ANP PHOTO (1965)/ANP CC-BY-NC-ND
ANP PHOTO (1965)/ANP CC-BY-NC-ND
Simon Vestdijk
Volledige naam:
Simon Vestdijk
Geboren:
op 17 oktober 1898, te Harlingen
Overleden:
op 23 maart 1971, te Utrecht
Profiel
Vestdijk heeft een zeer groot oeuvre op zijn naam staan, vooral van romans, maar ook van verhalen en essays. De meeste boeken van de ‘kluizenaar van Doorn’ hebben een autobiografische, een historische, of een metafysische achtergrond. Vestdijk studeert medicijnen, is enige tijd vervangend huisarts, maar wijdt zich sinds 1932 geheel aan de literatuur. Van zijn romans is de Anton Wachter-cyclus zeer bekend geworden. Die cyclus is grotendeels gebaseerd op de omvangrijke roman Kind tussen vier...
Vestdijk heeft een zeer groot oeuvre op zijn naam staan, vooral van romans, maar ook van verhalen en essays. De meeste boeken van de ‘kluizenaar van Doorn’ hebben een autobiografische, een historische, of een metafysische achtergrond.

Vestdijk studeert medicijnen, is enige tijd vervangend huisarts, maar wijdt zich sinds 1932 geheel aan de literatuur. Van zijn romans is de Anton Wachter-cyclus zeer bekend geworden. Die cyclus is grotendeels gebaseerd op de omvangrijke roman Kind tussen vier vrouwen, die pas na zijn dood in 1971 wordt uitgegeven. Tijdens de oorlog, die hij in gevangenschap doorbrengt, schrijft hij De glanzende kiemcel, een standaardwerk over poëzie. Vestdijk, die vaak gekweld wordt door ernstige depressies, wordt door dichter Roland Holst getypeerd als ‘de man die sneller schrijft dan God kan lezen.’

Vroege jaren
Simon Vestdijk wordt in Harlingen geboren als enig kind van de autoritaire gymnastiekleraar Simon Vestdijk en Anne Mulder. Hij bezoekt de driejarige HBS in zijn geboorteplaats, die als Lahringen regelmatig in zijn werk voorkomt. Daarna volgt hij in Leeuwarden de Rijks-HBS. Vestdijk kan goed leren, maar vindt weinig aansluiting bij medeleerlingen. Van 1917 tot 1927 studeert hij medicijnen in Amsterdam, tijdens de studie leert hij Slauerhoff kennen. Na zijn artsenexamen in 1927 studeert hij korte tijd psychologie en filosofie in Leiden en ontwikkelt daar ook belangstelling voor astrologie. Hij is korte tijd werkzaam als scheeparts en is daarna waarnemer in diverse artsenpraktijken in Nederland. Tijdens zijn studentenjaren publiceert hij gedichten in De Vrije Bladen. In 1932 debuteert hij met Verzen, vanaf dat moment wijdt hij zich uitsluitend aan het schrijverschap.

'Forum'
De ontmoeting met Forum-redacteuren Ter Braak en Du Perron is van eminent belang voor Vestdijk, die ook redacteur wordt van dat tijdschrift en daarin publiceert. In 1933 schrijft hij het omvangrijke Kind tussen vier vrouwen dat voor publicatie geweigerd wordt, maar wel de basis vormt voor de eerste vier delen van de Anton Wachter-cyclus. Als eerste deel verschijnt in 1934 Terug tot Ina Damman, de roman over een geïdealiseerde jeugdliefde. Het motief van de allesoverheersende angst is in dat vroege werk al aanwezig. In 1936 verschijnt Meneer Visser’s Hellevaart waarin uitvoerige beschrijvingen staan van de gedachtewereld van een sadistische huistiran. Motieven en thema’s uit die twee eerste romans waaieren in het latere werk uit.

