J.H. Donnerprijs voor Laurens van Krevelen

Gepubliceerd: 15-10-2007

Minister mr. P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op maandag 5 november de J.H. Donnerprijs 2007 in slot Zeist overhandigen aan Mr. D.W. (Laurens) van Krevelen, zo heeft de Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond bekendgemaakt. Deze prestigieuze prijs wordt om de vijf jaar uitgereikt aan iemand die zich langdurig en op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het boekenvak in Nederland.

De jury van de Donnerprijs 2007 vindt dat Laurens van Krevelen in menig opzicht tot de markante figuren van het boekenvak in het laatste kwart van de 20ste eeuw mag worden gerekend. Niet alleen leidde hij gedurende enkele tientallen jaren met verve het vooraanstaande uitgevershuis J.M. Meulenhoff, ook maakte hij zich uitermate verdienstelijk voor de boekenbranche als geheel. De totstandkoming van de Wet op de vaste boekenprijs is een van de meest belangrijke feiten na de uitreiking van de laatste Donnerprijs, vijf jaar geleden. Met Laurens van Krevelen als laureaat van de Donnerprijs 2007 wordt één van de grootste voorstanders aan uitgeverszijde geëerd.

Minder bekend is dat hij tot de initiatiefnemers behoorde van het Fonds voor Midden- en Oost-Europese Boekprojecten, dat de vertaling van belangrijke boeken naar de Oost-Europese talen ondersteunt en ook haar nut bewijst bij de verbetering van de structuur van de boekenbranche in deze landen. Ook het initiatief om bij Unesco te bewerkstelligen dat Amsterdam het komende jaar Wereldboekenstad zal zijn, is in belangrijke mate van hem afkomstig. Daarnaast heeft hij jarenlang veel tijd gestoken in de Dr. P.A. Tielestichting, waar boekwetenschap en boekhistorie centraal staan en was hij sinds 2002 voorzitter van het bestuur van de Bibliotheek van het Boekenvak.

De Donnerprijs werd bij het 50-jarig bestaan van de Boekverkopersbond ingesteld ter nagedachtenis aan Jan Hendrik Donner, voorzitter van 1931 tot 1947. Jan Hendrik Donner was een oom van minister Donner. De winnaar van de Donnerprijs ontvangt een geldbedrag van 5.000 euro en een penning met de beeltenis van Jan Hendrik Donner. Naast minister Donner behoorden ook P. de Jong (directeur van WPG uitgevers), mr. A. Jongbloed (directeur Jongbloed juridische boekhandel), G. Schut (winnaar Donnerprijs 1997) en mevrouw G. Talsma (directeur Athena’s boekhandel in Groningen) tot de jury. Eerder wonnen onder anderen D. Anbeek (2002), G. Schut (1997), Prof. C.W.A. Fens (1992), A. Wouters (1987) en C. Yocarini (1982) de prijs. De eerste winnaar was Th. Wink in 1957.

Bron: persbericht Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond

Foto Klaas Koppe: Laurens van Krevelen (rechts) met Maarten Asscher (links) en J. Terpstra op 14 maart 1986 voor het pand van uitgeverij Meulenhoff aan de Herengracht. Allen behoorden tot de directie van Meulenhoff.