Literaire videos en podcasts
Ronald Snijders Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 13-03-2017)
Erik Jan Harmens spreekt met schrijver en absurdist Ronald Snijders over 'Kopdichtbundel', een verzameling gedichten geheel en al vervaardigd van krantenkoppen.

Snijders wil dat er in het hoofd van de ander "een klein defectje" ontstaat. "Een vorm van kortsluiting, omdat er iets niet klopt. Dan ontstaat er iets dat nog niet bestaat, waar ik me dan weer heel prettig bij voel."
A.L. Snijders Door: Iris en Klaas Koppe
‘Het zou leuk zijn, voor de film, als ik nu mijn vinger eraf zou hakken.’ Zover gaat A.L. Snijders begrijpelijkerwijze niet om, via een parallel met het hakken van houtblokken, aan te tonen waar het in zijn werk om gaat. In het ZKV, het zeer korte verhaal, een genre dat hij volgens de jury van de Constantijn Huygens-prijs zelf heeft verzonnen, gaat het niet alleen om dat beknopte. Een ZKV is niet zomaar een anekdote, het moet schuren, ‘ergens’. Er moet minstens één zin zijn die een gevoel van bevreemding oproept, die de suggestie wekt dat er nog iets anders achter zit. Hij is een onstuitbare verhalenverteller, ‘maar als ik ga schrijven, dan breng ik de zaak in evenwicht, dan blijk ik zonder vooropgezet plan kleine dingetjes te schrijven.’ Misschien, zo suggereert hij, is er toch wel een hogere macht die zorgt dat je in evenwicht blijft. Met op de achtergrond de prachtige, in nevelen gehulde zonsondergang in het Gelderse landschap ben je graag geneigd hem te geloven.
Opname: Klein Dochteren, 16 november 2010

Bij ‘Profiel’ hieronder staat het ZKV ‘Film’ dat A.L. Snijders naar aanleiding van de opname van deze video heeft geschreven.

Theo Sontrop Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 25-09-2013)
Er is een manifeste overproductie bij de uitgeverijen, aldus Theo Sontrop, dichter en oud-directeur van De Arbeiderspers. Je schrikt je dood als je een goede boekhandel binnenstapt. Een aanmerkelijk deel van de Nederlandse literatuur zou je kunnen gebruiken bij de dijkverzwaring, zoals vijftig jaar geleden - na de gigantische overproductie in de pocketreeksen in Amerika - veel van die pockets zijn gebruikt als zinkstukken in lichters op het Erie Meer.
In de uitgeverij heeft het altijd wel om geld gedraaid, maar vroeger was dat meer om het voortbestaan en de continuïteit en niet om keihard winstbejag, zoals nu. Dat winstbejag leidt tot vulgariteit want het correleert met smakeloosheid. De bestsellerlijsten bestaan voornamelijk uit rotzooi.
Een jaar of twintig, dertig geleden werd er aanzienlijk meer op de literaire kwaliteit gelet omdat men minder op winst uit was. Nu hoeft een boek geen kwaliteit te hebben maar moet het een gimmick bevatten, iets waardoor men denkt dat het het wel zal doen. Maar uitgevers die denken dat het lezerspubliek essentieel manipuleerbaar is, vergissen zich. Succes is voor een groot deel afhankelijk van zoiets als sfeer. Het succes van De meisjes van de suikerwerkfabriek, het debuut van Tessa de Loo, was mede te danken aan de foto van Bert Nienhuis die hij voor het achterplat had gekozen.
Sontrop die nu op Vlieland woont, is bij De Arbeiderspers in de VUT gegaan toen er bij de Weekbladpers een manager binnenkwam. Dat De Arbeiderspers en A.W. Bruna inmiddels in Utrecht zijn samengegaan, stemt hem bepaald niet vrolijk. Een blik in de prospectus voor de boekhandel volstaat om te zien dat het geen gelukkige combinatie is.
Opname: Vlieland, 25 september 2013.
F. Starik Menno Wigman Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 23-01-2012)
Na twee jaar stadsdichter te zijn geweest van Amsterdam, is F. Starik ‘uitgewoond’. Hij heeft 60 tot 70 gedichten geschreven, ook over ‘de mafste onderwerpen’, voorstellingen gemaakt, optredens verzorgd… Menno Wigman die hem als stadsdichter opvolgt, is vertrouwd met het schrijven in opdracht, maar ziet zich geen 35 tot 40 gedichten schrijven, wel een stuk of 10 fraaie. Hij denkt dat de stad altijd wel onderwerpen zal aanreiken en leest nu de krant al veel oplettender. Beide dichters bezoeken begraafplaats Huis te Vraag, waar al sinds 1962 niet meer begraven mag worden omdat het vol is. Ze vergelijken er de crisis van nu met de panische levenslust van de stad in de vroege jaren ’80.
Henk van Straten Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 02-05-2017)
Erik Jan Harmens sprak met Henk van Straten over zijn memoires getiteld 'Wij zeggen hier niet halfbroer', die half maart is verschenen bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. "ik voel me meer heel-broer met mijn broers dan ooit, maar dan vind ik het tóch prettig dat ze me nog steeds gewoon bastaard kunnen noemen."
Abram de Swaan Door: Iris & Klaas Koppe
P.C. Hooftprijswinnaar Abram de Swaan overziet wat er de laatste veertig jaar, sinds mei 1968, in Nederland is veranderd en geeft aan hoe hij zelf elke tien jaar de focus verlegt naar een ander onderwerp.
Opnamedatum: 9 mei 2008.
Meindert Talma Door: Erik Jan Harmens (Datum opname: 14-06-2018)
"Ieder mens torst toch zijn eigen verleden met zich mee, ook mensen die zogenaamd in het nu leven." Erik Jan Harmens sprak met Meindert Talma (1968), 'Nederlands onbekendste popster', over zijn boek en album Je denkt dat het komt.
Peter Terrin Door: Iris Koppe en Joey Boink (Datum opname: 27-03-2013)
Peter Terrin is op uitnodiging van het Letterenfonds een maand te gast in het Schrijvershuis aan het Spui in Amsterdam. Het literaire klimaat in de Grachtengordel, zo heeft hij gemerkt, is minder barmhartig dan dat in Vlaanderen. Nederlandse schrijvers zijn, misschien vanwege de territoriumdrift in zo’n klein gebied, niet altijd erg lief voor elkaar.
Hij licht toe hoe in het verhaal van Post mortem werkelijkheid en fictie elkaar beïnvloeden en min of meer elkaars spiegelbeeld zijn. Daarbij komt dat hij zelf als schrijver met fictie heeft getracht de werkelijkheid te bezweren, zeker in het laatste deel van het boek.
Felix Thijssen Door: Iris & Klaas Koppe
Felix Thijssen gaat in op de kunstmatige scheiding tussen de roman en de thriller en op de devaluatie van het begrip literaire thriller. Zelf is hij in zijn werk als de dood voor herhaling. Ten tijde van de opname (19 april 2008) is hij in Zeeland in verband met de research voor een nieuw boek.
Theo Thijssen Peter-Paul de Baar Door: Iris en Klaas Koppe
Het Amsterdam van Theo Thijssen (met medewerking van Peter-Paul de Baar).
Opnamedatum: 14 oktober 2007.