De Cock en Godon winnaars Boekenleeuw en Boekenpauw

Gepubliceerd: 28-03-2015

Met Veldslag om een hart, een uitgave van Davidsfonds/Infodok, wint Michael De Cock voor de eerste keer de Boekenleeuw. De illustraties in het boek zijn van Gerda Dendooven. Ingrid Godon wint voor de tweede keer de Boekenpauw, dit jaar voor Ik denk, een uitgave van Lannoo, met teksten van Toon Tellegen.

Beste en mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek
Zaterdagmiddag maakte juryvoorzitster Christel Van Dyck de winnaars van de Boekenleeuw en de Boekenpauw 2015 bekend. Het zijn de prijzen voor respectievelijk het beste en het mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek in Vlaanderen. De beide winnaars ontvangen ieder 10.000 euro en een trofee. De uitreiking vond plaats in HETSTEEN in Antwerpen. Voorafgaand daaraan organiseerde Boek.be ontmoetingen met de genomineerden voor een honderdtal kinderen, die vervolgens ook de uitreiking mochten bijwonen.

De jury over Veldslag om een hart
‘De Cock vertelt het klassieke verhaal van Helena, dat nog steeds een magische aantrekkingskracht heeft, met een twist. In deze versie (…) is Helena's relaas bovenal een beschrijving van een alles verterende passie, een liefde waarbinnen geen plaats is voor ratio. Die zoete woorden steken schril af tegen de ontnuchterende realiteit van oorlog en wapens… Het is een verhaal waarin er tussen de gevechten die gevoerd worden veel plaats is voor juiste woorden en oprechte emoties. De auteur kiest de geknipte vorm voor dit verhaal over liefde in haar meest tijdloze en kronkelige vormen. Het vergde lef, passie en vakmanschap om dit intense verhaal te componeren tot een verteerbaar geheel en daarna de wereld van vandaag in te sturen.’

De jury over Ik denk
Ik denk is een buitengewoon broos kijkboek dat in combinatie met de poëtische en filosofische woorden van Tellegen een stroom aan associaties teweegbrengt, ontroert, verrast en uitnodigt om te herlezen, telkens weer te herbeleven.
(…) Alles aan deze publicatie straalt traagheid, kwetsbaarheid en poëtische verinnerlijking uit. Wat het in die zin ook tot een belangrijk maatschappelijk boek maakt, in tijden van vluchtige, oppervlakkige instant-kicks, prestatiedwang, en eindeloos gecijfer.
Het gaat hier een literair hoogstaand werk, dat alle grenzen beslecht tussen een jeugdig en meer volwassen publiek. Het houdt ons –met veel tederheid - een spiegel voor van “la condition humaine”, het eeuwig menselijke zoeken, en het ons om onszelf doet glimlachen, in verwarring brengt, tot nadenken stemt, bevreemdt, fascineert, ontroert... ’

Bron: persbericht Boek.be