In 1938 komt de eerste historische roman van Vestdijk uit: De nadagen van Pilatus, waarin Maria Magdalena en Pilatus een hoofdrol spelen, met keizer Caligula op de achtergrond. Voor al zijn historische romans zal Vestdijk zich zeer goed documenteren, al geeft hij altijd een persoonlijke visie op de geschiedenis. In Else Böhler, Duits dienstmeisje (1935) wordt voor het eerst zijn fascinatie voor de psychoanalyse duidelijk. In 1938 en ’39 is hij kunstredacteur van de NRC en krijgt hij de Van der Hoogtprijs voor Het vijfde zegel (1937). Met Greshoff en Van Nijlen vormt hij na het verdwijnen van Forum de redactie van Groot-Nederland.

In de eerste tien jaar van zijn schrijverschap is de productie van Vestdijk al fenomenaal en deze zal alleen nog maar groter worden: verhalen, romans, essays, muziekessays, gedichten en brieven – het is één onafgebroken stroom van publicaties. Sinds 1939 woont Vestdijk met zijn huishoudster Ans Koster in Doorn. Zij overlijdt in 1965. In de tussentijd heeft Vestdijk van 1946 tot in de jaren vijftig een relatie met Henriëtte van Eyk.

Oorlog
Simon Vestdijk heeft zijn leven lang bij periodes geleden aan ernstige depressies. Tijdens de oorlog wordt hij door de Duitsers als gijzelaar met veel andere intellectuelen vastgehouden in Sint Michielgestel en Scheveningen. Uit een reeks lezingen voor medegevangenen ontstaat De glanzende kiemcel (1950), dat algemeen wordt beschouwd als een standaardwerk over de poëzie. Direct na de oorlog verschijnen er enkele belangrijke dichtbundels zoals Mnemosyne in de bergen (1946) en Thanatos aan banden (1948). Vestdijk schrijft vooral psychologische en filosofische gedichten, vaak sonnetten, waarin ‘een idee’ vaak centraal staat. Vestdijk voelt zich verwant met het werk van Albert Verwey, over wie hij Albert Verwey en de idee (1940) publiceert.

Romans
De Harlingse jeugdjaren en de daaropvolgende periode in Leeuwarden hebben lang in de geest van Vestdijk doorgewerkt, niet zozeer als het verloren paradijs, waarnaar wordt terugverlangd, dan wel als een periode van angsten en verschrikkingen, waar de kunstenaar Vestdijk later literair en psychologisch greep op wil krijgen. De eerste vier delen van de Anton Wachter-cyclus zijn in dit opzicht significant. Terug tot Ina Damman (1934) is de geschiedenis van een jeugdliefde, Sint Sebastiaan (1939) die van een opbloeiend talent, Surrogaten voor Murk Tuinstra (1948) het portret van een vriendschap en De andere school (1949) geeft een beeld van een verwarrende overgangsfase. De vier daaropvolgende delen handelen over de Amsterdamse studentenwereld, maar missen de intensiteit van deze puberteits- en adolescentenromans.

De koperen tuin (1950) wordt tot één van de hoogtepunten in het oeuvre van Vestdijk gerekend. Centraal staat het menselijk onvermogen elkaar werkelijk te begrijpen en de burgerlijke normen en fatsoensterreur. De existentiële problematiek wordt ook uitgewerkt in de historische romans, maar dan tegen een ander decor. Die romans zijn eerder psychologiserend dan historiserend. Het vijfde zegel speelt in het Spanje van de 16e eeuw, een tijd van mystiek en de terreur van de inquisitie, Aktaion onder de sterren (1941) in het klassieke Hellas en Iersche nachten (1946) in het arme Ierland van de 19e eeuw. Vestdijk ziet in de geschiedenis een eeuwige herhaling van identieke menselijke gevoelens en verhoudingen.

Essays
De enorme belezenheid van Vestdijk blijkt vooral uit zijn essays, waarin hij zich niet beperkt tot een enkelvoudig onderwerp, maar dwarsverbanden legt tussen muziek, astrologie, wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis. Veel van zijn beschouwingen zijn zo mergrijk en niet tijdgebonden, dat ze nog altijd actueel zijn. Over metafysische vragen schrijft hij in onder andere De toekomst der religie (1947) en Astrologie en wetenschap (1949), over muziek in een aantal boeken zoals Keurtroepen van Euterpe (1957) en Hoe schrijft men over muziek? (1963). Ook aan de literatuur wijdt Vestdijk een kleine dertig studies, waaronder Lier en lancet (1939), Dichtkunst als magie (1946) en De zieke mens in de romanliteratuur (1964). Op de vraag naar zijn productiedrift, antwoordt Vestdijk, die tijdens het schrijven vaak de stofzuiger aanzet vanwege het monotone geluid: ‘Je kunt er gewoon bij blijven zitten!’

