Nederlandse uitgevers kiezen voor oerbosvriendelijke boekproductie

Gepubliceerd: 19-03-2004

Voor het eerst kiest de Nederlandse uitgeverswereld op grote schaal voor oerbosvriendelijke boekproductie. Acht grote Nederlandse uitgevers willen het gebruik van houtpulp, waarvoor oerbossen worden vernietigd, uitsluiten. De Arbeiderspers, Archipel, Balans, De Bezige Bij, Thomas Rap, Nijgh en Van Ditmar, Athenaeum-Polak & Van Gennep en Querido, die alle deel uitmaken van de WPG-groep, werken samen met Greenpeace Nederland aan maatregelen om de overstap naar het gebruik van FSC-gecertificeerde papierpulp mogelijk te maken. Bekende schrijvers, onder wie J.J. Voskuil, Lydia Rood, Marion Bloem en Charlotte Mutsaers, steunen dit initiatief.

In het verleden hebben de Nederlandse uitgevers laten zien oog te hebben voor het milieu, onder andere door de overstap naar chloorvrij papier. De huidige ontwikkeling is een nieuwe grote stap vooruit wat betreft het milieuvriendelijk produceren van boeken. In samenwerking met de papierindustrie gaan de uitgevers en Greenpeace werken aan het behoud van de laatste resten oerbos. Nederlands papier komt met name uit Scandinavië en Rusland. Met zijn papierconsumptie draagt Nederland bij aan de vernietiging van deze stukken Europees oerbos. In de Noord-Europese oerbossen wonen honderden bedreigde diersoorten, waaronder de vliegende eekhoorn en de drieteenspecht.

Greenpeace voert wereldwijd campagne voor de bescherming van oerbossen. Slechts twintig procent van het oorspronkelijke bos op aarde bestaat nog. De rest is gekapt of platgebrand. Sommige stukken oerbos zijn zo versnipperd dat het ecosysteem niet meer functioneert. De milieu-organisatie doet onderzoek naar illegale houtkap en zet afnemers van houtproducten en regeringen onder druk.

De afgelopen jaren zijn 67 uitgevers in Canada overgegaan op oerbosvriendelijk papier. Het grootste succes was de druk van één miljoen exemplaren van Harry Potter V op honderd procent recycled papier. De keuze voor oerbosvriendelijk papier spaarde alleen al bij dit ene boek 30.000 bomen uit. Uit de stappen die de grote uitgeverijen wereldwijd nemen blijkt het gebruik van oerbossen voor de papierindustrie niet nodig te zijn. Greenpeace streeft ernaar dat andere uitgeverijen het initiatief van de WPG-uitgevers volgen.

Bron Greenpeace Nederland