NS Publieksprijs voor In Europa van Geert Mak

Gepubliceerd: 04-11-2004

Het boek In Europa van Geert Mak is winnaar van de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek 2004 en krijgt daarmee de eretitel ‘Boek van het Jaar’. Dit is vanmiddag bekendgemaakt door de Stichting CPNB, initiatiefnemer van de prijs. In totaal brachten 40.604 mensen een stem uit voor de verkiezing van het mooiste boek van het jaar. Vorig jaar stemden 34.211 lezers.

Geert Mak ontvangt de Publieksprijs voor de tweede keer. In 2000 werd zijn boek De eeuw van mijn vader gekozen tot ‘Boek van het Jaar’. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 7.500 euro en een sculptuur van Jeroen Henneman. In Europa, een uitgave van Atlas, is een reisverslag waarvoor journalist en schrijver Geert Mak een jaar lang door Europa reisde. Hij volgde daarvoor letterlijk de sporen van de geschiedenis door de eeuw en het continent: beginnend bij de resten van de Parijse Wereldtentoonstelling en eindigend bij de ruïnes van Sarajevo. Van het boek dat in maart 2004 verscheen, zijn inmiddels meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Het was een van de zes door boekverkopers en bibliothecarissen genomineerde boeken. De overige genomineerde titels waren De Cock en geen excuus voor moord van A.C. Baantjer, Het duister dat ons scheidt van Renate Dorrestein, Een schitterend gebrek van Arthur Japin, De eetclub van Saskia Noort en Schaduwkind van P.F. Thomése. Het publiek kon ook stemmen op een andere, niet genomineerde titel.

Parallel aan de verkiezing is een enquête gehouden waaraan ruim 4.000 stemmers hebben deelgenomen. Daaruit blijkt dat 58% van de mensen het boek van hun voorkeur in bezit had, 24% leende het van vrienden en 18% leende het van de openbare bibliotheek. Op de vraag wat de aanleiding was het boek te lezen noemde 21% recensies en 22% dat het door iemand was aangeraden. Op de vraag ‘waar leest u’, antwoordde 10% in de trein. Een opvallend gegeven. De verschuiving van lezen in vrije tijd naar lezen in reistijd is tot nu toe amper belicht in onderzoeken naar de tijd die besteed wordt aan het lezen van boeken.

De prijs is vandaag voor de achttiende keer uitgereikt. Eerder wonnen onder anderen Adriaan van Dis, Connie Palmen, Anna Enquist en Hella S. Haasse. De Publieksprijs voor het Nederlandse Boek is ingesteld in 1987. Tot 1992 was het een oeuvreprijs. Sinds 2001 is NS sponsor van de prijs. Alleen oorspronkelijk Nederlandstalige boeken komen in aanmerking voor deze prijs.

Bron: Persbericht CPNB