Piet Piryns wordt biograaf van Hugo Claus

Gepubliceerd: 06-01-2005

‘Ik wil dat graag doen. Het is een gedachte waar ik al jaren mee speel, maar die nu tot mijn verrassing in een stroomversnelling is gekomen.’ Dat zei Piet Piryns in De Standaard over het nieuws dat hij een biografie van Hugo Claus gaat schrijven. Deze heeft lang geweigerd aan een biografie mee te werken, maar heeft daar nu toch mee ingestemd, zij het niet zonder aarzeling.

Pas in december is hij tot andere gedachten gekomen, aldus Piryns. Er is een afspraak tussen Claus en De Bezige Bij, maar het project is in zo’n vroeg stadium dat er tussen Claus en zijn beoogde biograaf nog geen afspraken zijn hoe het boek concreet tot stand zal komen. Vooralsnog heeft Piryns zich enkel voorgenomen binnen niet al te lange tijd een aantal gesprekken te voeren. ‘Niemand heeft het eeuwige leven en een aantal mensen die Hugo goed kennen, is niet meer zo jong.’ Het schrijven zelf is meer iets voor als hij met de VUT gaat. ‘Want een biografie, daar doe je tien jaar over.’

De naam van Piryns werd wel genoemd in verband met een biografie van Claus maar toch hadden velen verwacht dat Georges Wildemeersch of een van de medewerkers van zijn Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus daarvoor gevraagd zou worden. Zelf zei Claus in De Standaard dat Piryns als biograaf zijn goedkeuring wegdraagt. ‘Ik heb die keuze niet gemaakt. De naam van Piet Piryns werd me voorgesteld en daar kon ik mee instemmen.’ Over andere kandidaten wenste hij zich niet uit te laten.