Na de dood van Ans Koster trouwt Vestdijk in 1965 met de veel jongere Mieke van der Hoeven. Ze krijgen een zoon en een dochter. In 1971 overlijdt Vestdijk, 71 jaar oud, in het Academisch ziekenhuis in Utrecht.

Tweehonderd boeken
Vestdijk schrijft tijdens zijn leven circa tweehonderd boeken, waarvan er een aantal pas na zijn overlijden wordt gepubliceerd. De belangrijkste is de ‘oerboek’tekst van Kind tussen vier vrouwen die in 1973 uitkomt. Vestdijk heeft invloed gehad op zulke uiteenlopend auteurs als Hella S. Haasse, Maarten ’t Hart en Willem van Maanen. In 1973 wordt de Vestdijk-kring opgericht, uitgever van de Vestdijk-kroniek. Vestdijk krijgt alle belangrijke literaire prijzen: in 1950 de P.C. Hooftprijs, in 1955 de Constantijn Huygensprijs en in 1971 de Prijs der Nederlandse letteren die hij door zijn overlijden niet meer in ontvangst kan nemen.

Over Vestdijk is en wordt nog altijd veel gepubliceerd. Nol Gregoor gaat in Simon Vestdijk in Lahringen in op de verhouding met zijn geboorteplaats en de situering van de Anton Wachter-romans. In 1987 verschijnt Simon Vestdijk, een schrijversleven, een veel omstreden biografie van Hans Visser. In 2005 komt Vestdijk, een biografie geschreven door Wim Hazeu. In NRC Handelsblad publiceren Maarten ’t Hart en Hugo Brandt Corstius hun leesbevindingen over zijn tweeënvijftig romans, later gebundeld in Het gebergte (1996). Al is de wetenschappelijke belangstelling voor Vestdijk nog onverminderd groot, een jonger lezerspubliek lijkt weinig interesse te hebben voor dit omvangrijke, grootse oeuvre.

Bron: Biografie in de aflevering over S. Vestdijk in de eBooks eregalerij.

Toon meer
Titels
Gaven, giften en vergiften (Secundaire auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 978-90-214-0940-5, 2018

Het veer (Auteur)

Rubinstein, ISBN 978-90-476-2426-4, 2017, Compact disc

De koperen tuin (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 978-90-388-0363-0, 2016, ... meer edities

Gepassioneerd wikken en wegen (Auteur)

Uitgeverij Prominent, ISBN 978-94-92395-07-8, 2016

Molto moderato (Secundaire auteur)

Uitgeverij Prominent, ISBN 978-94-923950-9-2, 2016

De verspreide muziekessays (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 978-90-290-9008-7, 2014, ... meer edities

Essays in duodecimo (Auteur)

ISBN 978-94-023-0127-4, 2014, E-book (ePUB)

Het eerste en het laatste (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 978-90-290-8998-2, 2014

Ivoren wachters (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2562-5, 2014, ... meer edities

Verzamelde muziekessays : deel 1 : Het eerste en het laatste (Auteur)

ISBN 978-94-023-0117-5, 2014

Verzamelde muziekessays : deel 2 : Keurtroepen van Euterpe (Auteur)

ISBN 978-94-023-0118-2, 2014

Verzamelde muziekessays : deel 4 : Gustav Mahler (Auteur)

ISBN 978-94-023-0120-5, 2014

Verzamelde muziekessays : deel 5 : De dubbele weegschaal (Auteur)

ISBN 978-94-023-0121-2, 2014

Verzamelde muziekessays deel 10 (Auteur)

