Noord Nederlands Toneel
Valt onder het Concern Theater De Machinefabriek
Bezoek adres:
Bloemstraat 38
Bezoek postcode:
9712 LE
Bezoek locatie:
Groningen
Post postcode:
9701 JB
Post locatie:
Groningen
Provincie:
Groningen
Telefoon-nummer:
050-3113399
Fax-nr:
050-3113141
E-mail adres:
Contactpersoon:
Petra van der Meer / Rein Bish
Adres website:
Type instelling:
Theater
Delen