Pieter Jelles Troelstra
Geboren:
op 20 april 1860, te Leeuwarden
Overleden:
op 12 mei 1930
Titels
It sie fan moarn (Auteur)

ISBN 978-90-74071-06-2

Delen