ISBN 978-94-023-0126-7, 2014, E-book (ePUB)

Verzamelde muziekessays deel 3 (Auteur)

ISBN 978-94-023-0119-9, 2014, E-book (ePUB)

Verzamelde muziekessays deel 6 (Auteur)

ISBN 978-94-023-0122-9, 2014, E-book (ePUB)

Voor en na de explosie (Auteur)

ISBN 978-94-023-0130-4, 2014, E-book (ePUB)

Zuiverende kroniek (Auteur)

ISBN 978-94-023-0128-1, 2014, E-book (ePUB)

S. Vestdijk (Secundaire auteur)

TIEM, ISBN 978-90-79272-30-3, 2013

De koperen tuin (Auteur)

ISBN 978-90-253-6871-5, 2012, E-book (ePUB)

Simon Vestdijk (Secundaire auteur)

TDM, ISBN -, 2012, DVD Video

De koperen tuin (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 978-90-253-6854-8, 2011

Doorn Bundel 2011 (Auteur)

ISBN 978-90-75663-57-0, 2011

Een snik tot glimlach omgelogen (Auteur)

G. A. van Oorschot, ISBN 978-90-282-4164-0, 2010

Kind tusschen vier vrouwen (Auteur)

Atlas, ISBN 978-90-450-7157-2, 2010

Over Gustav Mahler (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-6294-1, 2010

Pastorale 1943 (Auteur)

ISBN 978-90-234-5429-8, 2010, E-book (ePUB)

Op afbetaling (Auteur)

Lowland, ISBN -, 2009, DVD Video

De legende van het prieel (Auteur)

ISBN 978-90-75663-54-9, 2008

Door de bril van S.V. (Auteur)

ISBN 978-90-75663-52-5, 2008

De glanzende kiemcel (Auteur)

Athenaeum Boekhandel, ISBN 978-90-5356-985-6, 2007

De kellner en de levenden (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2558-8, 2007, ... meer edities

De redding van Fré Bolderheij (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2557-1, 2007, ... meer edities

Het glinsterend pantser (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2222-8, 2007, ... meer edities

Pastorale 1943 (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2221-1, 2007

Romans (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2278-5, 2007

Wij blaad'ren in de grachten als in boeken (Auteur)

ISBN 978-90-75663-50-1, 2007

Wij zijn van elkaar (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 978-90-234-2276-1, 2007

Gedichten van Emily Dickinson (Vertaling)

ISBN 978-90-75663-47-1, 2006

Meneer Visser's hellevaart (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 90-253-5888-8, 2006

Naakte muziek en andere stukken (Auteur)

ISBN 978-90-75663-48-8, 2006

Aktaion onder de sterren (Auteur)

ISBN 978-90-75663-46-4, 2005

De Anton Wachterromans (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN 978-90-77858-11-0, 2005, Compact disc, ... meer edities

De Anton Wachterromans (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN -, 2005, ... meer edities

De dokter en het lichte meisje (Auteur)

Maarten Muntinga, ISBN 90-417-0606-2, 2005

De kellner en de levenden (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-7654-2, 2005

De kellner en de levenden (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN 978-90-77858-06-6, 2005, Compact disc

De kellner en de levenden (Auteur)

HoorSpelFabriek, ISBN -, 2005, Compact disc

De nadagen van Pilatus (Auteur)

Atlas, ISBN 90-450-1294-4, 2005

Else Böhler, Duits dienstmeisje (Auteur)

Atlas, ISBN 90-450-1305-3, 2005

Ierse nachten (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 90-253-4887-4, 2005

Kind tussen vier vrouwen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-1785-2, 2005, ... meer edities

Op afbetaling (Auteur)

Wegener Dagbladen, ISBN 978-2-87427-206-6, 2005

Pastorale 1943 (Auteur)

Strengholt Multimedia, ISBN 90-860201-0-0, 2005, DVD Video

Terug tot Ina Damman (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7438-3, 2005, ... meer edities

Tien muziek-gedichten (Auteur)

ISBN 978-90-75663-45-7, 2004

De winde in de storm (Auteur)

