Literaire videos en podcasts
Peter Winnen Door: Iris en Klaas Koppe
Dertig jaar na zijn eerste overwinning op een Alpencol, de legendarische Alpe d'Huez, keert Peter Winnen terug naar zijn eerste berg, de op 32 meter boven NAP gelegen Weverslose Berg, waar hij twee keer bijna het leven heeft gelaten.

Opname: venray, 25 juni 2011
Teigetje & Woelrat Door: Iris en Klaas Koppe (Datum opname: 15-08-2012)
Twee jaar geleden publiceerden Willem Bruno van Albada & Henk van Manen, alias Teigetje & Woelrat, het fotoboek Huize Het Gras. Daar is nu Ons Leven met Reve op gevolgd, over de jaren dat ze met (toen nog) Gerard Kornelis van het Reve in dat huis in Greonterp, Friesland woonden, Teigetje van 1964 tot 1971 en Woelrat van 1969 tot 1971. In het boek gaat het er vooral om hoe zij zelf die tijd hebben beleefd. Ze hebben ernaar gestreefd die chaotische jaren tot een begrijpelijk geheel aaneen te smeden, waarbij ze ook allerlei verhalen daarover uit de wereld helpen.
Opname: Greonterp, 15 augustus (Maria ten Hemel Opneming) 2012 en Amsterdam, 29 augustus 2012.
Maartje Wortel Door: Iris Koppe en Bart Voorsluis (Datum opname: 13-05-2014)
Schrijven is voor Maartje Wortel als wandelen in een onbekende stad. Ze schrijft associatief, zonder vooropgezet plan. De beelden en woorden dienen zich als vanzelf aan. Pas achteraf kan ze het plan van die stad in kaart brengen.
Zo schreef ze ook haar nieuwste roman, IJstijd, over een man die op verzoek van de redactrice van een literaire uitgeverij een boek schrijft. Hij worstelt met de vraag of hij dat wel zelf wil of dat hij het alleen maar doet omdat het van hem wordt gevraagd. De roman verbeeldt de zoektocht van een man naar zijn identiteit, naar de waarachtigheid van zijn handelen. De leegheid die hij voelt, zegt ook iets over de leegheid van onze tijd.
Opname: Amsterdam, 13 mei 2014.
Koos van Zomeren Door: Iris en Klaas Koppe
Voor veel dieren is de natuur een plek geworden die ze niet begrijpen en niet kunnen begrijpen, aldus Koos van Zomeren, omdat ze direct of indirect worden geconfronteerd met het ingrijpen van de mens. Zelf heeft hij veel mooie momenten aan dieren te danken. De identificatie met het dier en met wat het meemaakt, wanneer het vrolijk en vitaal is, maar ook in zijn tragiek, heeft ‘de allerbeste stukken opgeleverd die ik ooit geschreven heb’. Daaruit stelde hij de bloemlezing Het dier in het dier samen, De mooiste – ontroerendste, grappigste, droevigste, leerzaamste – dierenverhalen.
Opname: Wolfheze, 26 februari 2009
Joost Zwagerman Door: Iris en Klaas Koppe
Aan de hand van het Boekenweek CV, het cadeau van de bibliotheken in de Boekenweek, maakt Joost Zwagerman een reis door de tijd en door zijn werk. Hij vertelt hoe hij als schrijver die jongen uit Alkmaar is gebleven, die voor elk nieuw boek zijn onschuld en verwondering moet herwinnen. Ook de hoofdpersonen in zijn romans en verhalen, zo valt hem op, moeten leren in de wereld te staan. Een schrijver heeft de heilige plicht met blijvende nieuwsgierigheid de wereld te bekijken om niet van een angry young man een grumpy old man te worden.
Over zijn Boekenweekgeschenk Duel vertelt hij bij het epicentrum van de vertelling, de bouwput van het Stedelijk Museum, het Hollands Museum in Duel. Hij sprak daar niet alleen met museumdirecteuren maar tevens met de opzichter van de verbouwing, zodat ook de gegevens in het verhaal over stalen leggers en granieten steentjes volkomen authentiek zijn.
Opname: Rotterdam en Amsterdam, 27 februari en 1 maart 2010
Joost Zwagerman Door: Iris en Klaas Koppe
Met De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays rondde Joost Zwagerman een ambitieus project af: een overzicht bieden van meer dan 120 jaar Nederlandstalige literatuur in drie bloemlezingen, van respectievelijk verhalen, lange verhalen en essays. Wat dit laatste deel extra spannend maakt, is dat het niet alleen de beste essayisten verenigt (wat in ons taalgebied niet eerder is gedaan) maar tevens een overzicht biedt van wat Nederlanders en Vlamingen in die jaren fascineerde en hoe dat een weerslag kreeg in hun denken.
Opnamedatum: 3 november 2008.
Peter d'Hamecourt Door: Iris Koppe en Bart Voorsluis (Datum opname: 04-09-2014)
Geboren in Vlaardingen aan de Nieuwe Waterweg zag Peter d’Hamecourt, als kind naar school fietsend, al die grote zeeschepen voorbijkomen, op weg ergens heen. Hij wilde mee, andere werelden zien. Daaruit is de drang ontstaan uit Nederland weg te gaan. Inmiddels woont hij al 35 tot 40 jaar buiten Nederland, eerst in Zuid-Amerika en daarna in Rusland. Voor journalisten is Rusland een mer à boire, waar geen eind komt aan de inspiratie. Er gebeuren zoveel dingen die je niet kunt begrijpen maar toch wilt begrijpen.
Aan Rusland in oorlog is hij begonnen toen Poetin in 2012 had besloten terug aan de macht te komen. Hij bespeurde daarna bij hem het irrationele gedrag dat verankerd is in de Russische manier van leven: het Russische misschien. Je neemt een roekeloze beslissing en komt daar niet meer op terug. Het schrijven van het boek was een hele aangrijpende periode waarbij hij serieus heeft overwogen uit het land te vertrekken. Dat was hem bij eerdere boeken niet overkomen. Te zien hoe een land zichzelf aan het vernietigen is, greep hem sterk aan. Je kunt niet in dat land leven en schrijven zonder erbij betrokken te zijn. Na zoveel jaren ben je dat misschien net iets te veel.
Opname: Purmerend en Amsterdam: 4 spetember 2014.
H.U. Jessurun d'Oliveira Door: Iris en Klaas Koppe
Als eersteklassertje kwam Ulli Jessurun d’Oliveira in september 1945 op het Vossius Gymnasium in Amsterdam in de klas van de geschiedenisleraar Jacques Presser. Die had toen nog de hoop dat zijn gedeporteerde vrouw ergens in leven was. Daarvan getuigt ook het onlangs bij Boom verschenen boek Homo submersus, dat wordt aangeboden als een roman, ‘maar de relatie met de werkelijkheid druipt er, ondanks de fictionaliserende elementen, van af’. Die hoop op hereniging met zijn vrouw is de eerste fase in het werk van Presser, aldus D’Oliveira. In de tweede fase vergezelt hij haar uit solidariteit, de ondergang tegemoet. In de derde fase is hun persoonlijke verhaal opgenomen in het grote geheel van de vernietiging.
Opname: Amsterdam, 26 april 2010