Eredoctoraat Radboud Universiteit voor Cees Nooteboom

Gepubliceerd: 12-01-2006

In zijn imposante oeuvre brengt Cees Nooteboom de lezers in aanraking met het veelstromenland van de Europese cultuur en geschiedenis. Daarmee verbeeldt hij, aldus de Nijmeegse Radboud Universiteit in een persbericht, de ambities van de brede en veelzijdige universiteit die de Radboud wil zijn, gestoeld op een internationaal intellectueel klimaat waarin de grenzen tussen de wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap en samenleving worden overschreden.

Deze week heeft de universiteit met de toekenning van een eredoctoraat haar grote waardering uitgedrukt voor ‘de volle rijkdom van het schrijverschap’ van Nooteboom: zijn grote en veelzijdige oeuvre, zijn compromisloze engagement met de letterkunde en zijn ambassadeurschap voor de Europese en mondiale cultuurtradities. Erepromotor is prof. dr. Paul Sars, decaan van de Faculteit der Letteren.