Martinus Nijhoff-prijs 2017

Winnaar

 • Karol Lesman

  Uit het juryrapport van de Martinus Nijhoff-prijs 2017:
  Vertalingen van Lesman zijn creatief en treffend, zijn kunstzinnige identificatie met de auteurs die hij vertaalt is zeer groot: hij is een echte “in de huid kruipende vertaler”, die in register en stijl zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst van het origineel blijft zonder dat het Nederlands of de literaire kwaliteit van het origineel op de een of andere manier geweld wordt aangedaan. Integendeel. Zijn vertalingen getuigen van een zeer breed en subtiel stilistisch bereik, gedegen kennis van taal en cultuur, en van durf.

  Karol Lesman is een zeer productieve en virtuoze vertaler met een rijk geschakeerd vertaaloeuvre, die vanuit zijn credo “vertalen wat er staat” in staat is gebleken hoogstaande literaire teksten uit het Pools in prachtig, adequaat Nederlands om te zetten en deze zo voor de Nederlandse lezer beschikbaar te maken. Daarom heeft de jury unaniem besloten hem voor te dra­gen voor de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2017.  Details:

  De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2017 bestond uit:
  Maarten Asscher
  Wim Honselaar
  Cees Koster, voorzitter
  Jan Kuijper
  Hilde Pach
  Marjolein van Tooren

  De Martinus Nijhoff-prijs 2017 is op vrijdag 31 maart bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam uitgereikt aan Karol Lesman.

  Karol Lesman ontvangt de Martinus Nijhoff-prijs 2017 voor zijn vertaaloeuvre van werken uit het Pools in het Nederlands.

Naar de overzichtspagina

Delen