Mens, samenleving en economie beter dankzij het boek

Gepubliceerd: 30-03-2019

Lezers hebben een positiever zelfbeeld en zijn competentere werknemers. Lezen is goed voor de samenleving: lezers hebben minder vooroordelen en kijken meer om naar de ander. Boekhandels vergroten de leefbaarheid in hun buurt. Andere winkels profiteren van de iconische en culturele status van de boekhandel. De toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie is zo’n kwart miljard, met een omzet van een half miljard. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de unieke studie ‘De impact van het boek’.

In opdracht van KVB Boekwerk voerden drie bureaus de afgelopen maanden onderzoeken uit voor deze studie. ‘De impact van het boek’ is onlangs aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, door Eelco Zuidervaart, boekverkoper en mede-directeur van Boekhandel Donner in Rotterdam.

In deze studie heeft KVB Boekwerk drie rapporten samengebracht over de impact van het boek op de mens, de maatschappij en de economie.

Het eerste rapport is een synthese van een groot aantal onderzoeken naar de effecten van het lezen van boeken. Telkens weer publiceren wetenschappers onderzoeken die duidelijk maken dat het lezen van boeken goed is voor mensen. Het heeft een positieve invloed op het burgerschap, mensen worden er betere werknemers van en het heeft zelfs een gunstig effect op de gezondheid. En, niet minder belangrijk in het huidige tijdsgewricht: wetenschappers hebben ook vastgesteld dat mensen het gevoel hebben dat het lezen van boeken zin geeft aan hun leven.

De positieve invloed van het boek op de maatschappij is echter veel breder, blijkt uit het tweede rapport. Boekhandels spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van de samenleving. Een bezoek aan de boekhandel wordt, mede door de evenementen die georganiseerd worden, gezien als een cultureel tijdverdrijf. Dat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid van de omgeving. En daar profiteren ook andere winkeliers en ondernemers van, ook door de economische component die daaraan verbonden is: op haar beurt zorgt de verbeterde leefbaarheid voor hogere vastgoed- en grondprijzen.

Ten slotte is er apart onderzoek gedaan naar de totale economische waarde van het boekenvak en wordt uiteengezet welke bijdrage auteurs & vertalers, uitgevers en boekhandelaren leveren aan de Nederlandse economie.

Met deze impactstudie, waarin de meest recente onderzoeksdata zijn verzameld, laat KVB Boekwerk zien wat de impact is van het boek op mens, maatschappij en economie.

Download de rapporten:
- Samenvatting De impact van het boek (pdf)
- Eindrapport De impact van het boek op mens en maatschappij (pdf)
- Eindrapport De maatschappelijke impact van boekhandels (pdf)
- Eindrapport Economisch belang van het boekenvak (pdf)

Meer informatie: Presentatie studie ‘De impact van het boek’ (CPNB).