Jan Hanlo Essayprijs Klein 2007

Winnaar

 • Jan-Hendrik Bakker

  De opdracht die deze keer aan de inzenders van de Jan Hanlo Essayprijs Klein was meegegeven luidde om een essay van maximaal 2500 woorden te schrijven over het onderwerp ‘De stad en ik’. Dat thema, ontleend aan een vraaggesprek tussen Adriaan Morriën en Jan Hanlo, was een poging om aankomende en meer gevestigde essayisten te verleiden de straat op te gaan. Dat hebben dan ook een 40-tal inzenders gedaan, wier werk de jury op geanonimiseerde basis te beoordelen kreeg. Uit de ingezonden essays rijst een behoorlijk pessimistisch wereldbeeld op. De meeste inzenders vonden de steden van hun jeugd een stuk leefbaarder dan de steden van vandaag. Het cultuurpessimisme bloeit onder de inzenders: verplatting, commercialisering, hangjongeren – het wordt er niet beter op in de stad. Het thema ‘De stad en ik’ nodigde kennelijk toch meer uit tot mijmeren dan tot reflecteren, meer tot herkauwen dan om op zoek te gaan naar nieuw voedsel.

  De inzending die verdiende genomineerd te worden voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein was het essay ‘Een coyote in de volkstuin’, dat van de hand bleek te zijn van Jan-Hendrik Bakker. De auteur van dit stuk heeft veel te danken aan het prachtige kunstwerk dat hij in zijn tekst beschrijft, maar dat neemt niet weg dat hij dat kunstwerk ook prachtig weet te beschrijven en het perfect weet te benutten voor zijn essay over de relatie cultuur/natuur, stad/platteland. De auteur slingert heen en weer tussen abstracte begrippen en persoonlijke anekdotes. Hij weet alle lijntjes uiteindelijk samen te knopen in de beschrijving van de installatie van François Confino waar de titel naar verwijst. Aldus slaagt hij erin de tegenstelling tussen kunst en wildernis in menselijke termen zo te beschrijven dat het inzicht van de lezer in deze dichotomie werkelijk wordt verdiept. Daarmee heeft Jan-Hendrik Bakker in de ogen van de jury het opgegeven thema uitmuntend naar zijn hand gezet. Het is dan ook aan hem dat de jury de Jan Hanlo Essayprijs Klein (bestaande uit een bedrag van € 1.500,- en een onderscheiding) wil toekennen.

  De jury bestond uit:
  Maarten Asscher, voorzitter
  Nausicaa Marbe
  Willem Otterspeer
  Maartje Somers


Genomineerd

 • Arjen van Veelen

  Rapport Arjen van Veelen:
  Des te krachtiger staken de inzendingen er boven uit die de jury besloot te nomineren. De ene, getiteld Twaalfduizend voet boven Dubai?, bleek geschreven door Arjen van Veelen. Het is een zeer vlot geschreven, volkomen áf stuk dat reisbeschrijving op een gewiekste manier mengt met bespiegelingen over moderne steden en jonge generaties. De auteur poneert bijna ?en passant? een stelling over achteloosheid en onthechtheid, over de ?contextloze grootheid? van twintigers en de plekken waar ze zich graag bevinden. Als zodanig is het stuk een prima huwelijk - of beter: one night stand - tussen vorm en inhoud. En deze inzending bleek verrassend genoeg nog een andere vorm van achteloze onthechtheid te demonstreren: de auteur blijkt een man terwijl de vertelstem een vrouw is.

Naar de overzichtspagina

Delen