ISBN 978-90-75663-43-3, 2003

De zieke mens in de romanliteratuur (Auteur)

ISBN 978-90-75663-39-6, 2003

On the poet Emily Dickinson (Auteur)

ISBN 978-90-75663-37-2, 2002

Stad aan de Wadden (Auteur)

ISBN 978-90-75663-38-9, 2002

10 liefdesgedichten (Auteur)

ISBN 978-90-75663-35-8, 2001

De koperen tuin (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 90-253-5877-2, 2001

Gallische facetten (Auteur)

Mycena Vitilis, ISBN 90-75663-27-7, 2001

Grieksche sonnetten (Auteur)

Mycena Vitilis, ISBN 90-75663-31-5, 2001

Kort begrip van Lahringen (Auteur)

ISBN 978-90-75663-34-1, 2001

Over de dichteres Emily Dickinson (Auteur)

ISBN 978-90-75663-32-7, 2001

Een gastcollege (Auteur)

ISBN 978-90-75663-29-7, 2000

Het proces (Nawoord)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9780-8, 2000, ... meer edities

Lijmen (Inleiding)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9779-4, 2000

Rumeiland (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-603-2, 2000

Anton Wachter, Amsterdam (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7818-4, 1999

De Oubliette (Auteur)

ISBN 978-90-75663-23-5, 1999

Didactische kwatrijnen (Auteur)

ISBN 978-90-75663-24-2, 1999

Rumeiland (Auteur)

Uitgeverij Conserve, ISBN 90-5429-110-9, 1999

Anton Wachter, Lahringen (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 978-90-388-7819-5, 1998, ... meer edities

Bericht uit het Hiernamaals (Auteur)

ISBN 978-90-75663-15-0, 1998

Fantoches (Auteur)

ISBN 978-90-75663-17-4, 1998

Mieke kiest Simon (Auteur)

Aspekt, ISBN 90-6801-608-3, 1998

Parc-aux-cerfs (Auteur)

ISBN 978-90-75663-16-7, 1998

S. Vestdijk 1898-1998 (Auteur)

ISBN 978-90-75663-18-1, 1998, Compact disc

Pastorale 1943 (Auteur)

BulkBoek, ISBN -, 1997

's Konings poppen (Auteur)

ISBN 978-90-75663-09-9, 1996

De dokter en het lichte meisje (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-129-4, 1996

Een op de zeven (Auteur)

Copyright Foundation Simon Vestdijk, ISBN 90-75663-03-X, 1996

Het dorp van de donder (Auteur)

ISBN 978-90-75663-08-2, 1996

Ivoren wachters (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-146-4, 1996

Bevrijdingsfeest (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3470-6, 1995

De redding van Fré Bolderhey (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-052-2, 1995

De zwarte ruiter (Auteur)

Copyright Foundation Simon Vestdijk, ISBN 90-75663-01-3, 1995

Else Böhler, Duits dienstmeisje (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-087-5, 1995

Pastorale 1943 (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-086-7, 1995

Pastorale 1943 (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7588-6, 1995, ... meer edities

S. Vestdijk over Gustav Mahler *Computerbestand* (Auteur)

ApplidatA, ISBN -, 1995, CD Rom

Terug tot Ina Damman (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9754-9, 1995

Anton Wachter (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7815-X, 1994

De beker van de min (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7577-0, 1994, ... meer edities

De kellner en de levenden (Auteur)

Stichting Uitgeverij XL, ISBN 90-5542-034-4, 1994

De rimpels van Esther Ornstein (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7578-9, 1994

De zonderlinge geschiedenis van Dr. Jekyll en Mr. Hyde (Secundaire auteur)

Ooievaar Pockethouse, ISBN 90-351-1484-1, 1994

Over Gustav Mahler (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-4588-4, 1994

Sint Sebastiaan (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7574-6, 1994

Terug tot Ina Damman (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7575-4, 1994

Verzamelde verhalen (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3420-X, 1994

De arme Heinrich (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3368-8, 1993

Juffrouw Lot (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-2424-7, 1993

Op afbetaling (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-2406-9, 1993

