Zeeuwse Boekenprijs 2008

Ga direct naar

Details:

De jury van de Zeeuwse Boekenprijs 2008 bestond uit:
Ton Brandenbarg
Rob Molin
Karla Peijs (voorzitter)
Ewald Vanvugt
Paul van der Velde (secretaris)

Rapport:

De Zeeuwse Boekenprijs is een initiatief van het Zeeuws Tijdschrift in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek. Dit is de zesde editie waarvoor 45 boeken werden ingezonden door in totaal 34 uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Deze boeken vertegenwoordigen vrijwel de gehele productie van boeken over Zeeland. Gezegd zou kunnen worden dat Zeeuwse boeken de Zeeuwse Boekenprijs gevonden hebben en dat de Zeeuwse Boekenprijs in de afgelopen jaren een plaats heeft veroverd in het krachtenveld van de Nederlandstalige boekenprijswereld.

Publicaties konden ingezonden worden voor zes categorieën. Er waren er 9 voor geschiedenis; 8 voor literaire fictie & (auto)biografie; 8 voor poëzie & levensbeschouwing; 6 voor kunst; 6 voor kinder- en jeugdboeken en 8 in de categorie populair. De jury streeft er naar in elke categorie een boek te nomineren maar slaagt daar niet altijd in.

Dit jaar was in tegenstelling tot vorig jaar de oogst in de categorieën literaire fictie & autobiografie, kunst, kinder- en jeugdboeken en populair mager te noemen. De inzendingen in de categorieën geschiedenis en poëzie en levensbeschouwing waren daarentegen van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. De vijf genomineerde boeken behoren dan ook tot deze twee categorieën.


Winnaar

 • Pauline van Lynden - Donkere palissaden

  In de categorie geschiedenis zijn drie boeken genomineerd maar het boek van Pauline van Lynden, Donkere Palissaden uitgegeven door Stichting Visual Legacy had ook niet misstaan in de afdeling kunst door de fraaie fotografie die de boeiende tekst over dit over het hoofd geziene onderwerp een hechte bedding geeft. Hierdoor is de strandpaal door haar voor eeuwig tussen ons en de horizon verankerd.

  De jury kwam bijeen in Veere waar tijdens het Campveerse Torenoverleg de beslissing werd genomen de Zeeuwse Boekenprijs 2008 toe te kennen aan een boek dat de kern, het hart van Zeeland blootlegt. Het is een persoonlijke zoektocht naar een oer-Zeeuws onderwerp: de strijd tegen het water. Er in vormen persoonlijke observaties en gesprekken met dijkwerkers het vertrekpunt voor nader onderzoek. Stap voor stap kom je bijna alles te weten over kustverdedigingtechnieken, paalhoofden, bewoners en leefomgeving. Uit het boek rijst een beeld van de provincie op dat op indringende wijze de complexe verhouding van de Zeeuw met het water blootlegt. De tegelijk zakelijk en persoonlijk tekst vindt zijn nadere verbeelding in een adembenemende fotoreportage van paalhoofden in al hun hoedanigheden.

  Ik heb het natuurlijk over Donkere Palissaden van Pauline van Lynden waaraan de jury de Zeeuwse Boekenprijs 2008 toekent.

Genomineerd

 • Frans Debrabandere

  Rapport Frans Debrabandere:
  Het Zeeuws etymologisch Woordenboek van Frans Debrabandere gepubliceerd door Uitgeverij Atlas kan zeker als een levenswerk gezien worden. Het is het resultaat van tientallen jaren ijverig speuren naar vergeten en nog levende varianten van de Zeeuwse dialecten. Het Woordenboek kent geenszins de saaiheid die doorgaans aan zo’n boek kleeft. Het is een monument voor de taalhistorie van Zeeland.

 • Jacques Hamelink - De dame van de tapisserie

  Rapport Jacques Hamelink:
  Met zijn De Dame van de Tapisserie van Uitgeverij Querido voert de dichter Jacques Hamelink ons met zijn ongebreidelde woordgebruik op zijn tapijt mee over de grenzen van de Nederlandse taal. Het duizelt de lezer wanneer de grammatica niet langer betekenisvolle inhoud biedt want die ligt dan alleen in de pure poëzie van Hamelink besloten. Soms hermetisch, soms rapsodisch, maar nooit ondoorgrondelijk is dit pure poëzie van Zeeuwse en Vlaamse bodem. De bundel is een eenmansuniversum waarin Hamelink het summum van zijn kunnen moet hebben bereikt.

 • Ruud Paesie - Lorrendrayen op Africa

  Rapport Ruud Paesie:
  Lorrendrayen op Africa van Ruud Paesie, een Leids proefschrift dat door De Bataafsche Leeuw is uitgegeven, geeft een volledig nieuwe kijk op de onderbelichte rol van de Zeeuwse handelaars en regenten in de commercie en slavenhandel van de zeventiende en achttiende eeuw. De geschiedenis van de WIC en VOC waarin Holland een grote rol in speelde, staat al lang in de schijnwerper, maar Paesie laat zijn licht schijnen over de schaduwonderneming van de Zeeuwse smokkelaars of lorrendraaiers. Deze moest qua omzet niet onderdoen voor die van de WIC. Het boek geeft een onthullend beeld van de dagelijkse praktijk van de slavenhandel.

 • A. van der Zwan - Van Drees tot Bos

  Rapport A. van der Zwan:
  De in Tholen woonachtige Arie van der Zwan schreef een geschiedenis van de Partij van de Arbeid waar hij zelf een grote rol in speelt onder de titel Van Drees tot Bos. Zestig jaar succes en mislukking van Uitgeverij Balans. Van der Zwans parti pris geeft een ongebruikelijke inkijk in het reilen en zeilen van een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politieke partijen tegen de achtergrond van de Nederlandse politiek na de Tweede Wereldoorlog. Deze politieke geschiedenis is zeer lezenswaard door de heldere schrijfstijl en doordachte opbouw.

Naar de overzichtspagina

Delen