Edities
ISBN 978-90-8912-053-3, 2018
Nederlands Bijbelgenootschap, ISBN 978-90-891213-3-2, 2018