Open boek (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3367-X, 1993

Terug tot Ina Damman (Auteur)

Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-54792-3, 1993

De toekomst der religie (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-9509-1, 1992

De wereld een dansfeest (Secundaire auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9399-3, 1992

Gestalten tegenover mij (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3224-X, 1992

Ierse nachten (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9733-6, 1992

Ivoren wachters (Auteur)

BulkBoek, ISBN -, 1992

Merlijn (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-388-7813-3, 1992

Op afbetaling (Secundaire auteur)

Homescreen, ISBN 90-5675-019-4, 1992, Videocassette

De bruine vriend (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-3198-7, 1991

De glanzende kiemcel (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-8208-4, 1991

Mozart, de demon der galanterie (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-2729-0, 1991

Bevrijdingsfeest (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-2379-8, 1990

De koperen tuin (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-8206-8, 1990, ... meer edities

Verspreide muziekessays (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1676-0, 1990

De aeolusharp (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6113-4, 1989

De dokter en het lichte meisje (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-0034-8, 1989

Else Böhler, Duits dienstmeisje (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5633-4, 1988

Het genadeschot (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9693-3, 1988

Meneer Visser's hellevaart (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5651-2, 1988

Rumeiland (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5680-6, 1988

Brieven over litteratuur (Co-auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-7481-2, 1987

De nadagen van Pilatus (Auteur)

De Arbeiderspers, ISBN 90-295-5155-0, 1987

De symfonieën van Anton Bruckner en andere essays over muziek (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1666-3, 1987

Hoe schrijft men over muziek? (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1656-6, 1987

Ierse nachten (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5687-3, 1987, ... meer edities

Narcissus op vrijersvoeten (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6725-5, 1987

Simon Vestdijk, Ivoren wachters (Secundaire auteur)

Walva-Boek/Van Walraven, ISBN 90-6675-035-9, 1987

Surrogaten voor Murk Tuinstra (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5579-6, 1987

Verzamelde gedichten (Auteur)

Athenaeum-Polak & Van Gennep, ISBN 90-234-4639-9, 1987

Vrouwendienst (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6729-8, 1987

De fantasia en andere verhalen (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9655-0, 1986

Een alpenroman (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-2332-1, 1986

Nagelaten gedichten (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-4633-X, 1986

Simon Vestdijk, De kellner en de levenden (Secundaire auteur)

Walva-Boek/Van Walraven, ISBN 90-6675-671-3, 1986

Briefwisseling (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-8526-5, 1985

De filosoof en de sluipmoordenaar (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5060-3, 1985

De laatste kans (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5049-2, 1985

De rimpels van Esther Ornstein (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5547-8, 1985

De symfonieën van Jean Sibelius (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1646-9, 1985

De vrije vogel en zijn kooien (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5538-9, 1985

Puriteinen en piraten (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9614-3, 1985

Simon Vestdijk in de muziek (Tekst)

Vestdijkkring, ISBN 90-9400333-3, 1985

De dood betrapt (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9583-X, 1984

De dubbele weegschaal (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1626-4, 1984

De grenslijnen uitgewist (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6084-7, 1984

De nadagen van Pilatus (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6699-2, 1984

De schandalen (Auteur)

De Arbeiderspers, ISBN 90-295-5167-4, 1984

De verminkte Apollo (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6704-2, 1984

De vuuraanbidders (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5607-5, 1984, ... meer edities

Een moderne Antonius (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9598-8, 1984

Het litteken (Auteur)

Cornamona Pers, ISBN 90-6547-015-8, 1984

Het verboden bacchanaal (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6070-7, 1984

Muziek in blik (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1636-1, 1984

Sint Sebastiaan (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-5055-7, 1984

De laatste kans (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6709-3, 1983

De onmogelijke moord (Auteur)

De Sikkel, ISBN 90-260-4208-6, 1983

De redding van Fré Bolderhey (Auteur)

Em. Querido's Uitgeverij, ISBN 90-214-9578-3, 1983

De rimpels van Esther Ornstein (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6708-5, 1983

De schandalen (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN 90-236-6705-0, 1983

