Annie Romeinprijs 2001

Winnaar

 • Helga Ruebsamen

  De jury heeft de Annie Romeinprijs 2001 aan Helga Ruebsamen (1934) toegekend voor haar gehele oeuvre.

  'In haar romans en verhalen mogen vrouwen onaangepast, antiburgerlijk en provocerend zijn. Het is niet voor niets dat de hoofdpersonen uit Ruebsamens romans en verhalen vrouwen zijn. Vrouwen hebben meer dan mannen te lijden onder de dwang van het cliché. De pikorde in de samenleving richt zich vaker tegen hen dan tegen mannen’, aldus de jury.

  Daarvan kan Helga Ruebsamen meepraten, zoals zij ooit vertelde in een interview. ‘De mannen in mijn omgeving vonden het heel leuk dat ik ‘schrijfjes’ deed, maar het moest wel bij ‘schrijfjes’ blijven’.
  Daartegen verzet Ruebsamen zich, net als haar vrouwelijke personages. ‘Zij kiezen eerder voor een onconventionele levensstijl dan dat zij zich aan maatschappelijke en onderdrukkende wetten onderwerpen. In die zin vertoont haar werk zeker een emancipatoir karakter. En Ruebsamen heeft een groot gevoel voor humor en kan ze relativeren, ook in haar boeken', aldus de jury.

  De jury bestond uit:
  Liddie Austin
  Erica van Boven
  Margot Dijkgraaf
  Pam Emmerik
  Monica Soeting


Naar de overzichtspagina

Delen