C.C.S. Crone Prijs voor Arthur Japin

Gepubliceerd: 18-10-2006

Het oeuvre van C.C.S. Crone (1914-1951) telt slechts een kleine 150 pagina's. In zijn hoofdzakelijk in de stad Utrecht gesitueerde verhalen schetste hij een wereld vol neergang, armoede en dood. In een schets uit 1948 schreef hij over de ‘grijze schoonheid’ van de stad en over ‘de beklemming’ die tastbaar was in vele buurten. De stad heeft haar tweejaarlijkse literaire oeuvreprijs naar hem vernoemd. De derde editie van deze C.C.S. Crone Prijs is toegekend aan de in Utrecht wonende schrijver Arthur Japin.

Een jury bestaande uit Wiljan van den Akker, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, Inge van den Blink, redacteur bij AD Utrechts Nieuwsblad, en Hans Engberts, mede-eigenaar van boekhandel Hinderickx & Winderickx, bracht een bindende voordracht uit die door het college van b en w is overgenomen. De jury noemt Japin ‘een meester in de literatuur, die diverse stijlen hanteert en als geen ander in staat is psychologische diepgang en historische achtergrond in zijn boeken te combineren tot een menselijk en pakkend verhaal’.

De C.C.S. Crone Prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro. Burgemeester Brouwer-Korf zal de prijs op 16 november uitreiken. De twee eerdere winnaars waren Manon Uphoff en Ronald Giphart.

Tekst en copyright: Jef van Gool \ Literatuurplein