Gustav Mahler (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1625-6, 1983

Heden ik, morgen gij (Co-auteur)

G. A. van Oorschot, ISBN 90-282-0561-6, 1983

Het eerste en het laatste (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1503-9, 1983

Het kastje van Oma (Auteur, Muziek)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1615-9, 1983

Het vijfde zegel (Auteur)

Nijgh & Van Ditmar, ISBN -, 1983

Keurtroepen van Euterpe (Auteur)

Meulenhoff Boekerij, ISBN 90-290-1513-6, 1983

Vijf vadem diep (Auteur)

Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 90-234-6067-7, 1983

Blauwbaard en Reus (Auteur)

Cornamona Pers, ISBN 90-6547-006-9, 1982

Wanneer mijn vader sterft, laat mij dan staan (Auteur)

Bert Bakker, ISBN 90-6019-847-6, 1982

De held van Temesa (Auteur)

ISBN 978-90-236-6662-2, 1979

Albert verwey en de idee (Auteur)

ISBN 978-90-253-8025-0

Alpenroman (Auteur)

ISBN 978-90-234-0140-7

Alpenroman ed. 1980 (Auteur)

ISBN 978-90-234-6060-2

Anotn wachter romans 8 dln (Auteur)

ISBN 978-90-236-7808-3

Arme heinrich (Auteur)

ISBN 978-90-234-6054-1

Avontuur met Tita (Vertaling)

ISBN 978-90-75663-49-5

Avontuur met Titia (Auteur)

Aspekt, ISBN 90-75323-63-8

Barioni en peter (Auteur)

ISBN 978-90-280-0979-0

Beker van de min (Auteur)

ISBN 978-90-236-6706-3

Bevrydingsfeest (Auteur)

ISBN 978-90-234-6051-0

Blauwbaard en reus leer in doos (Auteur)

ISBN 978-90-6547-007-2

Bruine vriend (Auteur)

ISBN 978-90-234-0102-5

Dagboek van het witte bloedlichaampje (Auteur)

ISBN 978-90-6547-001-0

De filmheld en het gidsmeisje (Auteur)

ISBN 978-90-234-6016-9

De verdwenen horlogemaker (Auteur)

ISBN 978-90-75663-00-6

Dokter en het lichte meisje (Auteur)

ISBN 978-90-234-6057-2

Dood betrapt (Auteur)

ISBN 978-90-214-9444-9

Door de bril van het heden (Auteur)

ISBN 978-90-6019-103-3

Duits dienstmeisje (Auteur)

ISBN 978-94-90043-05-6

Eerste wat ik my van w herinner (Auteur)

ISBN 978-90-71348-08-2

Eeuwige telaat (Auteur)

ISBN 978-90-290-0340-7

Else bohler (Auteur)

ISBN 978-90-236-6671-4

Fabels met kleurkryt (Auteur)

ISBN 978-90-253-8109-7

Filmheld en het gidsmeisje (Auteur)

ISBN 978-90-234-6066-4

Filosoof en de sluipmoordenaar (Auteur)

ISBN 978-90-236-6675-2

Garden where the brass band played (Auteur)

ISBN 978-90-218-3544-0

Gestalten tegenover my (Auteur)

ISBN 978-90-234-1513-8

Glanzende kiemcel (Auteur)

ISBN 978-90-253-3043-9

Glinsterend pantser (Auteur)

ISBN 978-90-290-5144-6

Grenslynen uitgewist (Auteur)

ISBN 978-90-234-0847-5

Held van temesa (Auteur)

ISBN 978-90-236-6605-9

Hotelier doet niet meer mee (Auteur)

ISBN 978-90-310-0201-6

Huisbewaarder (Auteur)

ISBN 978-90-234-6062-6

Kellner en de levenden (Auteur)

ISBN 978-90-234-6041-1

Koperen tuin (Auteur)

ISBN 978-90-236-6682-0

Koperen tuin 10e dr t.v. ed. (Auteur)

ISBN 978-90-236-5350-9

Koperen tun (Auteur)

ISBN 978-90-70098-42-1

Kunst en droom (Auteur)

