Literaire videos en podcasts
Joubert Pignon Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 05-04-2018)
"Alles is een vijand en zelf is hij misschien wel zijn grootste vijand." Erik Jan Harmens in gesprek met Joubert Pignon, thuis in Haarlem, over zijn derde bundel met zeer korte verhalen: 'Mooie lieve schat'.
Eerste aflevering van OBA Schrijvers Live, een serie literaire talkshows in het Theater van 't Woord in de OBA. Judith Uyterlinde spreekt met Nederlandse en buitenlandse schrijvers, gevestigde namen en nieuw aanstormend talent, romanschrijvers, dichters en wetenschappers, over hun recent verschenen werk. In deze aflevering zijn P.F. Thomése en Claudia Piñeiro te gast.
Hans Plomp Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 11-09-2017)
Onlangs verscheen van Hans Plomp (1944) een bloemlezing uit vijftig jaar dichtwerk, getiteld 'Dit is de beste aller tijden'. In het dorp Ruigoord sprak Erik Jan Harmens met de jubilaris over zijn poëzie, over het leven in een culturele vrijhaven en over zijn recente gesprekken met de acht jaar geleden overleden dichter Simon Vinkenoog.
Marieke van der Pol Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 13-08-2012)
Ook al bevat Voetlicht, de onlangs verschenen, tweede roman van Marieke van der Pol, veel autobiografische elementen, het is geen autobiografie. ‘Het is een waarachtig verhaal, niet de werkelijkheid.’ Aan de basis ervan ligt haar verwondering over de verandering, zoals die zich in een paar decennia heeft voltrokken. Toen zij op de Amsterdamse Toneelschool zat, was alles collectief en democratisch, was ambitie een scheldwoord, was werken voor televisie en voor de reclame uit den boze. Hoe anders is dat nu…
Vero in Voetlicht gaat mee in de verwarrende dynamiek van de jaren ’70, maar kampt ook met de excessen ervan. Marieke van der Pol zelf heeft veel baat gehad bij een toneelopleiding die, zeker na Aktie Tomaat, volledig was gericht op improviseren. Geen angst voor de lege ruimte, voor het witte vel papier. Na twintig jaar als actrice van alles te hebben gespeeld, klassiek en modern, voor TV en in films, ontdekte ze dat scenarioschrijven haar ware roeping was. Ze heeft inmiddels veel scenario’s geschreven, onder meer van de succesvolle verfilming van De tweeling van Tessa de Loo en van de film Bride Flight. De vraag van De Arbeiderspers om dat scenario tot een roman te bewerken, was het begin van een carrière als schrijfster.
Opname: Amsterdam, 13 augustus 2012.
Bob Polak Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 04-02-2012)
Harry Mulisch, Carel Willink, Adriaan Venema, Helmut Salden, Renate Rubinstein, Bert Voeten, Loe de Jong… Ze liggen allen begraven op Zorgvlied en hebben ieder op hun eigen manier te maken met het werk van Willem Frederik Hermans, in het bijzonder met zijn oorlogsromans en -verhalen. Bob Polak, al vanaf zijn achttiende geïnteresseerd in het werk van Hermans, voert ons mee in een wandeling langs hun graven en vertelt daarbij over het leven van de schrijver. In aflevering 75 van het Hermans-magazine (juni 2010) besteedde hij eerder uitgebreid aandacht aan alle 45 graven op Zorgvlied van mensen die met Hermans in verband stonden.
Jente Posthuma Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 09-11-2016)
'Ik vind het moeilijk om over de inhoud van dit boek te praten, omdat er niet veel gebeurt, en als je dat zegt klinkt het heel onaantrekkelijk.' Erik Jan Harmens ging in gesprek met Jente Posthuma, die onlangs zeer succesvol debuteerde met de roman Mensen zonder uitstraling, uitgegeven bij Atlas Contact.
J. Presser Door: Iris en Klaas Koppe
Als eersteklassertje kwam Ulli Jessurun d’Oliveira in september 1945 op het Vossius Gymnasium in Amsterdam in de klas van de geschiedenisleraar Jacques Presser. Die had toen nog de hoop dat zijn gedeporteerde vrouw ergens in leven was. Daarvan getuigt ook het onlangs bij Boom verschenen boek Homo submersus, dat wordt aangeboden als een roman, ‘maar de relatie met de werkelijkheid druipt er, ondanks de fictionaliserende elementen, van af’. Die hoop op hereniging met zijn vrouw is de eerste fase in het werk van Presser, aldus D’Oliveira. In de tweede fase vergezelt hij haar uit solidariteit, de ondergang tegemoet. In de derde fase is hun persoonlijke verhaal opgenomen in het grote geheel van de vernietiging.
Opname: Amsterdam, 26 april 2010
Jean Pierre Rawie Door: Iris en Klaas Koppe
‘Dat alles is zoals het is, komt voort uit de geschiedenis.’ Dat is de filosofie van kroonprins Willem Alexander als hij zijn dochtertjes vertelt wat hij zich nog herinnert van de studie geschiedenis. Hij vertelt die vaderlandse geschiedenis op rijm in de Rijmkroniek des Vaderlands van Driek van Wissen en Jean Pierre Rawie, in het eerste deel aan één dochtertje, in het tweede deel aan twee dochtertjes, in het derde deel aan drie dochtertjes. Al zouden er oorspronkelijk vier delen verschijnen, toch zal het net verschenen derde deel allicht het laatste zijn, denkt Rawie. Zijn medeauteur Van Wissen, met wie hij verbonden was door een vriendschap van ongeveer veertig jaar en een aantal andere gezamenlijke literaire projecten, is immers in mei van dit jaar overleden. Met diens weduwe Corien Bleeker bezoekt hij diens graf op de R-K Begraafplaats in Groningen, een lieu de mémoire waar hij zich nu en dan over kan geven aan gedachten over de vergankelijkheid en het lot dat ons allen beschoren is.
Opname: Groningen, 18 oktober 2010
Marieke Lucas Rijneveld Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 24-05-2018)
"Dit is het oerboek. Het moet er eerst uit, voordat ik ander werk kan schrijven." Erik Jan Harmens sprak met Marieke Lucas Rijneveld over haar debuutroman De avond is ongemak.
Astrid H. Roemer Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 03-05-2016)
Aan Astrid Roemer (Paramaribo, 1947) wordt half mei de PC Hooftprijs uitgereikt. Ze brak in Nederland door met de roman Over de gekte van een vrouw en vervaardigde over de jaren heen een uitgebreid oeuvre van poëzie, proza, essays en theaterteksten. Jarenlang leefde zij in compleet isolement, onder meer in de Schotse Hooglanden. Over de reden waarom schreef ze de roman Liefde in tijden van gebrek. Erik Jan Harmens ging met Astrid Roemer in gesprek, in haar woning in het centrum van Gent.
\r