Wereldkaart - Leeuwarden
Boeken
De volgende titels spelen zich af in Leeuwarden:
Herinneringen aan werkmanslust
Herinneringen aan werkmanslust

Boekhandel Libris Venstra, ISBN 978-94-6318-956-9, 2015

Leeuwarden
Leeuwarden

WBOOKS., ISBN 978-94-625-8065-7, 2015

Groeten uit Leeuwarden
Groeten uit Leeuwarden

Kleine Uil, ISBN 978-94-91065-81-1, 2014

Het Leeuwarden boek
Het Leeuwarden boek

J.T.V. Books, ISBN 978-90-6630-572-4, 2014

Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen
Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen,

Friese Pers Boekerij, ISBN 978-90-330-0446-9, 2014

De boumaster fan de Aldehou
De boumaster fan de Aldehou

TDE, ISBN 978-90-895419-2-5, 2010

Fjouwer minsken yn in stêd
Fjouwer minsken yn in stêd

TDE, ISBN 978-90-895416-0-4, 2010

Leeuwarden
Leeuwarden,

Friese Pers/Noordboek, ISBN 978-90-330-0842-9, 2009

In het blauwe licht van God
In het blauwe licht van God

Friese Pers Boekerij, ISBN 978-90-330-0767-5, 2008

Leeuwarden
Leeuwarden

Friese Pers Boekerij, ISBN 978-90-330-0732-3, 2008

0506

Bornmeer, ISBN 978-90-5615-143-0, 2007

Het Leeuwarden gevoel
Het Leeuwarden gevoel

Friese Pers Boekerij, ISBN 978-90-330-0668-5, 2007

Spiegelspreuk
Spiegelspreuk

Stichting Aed Levwerd, ISBN 978-90-5615-164-5, 2007

Poëtisch Leeuwarden
Poëtisch Leeuwarden

Kleine Uil, ISBN 978-90-77487-35-8, 2006

Leeuwarden
Leeuwarden

Aspekt, ISBN 90-5911-360-8, 2004

De mensenvriend
De mensenvriend

Friese Pers Boekerij, ISBN 90-330-1530-7, 2000

Dossier Leeuwarden
Dossier Leeuwarden

Friese Pers Boekerij, ISBN 90-330-1107-7, 1999

Personen
De volgende auteurs zijn geboren in Leeuwarden:
 1. Willem van den Akker
 2. Ida Boelhouwer
 3. Christien Boomsma
 4. Pieter Boskma
 5. Peter de Bruijn
 6. Alexander Cohen
 7. Emma Curvers
 8. Meindert Fennema
 9. Berber van der Geest
 10. Geertje Gort
 11. François Haverschmidt
 12. Anna Hofkamp
 13. Diet Huber
 14. Steven H.P. de Jong
 15. Marijke Jongbloed
 16. Ina Klaasen
 17. Henk van der Meulen
 18. Theo Oegema van der Wal
 19. Daan Remmerts de Vries
 20. Ype Schaaf
 21. Bach Schuurmans
 22. J. Slauerhoff
 23. B.H. Slicher van Bath
 24. Pieter Terpstra
 25. Pieter Jelles Troelstra
 26. Martin Veltman
 27. Wil Vening
 28. Hans Visser
 29. Jan Jaap van der Wal
 30. Rudi Wester
 31. Harmen Wind
 32. Dieuwke Winsemius
 33. Toos Zuurveen
De volgende auteurs zijn gestorven in Leeuwarden:
 1. Tabe Beintema
 2. Herman Bianchi
 3. J.H. Brouwer
 4. Anthonia Feitsma
 5. Tsjêbbe Hettinga
 6. Douwe Kalma
 7. Max de Lange-Praamsma
 8. Gys Miedema
 9. Theo Oegema van der Wal
 10. Obe Postma
 11. Trinus Riemersma
 12. Rie van Rossum
 13. Pieter Terpstra
 14. Vera Witte
Excursies
 1. Leeuwarden
Delen