ISBN 978-90-214-8523-2

Kunstenaar en ootlogspsychologie (Auteur)

ISBN 978-90-75663-41-9

Leeuw en zyn huid (Auteur)

ISBN 978-90-236-6673-8

Leugen is onze moeder (Auteur)

ISBN 978-90-6019-073-9

Lier en lancet (Auteur)

ISBN 978-90-253-3041-5

Lier en lancet 2 (Auteur)

ISBN 978-90-236-7404-7

Litteken linnen ed. (Auteur)

ISBN 978-90-6547-016-4

Moderne antonius (Auteur)

ISBN 978-90-234-6063-3

Narcissus op vryersvoeten (Auteur)

ISBN 978-90-214-9487-6

Negen jeugdverhalen (Auteur)

ISBN 978-90-6547-004-1

Negen jeugdverhalen linnen ed. (Auteur)

ISBN 978-90-6547-003-4

Onmogelijke moord (Auteur)

ISBN 978-90-234-6008-4

Onmogelyke moord (Auteur)

ISBN 978-90-234-6065-7

Oubliette (Auteur)

ISBN 978-90-264-1802-0

Persconferentie (Auteur)

ISBN 978-90-234-6035-0

Poolse ruiter (Auteur)

ISBN 978-90-253-3042-2

Proces van meester eckhart (Auteur)

ISBN 978-90-236-6711-7

Redding van fre bolderhey (Auteur)

ISBN 978-90-234-0182-7

Redding van fre bolderhey ed. 1979 (Auteur)

ISBN 978-90-234-6056-5

Rembrandt en de engelen (Auteur)

ISBN 978-90-804592-5-0

Rimpels van esther ornstein (Auteur)

ISBN 978-90-236-5248-9

Rondgang door het jaar (Auteur)

ISBN 978-90-75663-36-5

S. Vestdijk over Gustav Mahler cd-rom (Auteur)

ISBN 978-90-900844-5-9, Compact disc

Sankt Sebastian (Auteur)

ISBN 978-90-75663-30-3

Schandaal der blauwbaarden (Auteur)

ISBN 978-90-236-6664-6

Spook en de schaduw (Auteur)

ISBN 978-90-214-9515-6

Stomme getuigen (Auteur)

ISBN 978-90-254-6050-1

Stomme getuigen kaderreeks (Auteur)

ISBN 978-90-254-6270-3

Stomme getuigen ultimo-reeks (Auteur)

ISBN 978-90-254-6397-7

Strijd en vrucht op papier (Auteur)

ISBN 978-90-75663-42-6

Symfonie van victor slingeland (Auteur)

ISBN 978-90-234-6108-1

Symfonieen van anton bruckener (Auteur)

ISBN 978-90-236-7407-8

Symfonieen van jean sibelius (Auteur)

ISBN 978-90-236-7403-0

Toekomst der religie (Auteur)

ISBN 978-90-6001-111-9

Veer darpocket (Auteur)

ISBN 978-90-234-4001-7

Verboden bacchanaal (Auteur)

ISBN 978-90-214-9466-1

Verminkte apollo (Auteur)

ISBN 978-90-295-5202-8

Vrye vogel en zyn kooien (Auteur)

ISBN 978-90-236-6707-0

Vuuraanbidders 3 dln (Auteur)

ISBN 978-90-236-5307-3

Vyf roeiers (Auteur)

ISBN 978-90-214-9527-9

Vyf vadem diep (Auteur)

ISBN 978-90-214-9496-8

Vyfde zegel (Auteur)

ISBN 978-90-236-5208-3

Wezen van de angst (Auteur)

ISBN 978-90-234-6021-3

Zieke mens in de romanliteratuur (Auteur)

ISBN 978-90-234-1518-3

Ziener (Auteur)

ISBN 978-90-214-9416-6

Ziener byreeks (Auteur)

ISBN 978-90-234-2131-3

Ziener lrp (Auteur)

ISBN 978-90-234-0198-8

Toon meer
LiTTerair
Nieuws
Literaire Prijzen
Literaire excursies
Relevante links
Delen