Annie Romeinprijs voor Maria Stahlie

Gepubliceerd: 15-11-2005

De Annie Romeinprijs 2005 is toegekend aan Maria Stahlie voor haar hele oeuvre. Met deze naar de schrijfster en historica Annie Romein-Verschoor (1895-1987) vernoemde, tweejaarlijkse prijs bekroont het weekblad Opzij schrijfsters in wier werk vrouwen een prominente en zelfstandige rol spelen. De prijs werd in 1979 aan Joke Smit voor het eerst uitgereikt.

Volgens de jury, bestaande uit de schijfster Nelleke Noordervliet (voorzitter), de recensenten Daniëlle Serdijn en Fleur Speet, de hoogleraar literatuurwetenschap Sophie Levie en Opzij-redactrice Vivian de Gier, getuigt het werk van Stahlie van een grenzeloze fantasie en originaliteit. ‘Haar proza is lyrisch, intelligent en lichtvoetig. Ze dompelt de lezer vaak onder in een door haar zorgvuldig geschapen wereld, een wereld die intrigeert en hongerig maakt naar meer. Zij is in staat het onmogelijke te laten gebeuren zonder dat het ongeloofwaardig wordt.’ In haar werk treden vaak avontuurlijke en ondernemende meisjes en vrouwen op. In een interview in Opzij van december 2005 noemt zij haar hoofdpersonen ‘afsplitsingen van mijn onverschrokkener zelf’.

Bij het grote publiek is zij nog niet erg bekend, aldus de organisatie, wellicht mede omdat zij er niet van houdt in talkshows op televisie haar boeken te komen aanprijzen. Toch is in 1996 Honderd deuren bekroond met de Multatuliprijs. Deze roman is vertaald in het Duits en ook van De lijfarts verschijnen een Engelse en een Duitse vertaling. Over de filmrechten van deze roman wordt momenteel onderhandeld.

De Annie Romeinprijs, waaraan een bedrag van 5.000 euro is verbonden, wordt op vrijdag 2 december in de Nieuwe kerk in Amsterdam aan Maria Stahlie uitgereikt.