Frits van Engeldorp Gastelaars
Titels
De Nederlandse defensie van 1945 tot 2000 (Auteur)

ServicePost, ISBN 978-90-5653-027-3, 2009

Onderneming, mens en samenleving (Co-auteur)

LEMMA, ISBN 90-5189-726-X, 1998

Theorievorming en methoden van onderzoek binnen de sociale wetenschappen (Auteur)

ServicePost, ISBN 90-5653-007-0, 1998

Aspecten van bedrijfskundig onderzoek (Auteur)

ServicePost, ISBN 90-5653-004-6, 1996

De DDR, het onbekende duitsland (Secundaire auteur)

Eburon, ISBN 90-70879-98-0, 1986

Ondernemerschap als uitweg in de crisis (Secundaire auteur)

Rotterdamse Organisatie Adviesgroep, ISBN 90-71511-01-4, 1986

Toon meer
Delen