De pelikaan
Leestip
Martin Michael Driessen

Twee mannen in een slaperig stadje aan de Adriatische kust in Joegoslavië houden elkaar in een greep van wederzijdse chantage. Krachtige tragikomedie gesitueerd in laat-communistisch Joegoslavië.

"Hij was al vroeg in zijn carrière begonnen post te openen. Hij stelde zich graag voor dat maarschalk Tito hem onderscheiden zou hebben omdat hij waakzaam was geweest en een kapitalistisch complot had verijdeld. Hij stoomde de enveloppen open in zijn keukentje en gomde ze, na de inhoud bestudeerd te hebben op het formica tafelblad, weer zorgvuldig dicht. Al had hij nooit iets van enige betekenis ontdekt, toch schonk het vakkundig verrichten van deze bezigheden hem veel voldoening. Maar Tito was allang dood, net als Gracia van Monaco, en sindsdien was de wereld niet meer dezelfde."

Meer informatie
Delen
Meer leestips
Weet ik veel Mirjam Oldenhave
Ciao Sicilia Marelle Boersma
De goede zoon Rob van Essen