Autobiografie Lucia de Berk vandaag verschenen

Gepubliceerd: 14-04-2010

‘Ik kon niet reageren [op de uitspraak] want ik liet het niet tot me doordringen, wilde er geen betekenis aan geven. Ik had het gevoel alsof ik verdoofd was en de tijd wazig en onduidelijk. Ik had mezelf, mijn ik, als het ware in een doosje gestopt om me van de realiteit af te schermen. Daardoor kon ik alles van een afstandje bekijken zodat ik in elk geval in staat was om te functioneren. (…) Pas als de celdeur op slot gaat, om vijf uur, kan ik de realiteit een beetje tot me door laten dringen. Ik heb gehuild, zo gehuild.’

Levenslang en tbs
Vandaag is Lucia de Berk volledig gerehabiliteerd. Het gerechtshof in Arnhem heeft haar definitief vrijgesproken. Zesenhalf jaar heeft zij onschuldig vastgezeten nadat ze voor zeven moorden en drie pogingen tot moord tot levenslang en tbs was veroordeeld. In Lucia de B.: levenslang en tbs, waaruit bovenstaand fragment, vertelt zij zelf haar verhaal, vanaf het moment dat zij in december 2001 werd gearresteerd. Het boek is vandaag verschenen bij De Arbeiderspers.

Over Lucia de B.
Vier jaar geleden bracht Veen Magazines Lucia de B.: reconstructie van een gerechtelijke dwaling uit, een kritische analyse van de rechtsgang tegen de Haagse verpleegster door wetenschapsfilosoof Ton Derksen die mede tot de herziening van het vonnis heeft geleid. Een dezer dagen verschijnt bij Aspekt Er werd mij verteld, over Lucia de B. : de klok, de klepel en de klokkenluider van de verpleeghuisarts Metta de Noo, de zus van Ton Derksen die tot die herziening ook sterk heeft bijgedragen.

Tekst en copyright: Jef van Gool / Literatuurplein