer, onderverdeeld in vijf unieke routes. De route is gekoppeld is aan de bekende fietsknooppunten. Hij wordt aangegeven met aparte en duidelijk herkenbare Van Gogh routebordjes.
In een ander onderdeel van de website wordt zijn 'levensreis' beschreven aan de hand van verhalen, voorgelezen brieffragmenten, en foto's van de schilderijen en tekeningen uit de verschillende perioden van zijn leven in Brabant.

Vincentre
In het museum Vincentre in Nuenen beleeft de bezoeker het Nuenen van 1883, toen Vincent hier kwam wonen. Met moderne middelen is dat een hele belevenis.
Ook buiten het museum zijn wel 23 locaties te vinden die aan Van Gogh herinneren; 14 daarvan zijn locaties, die door hem zijn geschilderd of geschetst. De overige objecten zijn standbeelden of gebouwen met een bijzondere betekenis.
Tenslotte zijn er verschillende apps met wandelingen, omlijst met filmpjes en geluidsfragmenten. Zo kunt u kennis maken met de bewoners, heide, bossen en de geschiedenis van deze plaatsen.

Laatst gewijzigd: 9-2-2017

Naar de overzichtspagina